R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

 

Deventer 1990

 alle foto's op deze pagina: Daniël Friederichs

20 augustus 1990. Nadat de NS 2444 bij de VAM in Apeldoorn de afvaltrein heeft opgehaald rijdt deze naar Deventer, waar gecombineerd wordt met de afvalwagenset uit Deventer.

20 augustus 1990. Loc NS 2444 is aangekomen bij het VAM-station in Deventer en haalt daar tien beladen VAM-kantelbakwagens op. Vanaf het VAM-station loopt de vuiltrein naar de Hanzeweg, waar gekeerd moet worden om station Deventer te kunnen bereiken. Op het omloopspoor in de Hanzeweg zal de loc omlopen.

20 augustus 1990.  Via het straatspoor in de Mr. H.F. de Boerlaan rolt de vuiltrein door de stad.

20 augustus 1990. NS 2444 met de tien wagens aan de haak passeert Cafetaria 't Kruispunt op het kruispunt van de Mr. H.F. de Boerlaan en de Kazernestraat.

23 juli 1990 Loc NS 2434 rolt met een rij beladen VAM-wagens het omloopspoor op aan de Hanzeweg.

23 juli 1990 Met de Hanzebrug op de achtergrond rangeert de loc naar het tweede spoor. Het (niet aanwezige) verkeer wordt met de rode vlag gewaarschuwd.

23 juli 1990 De loc is weer aangekoppeld (de auto moet pas na het omlopen van de loc geplaatst zijn) en vervolgt zijn route vanaf de Hanzeweg via de Mr. H.F. de Boerlaan naar het station. Aldaar wordt de wagenset gekoppeld aan die uit Apeldoorn en vervolgens naar de VAM in Wijster gereden.

.