R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Railgoederenvervoer

Rotterdam Waalhaven  2007 - 2019 Inleiding

De Waalhaven is het eerste grote havengebied ten westen van Rotterdam. In het begin van de vorige eeuw gegraven voor bulkoverslag, heeft deze haven altijd veel spoorvervoer aangetrokken. Maar de laatste decennia kalft het af. Aansluitingen verdwijnen in rap tempo, het transport concentreert zich aan enkele kades en het betreft vooral metalen. 
Wel trekt het Rail Service Centrum, de containerterminal veel verkeer; de vele containerterminals rond de Waalhaven vervoeren hun laaddozen per truck naar deze terminal. 
Op het emplacement Waalhaven Zuid wordt veel gerangeerd, vooral met locs van de containertreinen en met leeg materieel. In de hele Waalhaven zijn nog zo’n 10 railaansluitingen waarvan ongeveer de helft geen frequent railverkeer heeft.
Sinds jaar en dag arriveert er in de Waalhaven - naast een nachtelijke aanvoertrein - werkdagelijks om even voor 15:00 uur een buurtgoederentrein met een wisselend aantal wagens aan de haak. De bedrijven in de Waalhaven worden, als er tenminste aanbod is, in vaste volgorde bediend: de oostelijke tak rond 16:00, de westelijke tak rond 17:00 en de 'tak' Beatrixhaven rond 18:00. Even na 21 uur vertrekt de afvoertrein naar Kijfhoek. 

Omdat het aanbod van wagenladingen de laatste jaren sterk is teruggevallen, kan de trein kort zijn en zijn er veel dagen waarop slechts een of twee van de drie takken bereden wordt.
Voor de spotter vormt de Waalhaven hierdoor een zoektocht; daar staat tegenover dat de meeste sporen goed toegankelijk zijn.


 Stand van zaken

Gebied Waalhaven Zuid


Gebied Waalhaven Oost


Gebied Waalhaven West Historie Spoorwegen Waalhaven


 


@ laatste wijzigingen 7 november 2019


 

1104