R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Amsterdam Westhaven 
Rotim 2 (2009-2017)

4 november 2009

 
In november 2009 staat op het Nieuwe-Hemwegemplacement een rij van ongeveer 35 met steenslag beladen Fas-wagens klaar, bestemd voor werkzaamheden ergens in het land.


Het is druk in de Vlothaven, wel vier schepen liggen er aan de kade. Bij Rotim staat een lange rij onderlossers.


Dezelfde trein, nu gezien vanaf de spoorpoort. Rotim heeft in 2009, misschien op OBA na, de meest bereden bedrijfsaansluiting in het Amsterdamse havengebied.


In 2011 bracht LOCON met een gigantische Maxima-loc enkele treinen porfier uit Nordhausen naar het Westhavenemplacement. Een kleine LOCON-loc reed de wagens vervolgens naar Rotim. (Wie heeft er een foto van? Reageer svp via het gastenboek)


6 april 2012


Ook in 2012 wordt er zeer regelmatig steenslag geladen bij Rotim.


De kade ziet er minder rommelig uit dan op de vorig foto's, een grote kraan laadt de onderlossers direct uit een schip.


Wadloperstellen, die aan Argentinië verkocht waren, werden in 2012 op deze kade ingescheept, nadat ze door Captrain waren geplaatst.

Husa leverde in dat jaar om de twee weken een steenslagtrein uit Schwarzkollm af bij Rotim.

In 2013 begon het vervoer van/naar Rotim te slinken, doordat Bonder in Maarssen ook steenslag ging leveren, met als onvermijdelijk resultaat dat Rotim in mei 2014 zijn (spoor-) poorten sloot.