R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Rotterdam Waalhaven West infrafoto

@laatste wijzigingen: 2 april 2021

 

 bron: google earth en sporenplan.nl


Waalhaven West

Aan de westzijde verlaat een spoor het grote emplacement Waalhaven Zuid; het kruist de Albert Plesmanweg (tot voor kort samen met het lijntje naar Rotterdam Shortsea Terminals (19)) en buigt dan naar het noorden, tot aan de Reeweg waar het zich splitst in een tak ten westen en een ten oosten van de Waalhavenweg. Aan de westelijke tak ligt alleen nog maar de aansluiting van Steinweg Beatrixhaven (20).  De laatste sporen in de Bunschotenweg en de Eemhavenweg (25 t/m 30) werden in 2007 opgebroken. Van de oostelijke tak wordt het emplacement Waalhaven West (23) gebruikt voor het stallen van (tijdelijk) overtollig materieel. Het emplacementje bij het midden in de haven gelegen dorpje Heijplaat ligt idyllisch tussen bomen en vormt te midden van de hectische haven een oase van rust. Bij tijd en wijle rijden er nog treinen naar bedrijven aan de Heijplaatweg (37 t/m 39). Op het noordelijkste puntje aan de nieuwe Maas bevinden zich de restanten van de legendarische Rotterdam Droogdok Maatschappij (40): in enkele oude gebouwen van RDM is veel activiteit, er liggen nog sporen in de straten en in enkele loodsen, maar een trein komt er niet meer. 
Verklaring van de overige nummers: zie hier


infra Reeweg

22 december 2015
Je voelt je klein tussen de zeven hoog opgetaste containers. Dit is de corridor van de Plesmanweg naar de Reeweg. Het wissel leidt een trein naar de linker- of rechterzijde van de Waalhavenweg.

12 september 2019
Hier is dat wissel. Goed te zien is dat de dwarsliggers nog onlangs vervangen zijn door betonnen exemplaren.

22 december 2015
Een kijkje terug naar de Albert Plesmanweg.

22 december 2015
De linkertak (westzijde) kruist de superdrukke driesprong van de Reeweg (links), de Waalhavenweg (rechtdoor) en de Waalhaven Zuidzijde (rechts).

2 juli 2007
Een blik vanaf de overzijde van de Reeweg terug richting Albert Plesmanweg. Het is hier in 2007 nog een stuk rustiger dan op de vorige foto uit 2015.

22 december 2015
De rechtertak (oostzijde) kruist de Waalhaven Zuidzijde. Ook hier weer een heus stoplicht voor de trein, In de verte emplacement Waalhaven West.


infra Steinweg Beatrix Terminal (kaart 20)

20 februari 2007
Het spoor aan de westzijde buigt af naar de Beatrixhaven. Vroeger liep het hier nog rechtdoor naar de Bunschotenweg en de Eemhavenweg. Alleen de vrije grasstrook rechtdoor herinnert daar nog aan.

20 februari 2007
De toegangspoort tot de Steinweg Beatrix Terminal aan de Den Hamweg. Van de uitgebreide spoorinfrastructuur op deze terminal is vanaf de poort weinig te zien. Een omloopspoor is zichtbaar en de goede kijker ziet in het rechterspoor nog een wissel met het aansluitspoor naar de koelhuizen van Kloosterboer (kaart 21), dat in 2007 wel al buiten gebruik is.

9 juni 2012 (c) foto Marco Schoonhoven
Vanaf de andere kant gezien (dus richt Waalhavenweg) ziet het restant van het Kloosterboerspoor er zo uit, waarbij zo te zien het tracé eerlijk verdeeld is tussen Kloosterboer en Steinweg door een hek precies in het midden.

12 september 2019
Het spoor ligt er nog ongewijzigd, alleen is de aansluiting met Kloosterboer opgebroken. Het rijtje bomen is gerooid. 

30 juni 2007 (c) foto Marco Schoonhoven
Aan het eind van de bomenrij (die er twee foto's geleden nog stond) splitst het spoor zich: links naar de zuidelijke en rechts naar de noordelijke kade. Geladen wordt er in de regel op de zuidelijke kade. De volgende foto is iets meer naar rechts gemaakt.

29 maart 2009 (c) foto Marco Schoonhoven
Ooit liep het spoor naar de noordelijke kade hier rechtdoor, maar later is het met een slinger iets naar het zuiden verplaatst.

29 maart 2009 (c) foto Marco Schoonhoven
Achter de poort is er weer een wissel linksaf naar de kade, rechtsaf naar een soort loods. Rond 2013 is die rechter zijtak vervallen.

10 januari 2016 (c) foto Marco Schoonhoven
De kade van Steinweg, met het eigen rangeerlocje,  de Sik 203.

14 mei 2016 (c) foto Marco Schoonhoven
In mei 2016 staan de beide rangeerlocs - 203 + 342 - van Steinweg gebroederlijk bij elkaar aan het eind van de noordelijke kade.


infra Bunschotenweg (kaart 25 t/m 28)

20 februari 2007
Ten noorden van de Prins Johan Frisohaven ligt de Bunschotenweg, waarlangs een stamlijn lag. In 2007 werden de laatste resten verwijderd. In 1985 waren er nog vijf aansluitingen: Van Bennekom (noordzijde), Wondergen (noord), NCH Cement (noord), Eemtrans (west) en Unit Terminal (zuid). 
De foto is aan het begin van de Bunschotenweg gemaakt, waar een kort omloopspoor ligt. In de verte is de Waalhavenweg te zien.

20 februari 2007
Het spoor lijkt al tijden niet meer bereden en ligt er slecht bij.

20 februari 2007
De eerste aansluiting is die van Van Esch, voorheen Van Bennekom.

2 juli 2007
Maar nog geen half jaar later slaat de slopershamer toe.

20 februari 2007
De tweede aansluiting is en was die van NCH Cement.  Wissel 206 in de stamlijn, een half jaar voor de grote verdwijntruc.

20 februari 2007
NCH heeft een tweesporig raccordement. Het wissel (207) ligt net voor de poort.

2 juli 2007
De derde aansluiting was van Wondergen. Ook hier is het spoor kortelings tot aan de poort opgebroken. Op het terrein ligt het laatste stuk rails van de Bunschotenweg.
Vroeger liep het spoor nog verder door naar twee terminals, maar dat is al eerder weggehaald.

30 april 2010 (C) foto Marco Schoonhoven
Helemaal aan de zuidwestpunt van de Bunschotenweg, bij de United Waalhaven Terminals (voorheen Unit Terminal) liggen tussen de containers nog steeds wat railrestanten.

infra Eemhavenweg (kaart 29 - 30)

2 juli 2007
Ten noorden van de 1e Eemhaven ligt de Eemhavenweg. Ook hier liep een stamlijn, en wel naar Dikema en TCR.

2 juli 2007
Rond 2003 is de bovenbouw van de stamlijn in de Eemhavenweg verwijderd. Wat rest is een duidelijk zichtbaar tracé. 

14 juli 2007 (c) foto Marco Schoonhoven
Aan het eind van de straat lag en ligt een terminal van Hendrik Veder. Binnenpoorts waren de rails in 2007 aanwezig; ze zijn kort na 2013 opgebroken. 

 

infra emplacement Waalhaven West (kaart 23)

20 februari 2007
We gaan verder aan de oostzijde van de Waalhavenweg. 
Het begin van emplacement Waalhaven West. We kijken hier naar het zuiden, in de richting van het emplacement Waalhaven Zuid. In de verte is de overweg in de Waalhaven Zuidzijde te zien.

20 februari 2007
Verder houden we onze blik naar het noorden gericht. Het emplacement Waalhaven West telt drie sporen, die vaak gebruikt worden om tijdelijk materieel te stallen.

20 februari 2007
De inzet bij het onderhoud  zou je 'afwachtend' kunnen noemen, terwijl het spoor in 2007 nog intensief gebruikt wordt.

12 september 2019
Vele jaren later wordt het minder gebruikt en ligt het er beter bij (foto richting zuid).

20 februari 2007
Het einde van het emplacement valt samen met een overweg in de Ophemertstraat.

20 februari 2007
Zo te zien aan het wegdek en de betonnen dwarsliggers is de overweg niet lang geleden vernieuwd. Hij is in elk geval voorzien van een modern beveiligingssysteem: seinlichten voor de trein, een detectielus en voor elk van de sporen een sleutelkastje voor de handbediening (is te zien op de vorige foto).

12 september 2019
Twaalf jaar later is er aan de spoorinfrastructuur niets veranderd, wel aan de omgeving: meer begroeiing en minder bebouwing.


infra Waalhaventerminal (kaart 22)

20 februari 2007
De Waalhaven Terminal (tegenwoordig United Waalhaven Terminals BV) heeft totdat NS de containerafhandeling centraliseerde spoorvervoer gekend. In 2007 lag de aansluiting er nog wel, maar was niet meer in gebruik. De poort is geblokkeerd door een stapel containers.

9 juni 2012 (c) foto Marco Schoonhoven
Het stootjuk is in 2012 nog steeds aanwezig, al is de functie veranderd: het stut nu een stapel containers.

12 september 2019
De ongebruikte aansluiting heeft het nog twaalf jaar volgehouden tot Prorail aan het eind van de zomer in 2019 besloot deze te doen verdwijnen. Het resultaat was wel een stukje bovenbouwvernieuwing.

12 september 2019
Over enige tijd doet niets meer vermoeden dat hier treinen gereden hebben. Alleen de poort is vooralsnog gehandhaafd.

 

infra Uniport  (kaart 31)

13 juli 2009
Uniport (nu Uniport Multipurpose Terminals BV) vervoerde jarenlang aluminiumplakken naar Singen. De aansluiting ligt vóór  de Zaltbommelstraat, hier rechts. In 2009 lijkt het onderhoud ervan al gestaakt.

13 juli 2009
In 2009 was er nog wel enig vervoer, maar dat woog niet op tegen de overwoekering.

13 juli 2009
Je moet het weten om het te kunnen snappen. In de naar rechts buigende grasstrook is de spoorboog naar de losplaats achter de slagboom verborgen.  

20 februari 2007
Even voorbij de aansluiting van Uniport ligt een omloopspoor. Het rechterspoor lijkt onbruikbaar door een gevaarlijk knik in de rails.

13 juli 2009
Hoe het probleem met de knik werd opgelost, blijkt uit deze foto van twee jaar later: buiten gebruik stellen.

20 februari 2007
Het omloopspoor ligt in een ruime doorgang tussen twee omheinde bedrijfsterreinen. In de verte ligt een voetgangersoversteekplaats uitsluitend toegankelijk voor werknemers van het bedrijf.


infra emplacement Heijplaat (kaart 35)

20 februari 2007
Tussen de Droogdokweg en het dorp Heijplaat ligt het meest idyllische stukje spoor van dit havengebied, een oase van rust te midden van de hectische havens. Links gaat het naar RDM, midden naar de bedrijven aan de Heijplaatweg, en rechts ligt een omloopspoor. 

22 december 2015
Er zijn wat voetgangersoverwegen en verder is het emplacement een soort parkje voor wandelaars en hondenuitlaters. Het linkerspoor naar RDM wordt niet meer gebruikt.

22 december 2015
Beide andere sporen worden nog wel met enige regelmaat bereden.

31 maart 2021
Het derde spoor naar RDM is onlangs afgekapt. Halverwege is een stootjuk verschenen en een deel is opgebroken. 

31 maart 2021
Het laatste stuk, de boog naar RDM blijft vooralsnog liggen.

31 maart 2021
Er is een nieuwe overweg aangelegd, waardoor het parkachtige karakter van de Heijplaat is doorbroken.

31 maart 2021
Een machinist kan het einde van het RDM-spoor, dat al tientallen jaren niet gebruikt is, niet missen.

8 oktober 2007
Dit is een herfstbeeld van het Heijplaatemplacement gezien vanuit noordelijke richting. Schilderachtig toch?

20 februari 2007
Het 'derde spoor' verlaat het emplacement aan de noordelijk kant en buigt met de Heijplaatweg naar rechts.

20 februari 2007
Het spoor langs de Heijplaatweg is afgekapt. Wel ligt er nog het wissel naar links, naar de RDM.

20 juli 2021
De laatste resten van de RDM-lijn zijn nu opgebroken. ri. RDM ...

20 juli 2021
... en ri. emplacement Heijplaat.


Hanno / Morcon / European S Terminal (kaart 36)

20 februari 2007
Vanaf het emplacement Heijplaat takte een lijntje af naar Hanno/Morcon. De voorganger, het sloopbedrijf European S Terminal heeft nog spoorvervoer gehad. Er is nog een stuk rails terug te vinden, maar het aansluitwissel ontbreekt.

22 december 2015
Het spoor loopt door tot de omheining van een containerterminal. Op het terrein zijn de rails opgebroken, ook een spoorpoort ontbreekt. De overweg door de Droogdokweg loopt dood in het gras.

20 februari 2007
Wat rest is een weeghuisje, vakkundig dichtgetimmerd, vakkundig opengebroken…

20 februari 2007
Een vernield interieur met restanten van een bascule.

20 februari 2007
Met een intrigerend opschrift: waarop mag men niet gaan zitten?

22 december 2015
In 2015 is het weeghuisje opgeruimd; het spoor blijft onverminderd gehandhaafd en is zelfs van onkruid ontdaan; een tamelijk overbodige actie: het loopt van niets naar nergens. 


infra kade Heijplaatweg (kaart 37 t/m 39)

20 februari 2007
Een boog door een parkachtige omgeving verbindt de noordzijde van het emplacement Heijplaat met de kade achter de bedrijven aan de Heijplaatweg. Achter de bomen ligt het dorp Heijplaat.

20 februari 2007
Het spoor steekt de Droogdokweg over en bereikt een kade waar die bedrijven achter elkaar (soms) spoorvervoer hebben: Metaaltransport, Meijer en Broekman (v/h Gevelco).

20 februari 2007
Een slagboom sluit het spoor af. Te zien is dat het verderop dubbelsporig wordt, wat de mogelijkheid biedt om wagens te laten overstaan.

20 april 2016
We zijn negen jaar verder, maar veranderd is er weinig.

20 april 2016
De sporen lopen onder de portaalkranen door, wat wel een fotogeniek effect heeft.

20 april 2016
En tot slot een blik vanaf het water.


infra RDM (kaart 40)

2 juli 2007

De toegangspoort tot het RDM-complex in de Heijplaatweg, tevens spoorpoort.
Zoals op kaart bovenaan deze pagina te zien is (bij nr. 40), had RDM de laatste jaren nog een soort kruis aan sporen: het toegangsspoor na de poort liep naar het noorden en kruiste daarbij een lijn oost - west.


16 oktober 2020

Het poortgebouw is gesloopt, de spoorlijnoverweg is weg, maar het spoor langs de Heijplaatweg is gebleven. Wanneer zou hier de laatste trein gereden hebben?

30 april 2010 (c) foto Marco Schoonhoven

Om het RDM-terrein is van de lijn richting oostzijde nog net deze foto gemaakt voor hij werd opgebroken.

30 april 2010 (c) foto Marco Schoonhoven

Op het uitgebreide terrein van de werf waar ooit zeeschepen en duikboten gebouwd werden, is een campus van onderwijs en innoverende bedrijven in ontwikkeling. Op veel plaatsen ligt in 2009 nog rails in het wegdek. Dit is het spoor dat naar het westen loopt. De lantaarnpaal is midden in het wissel naar het noordelijke spoor (rechts) geplaatst.
Dit stuk spoorlijn is anno 2020 niet meer te zien, het is ten prooi gevallen aan de renovatie van het gebied
.

13 juli 2009

Dit is dezelfde lijn iets verder naar het westen.
Ook veel oude kantoorgebouwen zijn gebleven. Massa's treinen hebben er na het faillissement van de RDM in 1983 waarschijnlijk niet meer gereden. Rond 1991 was het spoorvervoer definitief ten einde. Dit stuk spoor heeft de renovatie overleefd en zal blijven om de RDM-campus een authentieke uitstraling te geven.


16 oktober 2020

Een bewijs daarvan levert deze foto uit 2020 die vanaf de andere kant is gemaakt.

22 mei 2013 (c) foto Marco Schoonhoven

Weer iets verder in de straat , die (tegenwoordig?) Directiekade heet, zien we enkele sporen liggen. De foto is gemaakt in oostelijke richting. Hier is een soort emplacementje geweest. Het hoofdspoor is op de foto niet te zien, maar dat bevindt zich achter de betonnen paaltjes rechts.

13 juli 2009

Foto aan het eind van de Directiekade (kruising RDM-kade), waar het aftakkend spoor een grote fabriekshal binnen loopt. 
Verschillende wissels liggen er in 2009 nog. Ze hebben een soort oervorn, zonder scherpe puntstukken, waardoor de wagens niet erg vloeiend door de bogen gereden zullen hebben. Deze straatwissels werden met een ijzeren staaf omgezet. Overal ligt groefrails, in het plaveisel ingewerkt.


13 juli 2009

Het rechtdoorspoor van de vorige foto loopt via de Klinknagelstraat door tot op dit punt. Op het Scheepsbouwplein (tegenwoordig Scheepsbouwweg) lopen nog rails de oude scheepsbouwhal  in.

16 oktober 2020

Het spoor ligt er nog steeds, het wegdek is geheel vernieuwd.

30 april 2010 (c) foto Marco Schoonhoven

Het op de vorige foto aftakkende spoor liep door de Scheepsbouwweg om de hal naar de kade erachter. Het is in 2020 niet meer aanwezig.

13 juli 2009

En vele jaren na de laatste trein, is het spoor warempel nog in gebruik in de machinefabriek van Maatschappij de Maas.

13 juli 2009

Dit bedrijf maakt nog gebruik van op de oude rails met door heftrucks voortbewogen lorries.
De Maatschappij De Maas is drie jaar na deze foto, in 2012 failliet verklaard, de lorries werden geveild, en zijn blijkbaar door een zeer naburige koper aangekocht.


26 juli 2016 (c) foto Marco Schoonhoven

De lorries staan nu op oude sporen op een pier waaraan vroeger enkele droogdokken lagen tegenover de Centrale kantine aan de Directiekade. Hier moeten in het verleden massa's bouwmaterialen naar de dokken vervoerd zijn.
De drie lorries, samen met een paar honderd meter spoor houden in elk geval de herinnering levend aan het spoorse verleden bij de befaamde Rotterdam Droogdok Maatschappij.


16 oktober 2020

Drie lorries staan er op de pier.

16 oktober 2020

De achterste lorrie past niet op de rails: het is een smalspoorwagen. Er moet dus ook een smalspoor geweest zijn bij RDM. Goed te zien zijn de restanten van een zijspoortje. Toch een leuke herinnering aan het grote spoorse verleden.


Wie (veel) meer wil weten van de geschiedenis van RDM wordt van harte uitgenodigd een kijkje te nemen op de volgende site: www.rdm-archief.nl/.
Met instemming van het RDM-archief nemen we hieronder uit twee verschillende jaren een plattegrond met het sporenplan bij de RDM op.

plattegrond RDM-werf ongeveer 1935. Bron: rdm-archief.nl  

Op een plattegrond van 1915 staan wel allerlei spoorlijntjes op het RDM-terrein getekend, alle met draaischijfjes aan elkaar verbonden, maar er is nog geen aansluiting op het landelijke spoorwegnet (die kwam pas in 1921). Er was toen alleen nog maar intern vervoer.
Op bovenstaande kaart uit de jaren dertig is die er wel, rechtsonder door de spoorpoort (die er nu nog steeds is). Je ziet ontelbare sporen op het terrein en nog enkele draaischijfjes, waarvan die direct achter de spoorpoort een zeer centrale rol lijkt te vervullen. Alle in- en uitgaande treinen moesten hierover heen en alle wagens die niet voor het noordoostelijke terrein bestemd waren, moesten een voor een gedraaid worden (er waren negen mogelijke richtingen). Dat zal wel met handkracht gedaan zijn.

plattegrond RDM-werf 1964 Bron: rdm-archief.nl  

Op de kaart uit 1964 is te zien dat de draaischijfjes vervangen zijn door echte wissels en dat de hoeveelheid sporen verminderd is. De rails die we vanaf 2007 gefotografeerd hebben (zie foto's hierboven) komen over overeen met sporenlay-out uit 1964.