R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Rotterdam Waalhaven Zuid infrafoto

Bron: google maps en Sporenplan.nl
Het sporenplan 2019 van Waalhaven Zuid.

Waalhaven Zuid 
Waalhaven Zuid wordt gedomineerd door het achtsporige RSC dat tientallen containershuttles per dag ontvangt en verzendt. Een belangrijk deel van de ongeveer veertig sporen van emplacement Waalhaven Zuid is in gebruik voor het stallen van wachtende shuttles en tijdelijk ongebruikte containerdraagwagens. De meest noordelijke, niet geëlektrificeerde sporen van het emplacement handelen de dagelijkse buurtgoederentrein af. Van hieruit worden de bedrijfsaansluitingen in Waalhaven West, Oost en Noord bediend. Verschillende vervoerders parkeren hier hun locs, DBC laat er al  jaren lang steeds weer andere uitgerangeerde locs wachten op de slopershamer.
Omdat de brandblusinstallatie gebreken vertoonde is sinds begin 2020 het rangeren met gevaarlijke stoffen Op Waalhaven Zuid verboden, ook containershuttles mogen in dat verband niet van loc wisselen. Naar verwachting is het probleem pas in 2021 opgelost.


infra emplacement Waalhaven Zuid (Whz)

20 februari 2007
Een blik vanaf de oostzijde over het emplacement Waalhaven Zuid. Op het geëlektrificeerde linkergedeelte wachten enkele containertreinen van/naar het RSC.

2 juli 2007
Het geëlektrificeerde kopspoortje is gehuurd door ERS, dat er een of enkele loc's parkeert.

22 december 2015
Acht jaar later is er zo te zien niets veranderd. Goed te zien is dat er een niet geëlektrificeerd eiland in het midden ligt. Dit is het speelveld van de diesellocs. Op het kopspoortje staan nog steeds ERS-locs.

22 december 2015
De oostelijke uitgang van Whz, richting Kijfhoek. Op het al eerder genoemde kopspoortje staat de Vincent van Gogh-loc van ERS. Naar links buigt het spoor af naar Waalhaven Oost.

22 december 2015
Dit bord geeft aan de trein een NCBG binnenrijdt, een Niet Centraal Bediend Gebied, of te wel een niet beveiligd gebied. De machinist rijdt op zicht, met een snelheid waarbij hij voor onverwachte obstakels kan stoppen en moet zelf de wissels in de juiste stand leggen. Dit geldt voor de stamlijn naar Waalhaven Oost.

20 februari 2007
De Whz gezien vanaf het westen.

20 februari 2007
De westelijke uitgang. Twee kopsporen, waarop meestal slooplocs hun toekomst afwachten, daarna twee sporen die het emplacement verlaten in de richting van Waalhaven West (waarover hierna meer) en links het spoor naar de los-/laadweg, die bekend staat als Overbeekterminal. De containertrein die er staat, is mogelijk de Leeuwardenshuttle.


Infra Albert Plesmanweg

22 december 2015
Twee sporen verlaten het emplacement aan de westzijde. Links staat afgedankt materieel.

20 februari 2007
De twee sporen lopen na een overweg broederlijk langs de Albert Plesmanweg. Even buiten het emplacement, dat op de achtergrond te zien is, ligt in 2007 een wissel-verbinding.

20 februari 2007
Foto vanaf het emplacement. Het wissel is (nog) in gebruik, de meeste treinen wisselen naar het rechterspoor.

22 december 2015
Dezelfde overweg, acht jaar later.

22 december 2015
Het rechter uitgangsspoor is nog bereden. Dat kan eigenlijk niet meer, zoals de volgende plaatjes aantonen. Mogelijk is er een trein een eindje uitgehaald.

22 december 2015
Er is werkelijk niets veranderd in acht jaar, zo lijkt het althans.

22 december 2015
Maar schijn bedriegt. De wissels zijn inmiddels geklemd. Zie volgende foto.

22 december 2015

22 december 2015
Iets verderop wijken de twee sporen uit elkaar. Links naar de Short Sea Terminal en rechts naar Waalhaven West. Het linker spoor is buitendienst (vandaar die wisselklem). 

12 september 2019
Jarenlang rolden de goederentreinen over de twee overbodige wissels, totdat deze in 2019 werden verwijderd, het spoor vernieuwd, de tweede uitgang gesloten en de rails naar de Shortsea Terminal opgebroken. 

12 september 2019

16 oktober 2020
We zijn al weer een jaartje verder. Maar nog steeds ligt het tweede spoor in een nette betonbaan door de Plesmanweg


16 oktober 2020
En de andere kant op kijkend is goed te zien hoe slechts een tiental meters spoor is opgebroken en een modern stootjuk geplaatst. De hekkenbouwers waren er als de kippen bij om de tweede uitgang te sluiten.

12 september 2019
Vanaf Waalhaven Zuid in de richting van Waalhaven West ligt nu nog slechts één spoor. maar wel fraai opgeknapt.


infra Rotterdam Shortsea Terminals

22 december 2015
De stamlijn naar de Shortsea Terminals loopt met een mooie boog naar de laadsporen. Toen er al bijna geen treinen meer reden bouwde de douane een gebouw langs deze boog. Het fraaie ronde gebouw heeft nog enkele treinen gezien tot in 2005 het vervoer beëindigd werd. Inmiddels is er gras ingezaaid, al blijven de rails zichtbaar.

22 december 2015
En zo ziet het er uit in de richting van Waalhaven Zuid.

22 december 2015
De wegenbouwers wisten er wel raad mee. De overweg in de superdrukke Reeweg is al verwijderd, de rails loopt nog tot aan het nieuwe fietspad.

12 augustus 2018  
Het gras heeft plaatsgemaakt voor een parkeerplaats voor douaneauto's; een laatste stukje rail houdt stand.
(C) Foto: Marco Schoonhoven

22 december 2015
Dit is de voormalige spoorpoort, met daarachter nog de palen van de overweglichten. Het bord "Let op, poort werkt automatisch" is niet bepaald functioneel meer.


In 2019 is er van spoor helemaal op een meter na niets meer terug te vinden, al blijft het ronde douanegebouw de herinnering levend houden.


infra Smirnoffweg

20 februari 2007
Al in 2007 is het raccordement in de Smirnoffstraat buiten dienst, waarschijnlijk al vele jaren.

2 juli 2007
De laadplaats is dubbelsporig uitgevoerd met nog anderhalf stootjuk.

22 december 2015
Acht jaar later ligt het spoortje er nog, onbereden en onaangeroerd.

22 december 2015

22 december 2015
Er zal in het verleden beslist goederenoverslag hebben plaats gevonden vanuit de loods links; de sporen zijn nu bij uitstek geschikt om vrachtauto's te parkeren.

12 september 2019
We zijn weer vier jaar verder, maar het spoor ligt er nog steeds, al zijn er op dit moment berichten dat het in 2019 geruimd zal worden. Vrachtauto's zijn ook al niet meer welkom. Het wordt een dooie boel in de Smirnoffstraat.

16 oktober 2020
Weer een jaar verstreken, zonder dat er ook maar iets veranderd is.

16 oktober 2020
De aansluiting is wel opgebroken, de hekken zijn gesloten.

31 maart 2021
Het is er toch van gekomen. Het spoor is opgebroken.

31 maart 2021
Alleen de rails tussen de Smirnoffweg en het emplacement krijgen nog enig uitstel.

3 juli 2021 Foto: (c) Marco Schoonhoven
IN het weekend van 20 juni zijn de laatste rails naar de Smirnoffweg verwijderd. Wat resteert is een meter of twee onder het hek van het emplacement Whz.


infra Shunter Plesmanstraat

20 februari 2007
De locomotievenwerkplaats van Shunter is in 2006 geopend. Er moest een nieuwe spooraansluiting voor aangelegd worden met een overweg in de Plesmanstraat.

30 december 2015
De 'ontvangsthal'.

29 februari 2007
Aan de achterzijde bevindt zich een traverse, waarmee de locs naar de juiste werkplaatssporen worden geloodst.

31 juli 2019 Foto: Marco Schoonhoven
In 2019 is aan de noordzijde van het gebouw van Shunter een nieuwe overkapping gebouwd. |

31 maart 2021
Sinds kort is ook de poort in de Shunteraansluiting gesloten.


infra Shunter Blindeweg (v/h Nedtrain)

13 januari 2010
Officieel wordt de nieuwe vestiging van Nedtrain aan de Blindeweg geopend in juni 2010. Wij hebben daarom in januari kennelijk nog de bouwfase gefotografeerd. OP de voorgrond sporen van de RET-metroremise

13 januari 2010

13 januari 2010
Enkele van de rangeersporen van de metroremise (voor zover door de hekken te zien). Eind 2011 is de werkplaats door Shunter overgenomen, die daarmee in de Waalhaven twee werkplaatsen bezit.

13 januari 2010
De Ret remise aan de Blindeweg.

31 maart 2021
De RET-remise.

25 oktober 2019 Foto Marco Schoonhoven
De in 2019 door Shunter gebouwde kuilwielenbank bij het vroegere Nedtraingebouw.


Rail Service Center (RSC)

13 januari 2010
In het Rail Service Center worden door vier portaalkranen continue (tank)containers geladen/gelost.

13 januari 2010
Voorlangs rijdt een locomotief met één wagen over de Havenspoorlijn, die om het emplacement Waalhaven Zuid om loopt.


 

20 april 2016
Portaalkraan 2 van dichterbij.

20 april 2016
De portalenkranen rijden in de lengterichting op eigen rails tot ze op de juiste plek boven een trein staan. De containers worden zijdelings verplaatst. Op het grote wiel worden de stroomkabels steeds op- en afgerold.

20 april 2016
Links de Havenspoorlijn met een aftakking naar het emplacement Waalhaven Zuid.

20 april 2016
De vier sporen van het oudste gedeelte van RSC uit begin jaren tachtig. Rechts de lijn naar het nieuwere gedeelte.

 20 april 2016
Drie treinen worden tegelijk gelost/geladen, waarbij beide portaalkranen (1 en 2) actief zijn.

20 april 2016
Zoekplaatje. Wat is het verschil? Kijk naar de seinen: spoor 3  is vrijgegeven.

 20 april 2016
De portaalkranen 3 en 4 op het achterste viertal sporen (uit de jaren negentig) zijn in de weer met vier treinen.


@laatste wijzigingen: 2 april 2021