R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

NIEUWE UITGAVE:

 

De lijn Boxtel - Gennep - Wesel

 

 


             

 
De lijn Boxtel - Gennep - Wesel
van de Noord-Brabantsch-Duitsche-Spoorweg-Maatschappij
Een fotoverslag van de ontwikkeling van een grote internationale spoorlijn tot een ecologische verbindingszone
Rudi Liebrand

paperback, 210x297mm, 185 pagina's, 
680 (vooral kleuren-) foto's
ISBN 978-90-8759-855-6
prijs: € 35,--

Te koop bij:

* iedere boekhandel in Nederland
* iedere boekhandel in Vlaanderen
* iedere online boekhandel in Nederland
* iedere online boekhandel in Vlaanderen
* NVBS Winkel (nvbswinkel@nvbs.com)
* Uitgeverij U2pi BV (www.kelbo.nl)@ 11 september 2019

2499Recensie in Op de Rails september 2019, nr 9, jrg 87. Maandblad van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS)