R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Almelo Otto Simon


1996

1996 (c) Foto Evert Heusinkveld

Dit is het vervoer van haardblokjes in een dichte wagen. Door de drukte rond de containeropslag was er op het stationsemplacement geen ruimte, waarna de verlader toestemming kreeg uit te wijken naar de laadplaats van Otto Simon, dat dus zelf niets met het vervoer te maken had.

25 maart 1996 (c) Foto Evert Heusinkveld.

Het raccordement van Otto Simon lag aan de zuidzijde van de spoorlijn Hengelo - Almelo en sloot hier (rechts achter de trein) aan op de spoor van Dollegoor. 

@ laatste wijzigingen 15 februari 2023