R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Amsterdam Westhaven 
OBA 3 (2013-2019)

@laatste wijzigingen 5 maart 2019


OBA  (Overslag Bedrijf Amsterdam) Bulk Terminal Amsterdam

HGK fuseerde met de Neusser Eisenbahn tot Rheincargo (RC), Het werd meteen in 2013 de grootste kolenvervoerder bij OBA met drie treinen per dag naar Möllen; TXL reed dat jaar een trein per dag  naar Werdohl-Elverlingsen en DBS reed er ook nog 1 à 2 naar onder andere Dillingen.
In 2014 kwam alweer een kentering: TXL verdween van het front, RC reed nog 2x per dag naar Möllen en DBS 1x per dag naar Dillingen en per week nog enkele treinen naar andere bestemmingen. In 2015 ging het nog om 1x RC en 1 à 2x DBS.
Begin 2017 kwam dan het bericht dat in het kader van het klimaatbeleid in Duitsland de centrale in Möllen gesloten zou worden. Eerst werden de treinen uit Rotterdam opgeheven en in maart die uit Amsterdam.
In de herfst van 2017, had DBC, na 10 jaar van samen delen, weer het alleenrecht bij OBA met een dagelijkse trein naar de Hüttenwerke in Dillingen en een enkele trein per week naar Heilbron, Karlsruhe e.d. In totaal worden er per dag 2 à 3 treinen beladen. Ook TXL heeft zich weer gemeld met een dagelijkse kolentrein naar Mannheim.
Helaas komt OBA binnen enige tijd in de gevarenzone; het gemeentebestuur en het havenbedrijf willen i.v.m. klimaatdoelstellingen de kolenoverslag in de haven beëindigen. Zo ook zal de sluiting van de kolengestookte Hemwegcentrale niet lang meer op zich laten wachten; hierdoor zal een belangrijk deel van de omzet van OBA verloren gaan. Vanaf de tweede helft van 2018 lijkt het rustiger te worden bij OBA.


OBA 18 februari 2015


De zon is bijna onder als om 18:32 h de trein achter DE686 Van Rheincargo  bijna volledig beladen is bij OBA.
De loc (bouwjaar 2006) had al voor Rail4Chem, Veolia en Captrain gereden (als 653-08) toen hij op 3 januari 2013 door Rheincargo onder nummer DE686 gehuurd werd. Sinds juni 2015 verricht hij zijn diensten voor Railtraxx.


OBA 18 mei 2016 een reportage


Een kolentrein van RheinCargo nadert om 14:51 h met 40 lege kolenwagens uit Möllen via de Betuweroute en Amsterdam Centraal het basisemplacement Westhaven.


De loc van dienst, hier bij het zijspoor naar emplacement Nieuwe Hemweg, is DE675, een class 66 met als bouwjaar 2006. Na Veolia, Captrain en HGK, rijdt deze (op de foto) voor RheinCargo. Vanaf mei 2017 is de loc actief bij RRF.De wagens zijn van het standaardtype Falns, geregistreerd in Duitsland. RHC staat voor RheinCargo. Dit bedrijf heeft deze wagens van DBC overgenomen. Nog net is te zien dat de ondergrond onder RHC geschilderd is om de letters opnieuw te kunnen plaatsen.  "Ladegut: Kohle" spreekt voor zich.


Voorzichtig rolt de lange trein over de overweg in de Kabelweg onder het A5/A10-viaduct door het emplacement op.


Het is 16:09, de loc is inmiddels omgelopen en wordt achter de trein geplaatst. Links staat nog een kolentrein en rechts een ketelwagentrein voor NWB (zie verderop).


Dan verschijnt ook een kolentrein van DBC  in beeld, die zojuist door de 6427 bij OBA is opgehaald.


16:27 h. De wagens worden naar OBA gedrukt, over de met knipperlichten beveiligde overweg in de Westhavenweg.


Oeps, gevaarlijk? Nee hoor, de trein rijdt naar links, "achteruit". Te zien is ook het logo van Beacon Rail, het leasebedrijf.


Het inmiddels bekende parkje biedt weer een fraai fotodecor.
16:31 h. Nog even en dan kan het beladen starten. Kolen hebben de neiging om, als er veel regen op valt, wit te kleuren. Op de achtergrond ligt gewoon een reservevoorraad kolen.


OBA 26 april 2017


En zoals gezegd, vanaf april 2017 is het weer DBC wat de klok slaat. Om 13:32 h. is het beladen bijna klaar. Loc 6464 heeft de uitverkoop van Railion/DBS/DBC overleefd en trekt op 25-jarige leeftijd nog kranig de volle kolentrein naar het basisemplacement. De 6464 heeft de originele naam "Jan".  Hij werd op 10 maart 1992 in dienst gesteld en was al meteen in 1993 betrokken bij een frontale botsing, waarna hij in Tilburg werd hersteld. De loc werd in 2005 omgebouwd tot "Duitse Herder" en is geruime tijd in Duitsland ingezet; de rode kleur heeft hij in 2012 gekregen. 


OBA 14 oktober 2017


In de laatste maanden van  2017 heeft LTE een contract voor de vervoer van flinke hoeveelheden kolen van OBA naar Mannheim.  


Met een VTG-kolenwagen staat LTE 6406 (ex NS) op de bekende parkeerplaats aan de westkant van het basisemplacement.


4 januari 2019


De laatste tijd neemt het kolenvervoer in Amsterdam af. Steeds vaker is dit het beeld: OBA met een gesloten poort.