R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Afvoer buurtgoederentrein Pernis

@ laatste wijzigingen: 29 december 2022


16 oktober 2020


Loc DBC 6430 (wegsleeploc van Kijfhoek) heeft in de ochtend drie ketelwagens naar Shell gebracht een ketelwagen teruggebracht naar het basisemplacement Pernis, waarna ze los naar Matrans is gereden. Om 11:00 uur is ze weer terug met vier schuifwandwagens. 


Na omlopen is de trein gereed voor de terugtocht naar Kijfhoek. De bemanning kan starten met een middagdutje.


Pas om 15:40 staat het vertrek naar Kijfhoek gepland.


De afvoertrein van Pernis bestaat aldus uit vier schuifwanwagens van Matrans en een ketelwagen van Shell.


De schuifwandwagens zijn Duitse Habins's van DB.


De ketelwagen is een Nederlandse Zacns van Nacco.


2 maart 2021


Deze dag is er afvoer van de CTT aan de Butaanweg: drie draagwagens met vier ketelcontainers om 13:12 uur gaan geduwd naar het basisemplacement.Samen met de eerder bij Shell opgehaalde vier Nederlandse ketelwagens Zans van Wasco gaan de ketelcontainers achter DBC 6435 om 14:23 in de afvoertrein van Pernis op weg naar Kijfhoek.