R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Amsterdam Westhaven infrafoto

foto: google earth

(vergroten door klikken)


Het railgoederenvervoer in Amsterdam speelt zich af in het gebied tussen de Haarlemmer Trekvaart en het Noordzeekanaal. 

Het gebied ten westen van de spoorlijn Amsterdam - Zaandam is het gebied van de Houtrakpolder, dat in een volgend thema besproken zal worden.

Aan de oostzijde van deze lijn ligt het Westhavengebied, dat weer in drie deelgebieden uiteenvalt: 
>>>De Coenhaven (Coenhavenweg, Nieuwe Hemweg, Vlothavenweg                                     Petroleumhavenweg)
>>>De Westhaven (basisemplacement Westhavenweg, Radarweg, Basisweg); en de
>>>Hornhaven (Hornweg, Maltaweg, Corsicaweg).

De railinfrastructuur van al deze gebieden wordt hieronder in beeld gebracht.

 

infrafoto Coenhaven


infrafoto Nieuwe Hemweg


infrafoto Westhavenweg


infrafoto Radarweg


infrafoto Basisweg


infrafoto Hornweg