R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Amsterdam Westhaven 
Infra Losplaats

Infra-losplaats

De losplaats aan de Westhavenweg ter hoogte van het infra-emplacement heeft een rijke historie maar een onbestemde toekomst.
Deze aftakking wordt in spoorwegkringen het Ford-spoor genoemd, omdat ze in een grijs verleden doorliep naar een Fordfabriek. Ford assembleerde er in de periode 1933 tot 1981 Fords, o.a. de Cortina. De fabrieksgebouwen zijn gesloopt, het terrein is overgenomen door OBA en is nu verstopt onder bergen kolen.
 (
http://www.paul-wouters.nl/fordamsterdam.htm). 

Vanaf 1997 werd deze losweg o.a. gebruikt voor het vullen van ketelwagens met dieselolie ten behoeve van de NS-tankplaten in Roosendaal, Maastricht, Amersfoort en Rotterdam Feijenoord.
1998: beperkt vervoer van capilaanolie (vroeger vanuit Bussum) naar Wolfrathausen.
2000: gedurende 7 maanden werden hier de bagagewagens beladen voor de Overnight Expres naar MIlaan. Een niet erg succesvol experiment om goederen mee te voeren met een snelle personentrein.


28 december 2005
In 2003 startte op de losplaats het vullen van ketelwagens met dierlijke vetten en afgewerkte frituurolie (nadat het in Zwolle verboden werd). Bestemming: bedrijven in Denemarken en later Oostenrijk. De wagens werden door Railion/DBS in het uc-netwerk opgenomen.


Eind 2005 staan er enkele VTG-wagens van de Oostenrijkse spoorwegen opgesteld.


25 juli 2009
In de zomer van 2009 staat er een rij van veertien ketelwagens. Voor dit 'afvalvervoer' is een allegaartje aan wagens verzameld. De enige overeenkomst is dat ze toebehoren aan Nacco Duitsland en vooral dat ze oud zijn.


Een ketelwagen type Zaces, van Nacco, Duitsland.


Ook een Zaces, maar nu zonder chassis. Dan moet de ketel wel versterkt zijn.


Een witte ketelwagen type Zacs.
In oktober 2009 werd, omdat er  bij vullen gemorst werd, de komst van de ketelwagens naar deze losplaats op last van de inspectie beëindigd. Het werd overgenomen door de Waterland terminal (zie verderop).


27 mei 2010
In februari 2010 braken er drukke tijden aan voor de infra-losplaats. In februari leverde ACTS de eerste trein uit Spelle (Dld) af met tunneldelen voor de nieuwe Noord-Zuidlijn. ACTS reed de treinen tot het basisemplacement, waarna VolkerRail ze naar de losplaats duwde. De tunnedelen werden op platte wagens type Res aangeleverd.


In 2012 werd ACTS overgenomen door HUSA en daarmee ook het vervoer van tunneldelen. Aan het einde van 2012 bereikte de laatste tunneldelentrein de Westhaven. In totaal zouden er 90  gereden hebben.
Hiermee viel ook de absolute rust over deze losplaats, die tot op heden (2017) niet verbroken is.