R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Railgoederenvervoer 

Amsterdam Houtrakpolder 2005 - 2024

 @ laatste wijzigingen 24 maart 2024
Inleiding
Een mysterieuze foto hierboven. Is de loc ontspoord? Waar is dit? Hoe komt een e-loc hier? De oplossing staat verderop.

Dit thema gaat over de Amsterdamse Houtrakpolder, nog een relatief jong spoorgebied. De aansluiting stamt uit de jaren '70, het vervoer komt pas voorzichtig op gang in de jaren '90, rond 2011 is de jongste verlenging naar Westpoort geopend. In 2022 werd een nieuwe aansluiting gerealiseerd.
In 2024 telt de Houtrakpolder zes bedrijfsaansluitingen, die alle in gebruik zijn: vier ervan worden frequent bereden, de andere twee niet regelmatig.


Geschiedenis spoorwegen Houtrakpolder

Met de aanleg van het nieuwe tracé naar de Hemtunnel in 1983 begon ook de verdere Amsterdamse expansie naar het westen: in de Houtrakpolder werd een basisspoor aangelegd met een keerdriehoek dat aansloot op het spoor dat onder het Hemtunneltracé naar Westhaven liep. Aan het noordelijke eind van de keerdriehoek kwam het tweesporige emplacement ‘Australiëhavenweg’ met een aansluiting naar het overslagbedrijf Rietlanden (afkomstig uit de oostelijke havens) en naar de afvalverwerkingsinstallatie AVI. Aan de noordzijde van het emplacement werd ook BP Mobil aangesloten. Deze aansluiting is al decennia geleden opgebroken. De opvolger, de Zenith Terminal zou belangstelling hebben voor spoorvervoer op een nieuw aan te leggen aansluiting.
Het overslagbedrijf Rietlanden aan de Amerikahavenweg verstuurde incidenteel een trein met kolen, maar is in 2022 gestopt. Sinds 2023 is er BK Schroot gevestigd. Het aan dezelfde weg gevestigde bedrijf Graniet Import Benelux B.V., dat o.a. ballast voor spoorwegwerken importeert zou volgens Port of Amsterdam onder voorwaarden belangstelling hebben voor een spooraansluiting.
Afval Energie Bedrijf (AEB) (vroeger ook wel Afvalverwerkingsinstelling (AVI) genoemd, maar bij het huidige AEB zijn twee AVI's actief) ontving tussen 1996 en 2015 werkdagelijks een afvaltrein uit Haarlem. Pas in 2023 kwam een nieuw vervoer tot stand: afval uit Rome.
Vanaf de keerdriehoek kwam een stamlijn langs de Westpoortweg met een zijtak langs de Ruijgoordweg. Met grote ambities omgeven kwam er aan de Ruigoordweg een eerste containerterminal (USA-terminal, later Ter Haak en in 2023 'Railterminal Ruijgoordweg 80') in de jaren 1990 en ergens in de jaren 2000 een tweede, CTA, in 2023 TMA). Het werd niet het gehoopte succes.
In 1997 werd aan deze stamlijn het tweesporige emplacement ‘Aziëhavenweg’ aangelegd langs de gelijknamige weg. Het werd in 2012 geëlektrificeerd en voorzien van een derde spoor en aan weerszijden enkele kopspoortjes voor locomotieven. Sindsdien is dit emplacement vanuit Amsterdam Centraal rechtstreeks bereikbaar voor goederentreinen met elektrische locomotieven. Van hieruit wordt met dieseltractie de last mile verzorgd. Voordien werd in de Westhaven van locomotief gewisseld. Het plan is in 2024 een vierde spoor aan te leggen.
In 2010 gingen de havenactiviteiten nog verder westwaarts, tot voorbij de kunstenaarskolonie Ruijgoord, het spoor werd verlengd tot voorbij de in 1997 gegraven Afrikahaven, hemelsbreed al tot voorbij Zwanenburg. Een oude bekende, de Rietlanden, opende een overslagterminal, het was al de derde locatie (na De Rietlanden in de oostelijke havens, en de overslagterminal in het Australiëhavengebied) waarmee dit bedrijf beschouwd kan worden als de personificatie van de trek naar het westen van de Amsterdamse havens.
De jongste loot aan de spoorwegstam was de opening van een terminal met een aansluitspoor vanaf de Ruijgoordweg langs de Oceanenweg van van Global Petro Storage Group (GPS) in februari 2022. De naam is in 2023 gewijzigd in GES - Global Energy Storage. GES heeft in Amsterdam twintig opslagteanks wb verwerkt benzine, benzinecomponenten, nafta, gasolie en stookolie en diesel.
In samenwerking met Port of Amsterdam lukt het de bedrijven in de Houtrakpolder het spoorverkeer te laten groeien.


Verder Lezen:
>> Amsterdam Houtrakpolder treinfoto
>> Amsterdam Houtrakpolder infrafoto

Lees ook: "Railgoederenvervoer in Amsterdam"
in: Op de Rails 2023: nr. 4 t/m 6 (april, mei en juni)
zie o.a. hier: https://www.nvbs.com/magazine/op-de-rails-2023-nr-4-april/