R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

 

Apeldoorn Sporenplan

Links station Apeldoorn; lijn naar Dieren loopt voor een deel parallel aan het Apeldoorns Kanaal. Midden rechts het afvalstation. 

Station Apeldoorn met naar boven de lijn naar Dieren.

Het afvalstation.


1897