R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Amsterdam Westhaven 

Handelsveem Steinweg 2007-2024
 @ Laatste aanvullingen 31 januari 2024

Cacao

Amsterdam is de grootste cacaohaven van de wereld. Al sinds jaar en dag werd er op diverse plaatsen in het havengebied cacao op de trein gezet, bij Cotterel, bij Eggerding, op de losplaats, bij VCK, ze zijn allemaal in op deze site besproken. Tegenwoordig is er nog maar een cacaoleverancier die het spoor gebruikt: Steinweg.
Steinweg heeft niet eens een spooraansluiting, maar gebruikt een boog in het doorgaande spoor aan de Corsicaweg (naar het Hornhavenemplacement). Op dat spoor werden aanvankelijk  bulkwagens van het type Tagnpps beladen met cacaobonen. (T = afneembaar dak, a = vier assen, g = levensmiddelentransport, pp= lossing door zwaartekracht via een laagliggende losopening, s = maximaal 100 km/h).

Het startte rond 2007 via een lange overdekte lopende band, maar lag daarna een tijdje stil omdat het spoor er te slecht bij lag. Rond 2010 werd het spoor vernieuwd en in de loop van 2011 verrees er een flinke uitbouw als een soort van stortbunker. Sindsdien worden er zo'n dertig wagens cacao per maand via het uc-netwerk naar de chocoladefabrioek van Lindt & Sprüngli in Olten in Zwitserland verstuurd. Aanvankelijk was DBS/DBC de vervoerder, in 2017/'18 nam Lineas het vervoer tijdelijk over en liet de trein door Captrain rijden, waarna het toch weer bij DBC terugkwam.

In september 2021 werd de taak opnieuw overgenomen door het Belgische Lineas, dat met een loc van IRP drie keer per week een korte cacaotrein naar Kijfhoek reed, van daar naar Antwerpen en Zwitserland. Maar ook nu zou het slechts tijdelijk zijn.

Het bleef stuivertje wisselen: vanaf mei 2022 reed RFO de cacaotrein. De opzet en het materieel veranderde. RFO zette blauwe Duitse bulkwagens van VTG, eveneens type Tagnpps, maar anders van vorm, in. Op vrijdagavond rijdt RFO een lange trein met cacao naar de chocoladefabriek Lindt in Zwitserland; de lege wagens komen op zondagavond terug. In de loop van de week worden steeds setjes van ongeveer vijf wagens naar Steinweg gereden vanaf het Hornhavenemplacement. Deze situatie is in 2023 niet gewijzigd.

21 januari 2010


In 2010 kwam het vervoer hier pas echt op gang. Een ver uitstekende transportband met een slurf was voldoende om de bulkwagens te kunnen beladen. 
Het spoor was kort tevoren vernieuwd.

25 mei 2011


Het transportbandsysteem was in mei 2011 al uitgebreid.

26 oktober 2011


In elk geval in oktober 2011 was een nieuwe uitbouw met een overdekte vulmond in gebruik. De naam "Steinweg 4" is gebleven.
Cacao wordt vervoerd in speciale bulkwagens type Tagnpps van het Zwitserse SBB-CFF, oorspronkelijk bedoeld voor graanvervoer maar nu in gebruik voor cacaobonen. (meer informatie over materieel en vervoer: zie losplaats)


Later op de dag worden de wagens opgehaald en via Westhaven en Kijfhoek in de uc-trein naar Keulen Gremberg geplaatst. Loc van dienst was de 6470 van DB Schenker (v/h Railion)


Opmerkelijk is dat achter de loc enkele wagens hangen die omgevingsvreemd zijn. Een wagen voor vliegas ...

 
... en twee kolenwagens zijn vanaf de losplaats bij het basisemplacement meegezeuld naar de Hornweg. Het kan geen ander doel hebben gediend dan een rangeerbeweging uit te sparen op het Westhavenemplacement.


 
Op deze wijze ziet de Maltastraat een uitzonderlijk lange trein passeren.

 

De trein driehoekt en rijdt dan achteruit het Hornwegemplacement op om de daar aanwezige wagens van de Waterland Terminal op te pikken.

 

6 april 2012


Het vervoer van cacao is een blijvertje gebleken in het in deze periode steeds meer vervoer verliezende Westhavengebied.


  

17 maart 2017


Vijf jaar later is de situatie ongewijzigd, al is het afdak voorzien van zijschermen. Drie wagens beladen met cacao wachten op transport.Loc 6436 van DB Cargo haalt de drie wagens op.


 
Langs de Maltaweg.


De trein slaat linksaf op de sporendriehoek en zet daarna terug naar het emplacement...


...waar de wagens gekoppeld worden aan de afvoer van de Waterland Terminal.


In de loop van 2017 heeft LIneas het transportvan de cacaowagens overgenomen. Captrain (geen foto's helaas) rijdt in opdracht van Lineas driemaal per week een handvol cacaowagens naar Rotterdam van waar ze door Lineas zelf via haar Green Xpress Network naar Zwitserland doorgevoerd worden. Wat iedereen al had aangevoeld, werd enkele maanden later al bewaarheid. De aparte trein naar Rotterdam voor een wagentje of drie werd opgeheven en DBC nam het vervoer weer over. 

 

1 mei 2018


DBC 6438 haalt als vanouds de cacaowagens bij Steinweg op.


Langs de Maltaweg. De kolengestookte Hemwegcentrale is nog in bedrijf.Een lege of defecte wagen wordt bij het Hornewegemplacement uitgerangeerd.
Omdat de natuur ook wat wil en overtollig water moet worden opgevangen, zijn hier zeer onlangs enkele vijvers gegraven. Het biedt de fotograaf mogelijkheden de trein in een fraaie omgeving vast te leggen.Uiteindelijk worden de wagens naar het Hornwegemplacement gereden en direct door naar Waterland Terminal waar nieuwe wagens worden aangehaakt.


4 januari 2019


Een cacaowagen wordt geladen.


Men is nogal wat van plan bij Steinweg. Dertien cacaowagens wachten op het Hornwegemplacement op hun beurt.


15 september 2022 - donderdag


Ruim drie jaar verder; aan het gebouw is weinig veranderd, er is een klein afdak bij gekomen. RFO heeft het vervoer overgenomen en zet blauwe VTG-bulkwagens in. 


Het is donderdag eind van de middag. Er zijn zes lege wagens geplaatst, ze zullen vrijdag geladen worden. Op emplacement Hornweg staan er zeker twintig.


De type-aanduiding van deze wagens.


16 september 2023 - vrijdag


Het is 15:20 uur als het kleine locje 687 (66 jaar oud) van RFO de Corsicastraat inpruttelt. 

Met vier wagens trekt hij langs de Maltaweg.


Hij driehoekt en zet, rijdend langs de Hornweg, de wagens terug tegen de lange rij die er al staat. Later op de avond zal een RFO-loc de cacaotrein mat bestemming Basel en Olten ophalen.