R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Amsterdam Westhaven 
OBA 2 (2010-2012)

OBA  (Overslag Bedrijf Amsterdam) Bulk Terminal Amsterdam

In 2010 beëindigde Veolia zijn goederendiensten; het bedrijf werd samen met ITL en SNCF Fret ondergebracht bij Captrain, een dochteronderneming van de SNCF. Eén Amsterdamse kolentrein naar Möllen kaapte DBS, de andere werd voortaan door Captrain (CT) gereden.
In juni 2010 kwam de "boog bij Meteren" in dienst, waardoor treinen vanaf Amsterdam bij Culemborg de Betuweroute konden nemen en daardoor niet meer door Arnhem hoefden. 

Aan het eind van 2010 vertrokken de volgende aantallen kolentreinen bij OBA: HGK (5 pw), CT (5 pw), DBS (14 pw); in principe reden ze alle over de Betuweroute.
En het kon niet op. In 2011 nam het aantal treinen nog iets toe: Captrain zette een tweede dagelijkse trein naar Möllen op en in de herfst startte ook TXT een kolendienst (met rangeerwerk door RRF).OBA 21 januari 2010


Een kolentrein van DBS is zojuist beladen.


De machinist wandelt naar de loc en vertrekt. Het is 15:45 h.OBA 16 november 2011

 
Evenals in de vorige fotoserie treffen we op 16 november 2011 een vertrekkende DBS-trein achter loc 6433 op het OBA-raccordement. Het is 12:45 h.Even enkele details van de Duitse kolenbakken.Het spoor naar OBA (in de verte) loopt rakelings langs de oever van de Sonthaven. En het gaat al jaren goed, meer dan een halve eeuw.

 


De lange trein rolt het basisemplacement op, terwijl De NUON-kolencentrale, die erachter ligt, er nog vrolijk op los rookt.


Drie uur later, om 15:49 h,  staat een nieuwe DBS-kolentrein (achter dezelfde loc) klaar om voor belading naar OBA geduwd te worden.


OBA 6 april 2012
Een half jaar later is er niet zoveel veranderd. Nog steeds is DBS de grootste vervoerder.


Het is 10:26. Loc 6510 van DBS verlaat net de tunnel van OBA. Omdat deze aansluiting een schilderachtige combinatie biedt van natuur en industriële omgeving, laten we de beelden spreken.
Om 14:50 staan de twee 189'ers met de die ochtend beladen trein in de startblokken voor hun tocht naar een Duitse hoogoven of energiecentrale.