R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Almelo infrafoto


Inleiding
Almelo heeft naast het stationsemplacement twee emplacementen bij industrieterreinen: Dollegoor  en Bedrijvenpark Twente.

naar vb van sporenplan.nl

bron: google 2005


infrafoto Dollegoor


(rest volgt)

0013