R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Almelo Dollegoor 

14 juli 2005


Op het stationsemplacement van Almelo staan twee van de in drie delen gesplitste grindtrein voor Dollegoor klaar, ernaast staat een walsdraadtrein voor Van Merksteijn.


Railionloc 6413 daalt met een deel van de grindtrein af van het stationsemplacement naar het havenbekken Dollegoor.


Het lossen gaat in 2005 op vrij primitieve wijze, gewoon aan de openbare weg. Het  gebeurt met een op een heftruck gemonteerde transportband en een heen en weer rijdende vrachtauto. Op nog geen honderd meter links ligt (niet zichtbaar) het grindbedrijf Dollegoor. Er ligt wel een spoortje naar het bedrijfsterrein, maar dat wordt niet gebruikt.
 


Elke wagon heeft drie trechters, maar er kan er maar steeds één geopend worden boven de transportband, waardoor de loc de wagens telkens een klein stukje verder moet trekken.
 


De wagens, in het bezit van DB Cargo, zijn van het type Facns (F= hoge schutgoedwagen, a = 4 assen, c = zelflossing door zwaartekracht aan beide zijden via hoge losopeningen, minstens 70 boven spoor, n = maximale lading meer dan 60 ton, s = max. 100 km/h). De hoogte van de losopeningen is nodig om de stortbak van de transportband onder de wagen te kunnen schuiven.


Het omloopspoor wordt niet gebruikt, evenmin als de boog onder de brug (zie: tekening). De locomotief rijdt tot aan het stootjuk in een kopspoor, waardoor de lengte beperkt is en de trein in (drie) delen van ongeveer tien wagens naar Dollegoor gereden moet worden.


Het lossen is arbeidsintensief: een machinist, een transportbediener en een chauffeur. Links zijn de twee ongebruikte sporen te zien. De loc nadert het stootjuk en zal daarna de geloste wagens naar het station terugduwen om een volgend deel van de grindtrein op te halen.


De tien wagens met achteraan de 6413 kiezen het spoor naar de helling richting stationsemplacement Almelo. Ongeveer drie kwartier later komt een nieuwe set naar beneden. 


27 februari 2009


In Almelo kom(t/en) in 2009 één à twee bloktrein(en) per week met grind aan. In twee delen van 15 wagens (nog steeds type Facns) wordt de trein naar het emplacement Dollegoor gebracht.


Om 13.00 uur is (waarschijnlijk het tweede deel van) de grindtrein aangekomen in Dollegoor. Anders dan in 2005 wordt nu de boog langs het grindbedrijf bereden en staat de loc aan de andere kant van de trein; hij komt geduwd naar Dollegoor en rijdt dan eerst alle wagens de boog onder de brug door; de eerste wagen wordt gelost.  


Vervolgens trekt Railion 6415 de wagens een voor een voorbij de losplaats van het grindbedrijf, zes zijn er nu al gelost, 13.53 uur..De losplaats is nu direct aan het spoor gerealiseerd, een fraai staaltje van huisvlijt,  waardoor de pendelende vrachtauto overbodig is geworden. Drie trechters van de wagon kunnen tegelijkertijd geopend worden; het grind valt in een bak en glijdt naar een transportband.


Via een vaste transportband gaan de steentjes tenslotte naar het interne net van transportbanden.


De vijftiende wagen staat tot ver voorbij de brug over het Twentekanaal.


De lostrechters worden met de hand vanaf het bordes geopend.


Een blik in de wagen. In de verte is nog het stootjuk te zien aan het eind van het spoortje. De omgeving, de oever van het Twentekanaal is fotogeniek en geheel verlaten.


Mat DM'90 in de stoptreindienst op de brug, terwijl de laatste grindwagens wachten om gelost te worden. 


Het grootste deel is gelost.


De geloste trein is uit Dollegoor omhoog getrokken en rijdt nu emplacement Almelo op. Het is 15.30, het lossen van 15 wagens kost 2.30 uur.


15 juli 2020


Er is weer een nieuwe periode aangebroken in Dollegoor: Railion/DBC heeft de grindtrein overgedaan aan de Bentheimer Eisenbahnn (BE), niet zo vreemd, omdat de BE ook al grindtreinen rijdt naar de zusteronderneming Dollegoor Grind in Coevorden. De grindtrein naar Dollegoor rijdt ongeveer eenmaal in de twee weken. Het is 10.19 uur; er er zijn al ongeveer acht wagens gelost.


BE zet de G2000BB-locs van Vossloh in: de D22...


en de D21.


Niet alleen de vervoerder is nieuw, ook de grindwagens zijn van een ander type: de meeste wagens zijn groene Enercon-schutwagens, in Nederland geregistreerd door On Rail en van het type Faccns. Het verschil met de vroeger gebruikte Facns-wagens is dat de Faccns lage trechters hebben, waardoor er geen transportband onder geplaatst kan worden. Lossen kan alleen in een put.


Drie wagens zijn van het in Tsjechië geregistreerde BELog-Rail, ook van het type Faccns.


Een vreemde eend in de bijt is deze in Duitsland geregistreerd VTG-wagen van het type Facnps: met hoge trechtermond, maar in tegenstelling tot de vorige wagens is deze voorzien van een 'doseerbare zwaartekrachtlossing' 


Anders dan in 2009 wordt de grindtrein nu in zijn geheel (33 wagens) naar Dollegoor gesleept, waar eerst de helft op een omloopspoor (zie achtergrond) gezet wordt, waarna de achterste wagen van de tweede helft tot aan de losplaats wordt geduwd.


Het tweede rangeerdeel staat nu achter de locs; om 13.35 zijn ongeveer 10 wagens van dit rangeerdeel gelost.
.


Goed te zien is, dat het grind direct naast de rail in een put gelost wordt. Elke wagen heeft twee trechtermonden, zodat de trein om de paar minuten een halve wagenlengte verder moet worden geduwd.


Hier is het transportbandensysteem te zien.


Na gebruik wordt de losplaats netjes afgesloten.


Vanaf de brug gezien staat er een fraaie slinger wagens aan de Dollegoorweg. De witte wagen staat ongeveer bij de losplaats. Om de paar minuten zetten de locs de trein een halve wagenlengte achteruit.


Een wagen heeft twee compartimenten, elk met een lostrechter.


En Keolistrein rijdt een stoptreindienst.


Na lossing is het tweede deel van de trein achtergebleven op de boog onder de brug en hebben de locs het eerste deel opgehaald van het omloopspoor. Het is 15.00 uur


Als beide delen gekoppeld zijn, beginnen D22 en D21 aan de helling naar het station Almelo.


De Bentheimer wacht op het tijdstip van vertrek uit Dollegoor, en wacht, en wacht. Het is inmiddels 16.26 uur.


Pas om 17.15 zal de 33 lege wagens tellende trein in volle vaart De Lutte passeren, op weg naar Bentheim . (foto uit video-opname)
|

 

13 november 2020


De grindtrein is verlaat. Hij daalt om 11.32 af naar Dollegoor.


De loc zit achterop en de trein wordt tot ver onder de brug door gedrukt.Hij loopt door tot hij wissel 951 gepasseerd is, dan trekt de loc - vandaag is loc D22 van de Bentheimer Eisenbahn alleen - de helft van de trein op het omloopspoor.


De loc loopt om, met medeneming van één wagen, kennelijk is het omloopspoor te kort voor de halve trein. Het blijft puzzelwerk.


Loc met witte wagen rijden tegen het tweede deel van de trein, dat vervolgens stukje voor stukje over de losput geduwd wordt. Het verdere proces verloopt zoals op 15 juli. 


@ laatste wijzigingen 6 april 2021