R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Hornweg infrafoto

Op deze pagina zie je de infrafoto's van (deels voormalige) spooraansluitingen langs de Hornweg: Voller (v/h Cornelder), GE, CMT, Steinweg, Koopman Car Terminal en de Waterland Terminal.

@ laatste aanvullingen 11 februari 2024

Infra Hornweg-emplacementHet Westelijk gedeelte van het Westhavengebied, tussen de Westhaven en de spoorlijn naar Zaandam,  wordt ontsloten door de Hornweg. Het verlengde van de spoorlijn langs de Basisweg (zie hier) loopt langs de Hornweg tot het viersporig emplacement Hornweg. Twee decennia geleden waren er in dit gebied nog zeven spooraansluitingen, twee ervan zijn in 2024 nog in gebruik.


28 december 2005

Het viersporige emplacement Hornweg. Een 6400-loc is druk met het rangeerwerk.


29 juli 2009

Ook als er niet gerangeerd wordt staan er altijd wel wat wagens. Vooraan ligt een Engels wissel; het spoor naar rechts achter de fotograaf is een van de poten van de sporendriehoek naar de Maltastraat; het spoor achter de fotograaf komt van de Hornweg. Het langs het hek naar rechts aftakkende spoor op de foto is de aansluiting naar de Waterland Terminal.


30 juli 2009

Lege autowagens en platte wagens met aluminium plakken wachten op verdere actie.

 
30 juli 2009
Vanaf de achterzijde ziet het emplacement er zo uit. We zien hetzelfde rijtje autowagens als op de vorige foto.


29 juli 2009

Een uithaalspoor vormt het einde van het Hornwegemplacement.


11 februari 2015
De achterzijde van het Hornwegemplacement met een rijtje gesloten wagens voor de Waterland terminal.


14 oktober 2017

Komende vanaf de Basisweg bereikt de trein bij de Maltaweg een sporendriehoek. Rechtsaf gaat het naar de Maltaweg, rechtdoor naar emplacement Hornweg.


14 oktober 2017

Was er vanaf 2005 in het geheel niets veranderd in deze omgeving, begin 2017 werd plotseling het aanzicht verfraaid door de aanleg van een tweetal vijvers binnen de sporendriehoek, waarbij, zo te zien, ook de dwarsliggers vernieuwd werden.


14 april 2017

Achter de vijver ligt de derde poot van de sporendriehoek, van de Maltastraat naar het emplacement.


2024

Aan de infrastructuur van de driehoek en het Hornwegemplacement is niets gewijzigd.


 

Infra Vollers (v/h Cornelder)


13 oktober 2009
De eerste (terugstekende) aftakking aan de Hornweg lag bij de vroegere Kretaweg en liep over de kade aan de Hornhaven. (foto richting Basisweg). 
Tot ongeveer 2000 kende Stuwadoorsbedrijf Cornelder dagelijks vervoer van dichte wagens met pallets met jute zakken cacaobonen, o.a. naar Bensdorp in Bussum.
 


29 juli 2009
In 2003 nam Vollers de bedrijfshallen over. Het spoor werd gesaneerd maar daarna (bijna zeker) niet meer gebruikt. In 2009 ligt de aansluiting langs de Hornhaven er verlaten bij. Verderop is het spoor geblokkeerd.


29 juli 2007
De aansluiting van Cornelder/Vollers kruiste de Kretaweg met groefrails (foto richting Hornweg).


21 januari 2010
Bouwwerkzaamheden t.b.v. Biodiesel Amsterdam en een teveel aan hemelwater maakten, dat het spoor er niet al te florissant bij lag. 
Links de doorgaande lijn richting Hornwegemplacement, rechts terug de aansluiting naar Vollers.


14 oktober 2017
Inmiddels zijn op deze plek aan weerzijden van het doorgaande spoor hoge hekken opgetrokken maar is het wissel van de spooraansluiting - hoewel natuurlijk onbruikbaar - rustig blijven liggen.


14 oktober 2017
De vroegere Kretaweg is opgegaan in het bedrijfsterrein van Biodiesel Amsterdam en dus niet meer toegankelijk, delen van het spoorlijntje liggen nog steeds aan de oever van de Hornhaven.  Achter de laatste silo (niet zichtbaar op de foto) liggen de bedrijfsgebouwen van Vollers. 
De Vollers Group, die inmiddels uit tien locaties (waarvan twee in Nederland) bestaat, zegt op zijn site: "Wij organiseren de coördinatie van verschillende transportmiddelen zoals schepen, treinen of vrachtwagens voor uw goederen of de complete leveringsketen." (www.Vollers.com/nl - 4 april 2018). Als er al goederen op de trein gaan bij Vollers, dan is dat in elk geval niet vanaf Amsterdam.


2024
Zowel het wissel als het spoor door de Kretaweg zijn nog op een Google-afbeelding van 2024 te zien.

 

Infra Argent Energy / Biodiesel Amsterdam (v/h GE)

bron: Google Maps, 4 april 2018

Tussen de Rhodosweg en de Kretaweg lag General Electric Amsterdam. Het had twee korte spooraansluitingen waarvan er één tot ongeveer 2002 enkele malen per week gebruikt werd voor ketelwagens met acrylnitril uit Duitsland. In 2003 werd de fabriek gesloten, rond 2009 resteerde hier een braakliggende vlakte. 
In het jaar erna werd op deze plek het bedrijf Biodiesel Amsterdam gebouwd en in 2010 geopend. Jarenlang was de hoop dat er ook een spooraansluiting zou komen. Tot nu toe (april 2018) is die hoop ijdel gebleken. Het spoor naar het emplacement Hornhaven loopt als in een soort corridor tussen hoge hekken van de terreinen van Biodiesel door.


In 2022 geeft het bedrijf, dat inmiddels Argent Energy heet, te kennen nog steeds belangstelling te hebben voor een spooraansluiting. In 2024 is die er in elk geval nog niet.

 

Infra Maltaweg


29 juli 2009

De Maltaweg, gezien in westelijke richting (naar de Hornweg). Bij het S-bord ligt de eerder genoemde sporendriehoek, links af naar de Basisweg en rechtsaf naar emplacement Hornweg. Op de voorgrond buigt het spoor links terug naar de Corsicaweg, naar CMT/Steinweg (4346); het traject met nummer 4445 loopt naar Koopman Car Terminal.


29 juli 2009
Ongeveer hetzelfde punt, gezien in oostelijke richting. Het spoor naar de Corsicaweg was sinds een ontsporing in 2007 niet meer in gebruik en zelfs met een stopsein afgesloten. Bij de autoterminal staat een beladen autotrein te wachten.


13 oktober 2009
Het vertrouwen in herstel van het spoor naar Steinweg was kennelijk zo gering, dat de overweg Maltaweg er bij wegreconstructiewerkzaamheden uitgehaald werd.


13 oktober 2009
Hier lag-t-ie, het spoor uit de overweg  Op de achtergrond de overweg in de Corsicaweg.


4 november 2009
Was het een (kostbare?) vergissing? Binnen enkele weken werd het spoor herlegd.  


14 oktober 2017
Het is wel een nette, degelijke overweg geworden.


14 oktober 2017
In de jaren na 2009 zou het spoor naar Steinweg weer opnieuw gebruikt gaan worden en dat naar de autoterminal steeds minder. Eind 2017 ziet het er zo uit. Opmerkelijk is dat ProRail met bordjes de grens van zijn beheergebied heeft aangegeven. Mij is niet duidelijk wat dat inhoudt. Laat ProRail het beheer over de bedrijfsaansluitingen geheel over aan de bedrijven? Heeft het met aansprakelijkheid te maken?


14 oktober 2017
Wie verantwoordelijk is voor de bedrijfssporen is met een plaatje op een dwarsligger aangegeven.


1 mei 2018
Het cacao-vervoer naar Steinweg houdt stand en is er zelfs in 2024 nog steeds. Hier het wissel, links naar Steinweg, naar achter naar de autoterminal (niet in gebruik).


1 mei 2018
Wissel 101, rechtsaf naar het Hornwegemplacement, rechtdoor en verderop linksaf links naar de Basisweg en het Westhavenemplacement.

    

Infra Koopman Car Terminal (v/h Nissan)


28 december 2005
De autoterminal aan de Maltastraat heeft slechts één spoor achter een smalle spoorpoort  waarop wel een hele bloktrein met autowagens past. Tot 2002 was de terminal in handen van de naastgelegen Nissan-importeur die regelmatig auto's per trein verstuurde.  In 2003 nam Koopman de terminal en daarmee het railgoederenvervoer over, waarbij de Nissans de hoofdmoot vormden. 
Op de foto plaatst Railionloc 6450 een lange rij lege autotransportwagens. 


14 oktober 2017
Na overname door Koopman nam het vervoer van auto's toe tot 2008, waarna de markt volledig inzakte en daarmee het transport. Een opleving kende dit raccordement nog in de periode 2011-2012,  waarna het tot 2015 langzaam uitdoofde. 
Op de foto is zichtbaar dat er al tijden geen treinen meer gereden hebben. En daarmee sluit Koopman aan bij de algemene trend aan het eind van de jaren tien in het Amsterdamse railgoederenvervoer.
Lees hier meer over Koopman Car Terminal. 


1 mei 2018
Links ligt de drukke autopoort van de Koopman-terminal. De overweg is vernieuwd, maar treinen komen er niet meer.


1 mei 2018
Vervoer is er niet meer geweest, maar Koopman Car Terminal geeft in 2019 aan dat ondanks het feit dat het 375 autotrailers op de weg heeft om de per schip aangevoerde auto's bij de dealers af te leveren, de spooraansluiting behouden moet blijven. Het bedrijf wil de mogelijkheid open houden om treinladingen te verzenden voor het geval klanten grote aantallen auto's bestellen.
Voor de infrabeheerder zal zo'n standpunt lastig zijn: er wordt niets verdiend, maar het behoud van de  infrastructuur (voor het geval dat..) kost natuurlijk wel geld.

  

CTVrede / (v/h Infra Ceres Marine Terminal v/h CTA)


30 juli 2009
Tot 1994 werden bij de Container Terminal Amsterdam (CTA) containers op het spoor gezet. Ceres Marine Terminal, dat in 1997 CTA overnam, deed in de loop der jaren verschillende pogingen om een containershuttle op te zetten, maar tot een structureel vervoer is het nooit meer gekomen. Nadat het spoor langs de Corsicaweg - vanwege de slechte staat waarin het zich bevond -  in 2007 tijdelijk gesloten was, is er geen trein meer gezien.


14 oktober 2017
Op het verschijnen van een grote containerkraan na is er sinds de vorige foto weinig veranderd.


14 oktober 2017
Al is er zeker tien jaar geen trein meer geweest, het kan een positief teken zijn dat het spoor, dat vroeger in het gras lag, nu door asfalt omzoomd is en dat de spoorpoort gehandhaafd is. 


2024
In een rapport in 2023 wordt gemeld dat CTVrede wil groeien en dat het mogelijk wagenladingen voor het UC-netwerk aan gaat bieden. Tot begin 2024 blijft het bij woorden.

 

Infra Steinweg


29 juli 2009
Zoals al vermeld was de lijn langs de Corsicaweg na 2007 tijdelijk gesloten, met dit als gevolg. In deze boog zou echter iets moois ontstaan.


25 mei 2011
Eigenlijk was het helemaal geen losplaats maar een boog om de gebouwen heen naar de Ceres Marine Terminal. Rond 2010 besloot Steinweg in deze boog cacaowagens voor Zwitserland te gaan beladen met behulp van een lange overdekte lopende band. Het spoor was kennelijk hersteld.


14 oktober 2017
Eind 2011 verscheen er zelfs een heuse stortbunker naast het spoor. Ook in 2017 worden hier wekelijks enkele wagens beladen.


14 oktober 2017
Dit is de 'achterkant' van het Steinwegspoor; het is duidelijk dat er geen vervoer is op het laatste lijnstuk naar de Ceres Marine Terminal.


15 september 2022
Bij het laden worden de wagens verplaatst via een uiterst simpel liersysteem. Het hokje links is de machinekamer, een rol staalkabel en een motortje.


De kabel loopt via een katrol...


...en wordt langs deze palen getrokken...


...verder ligt hij gewoon op de grond en wordt hij vastgeklikt aan de achterst wagen.

2024
Ook in 2024 is deze aansluiting vol in bedrijf.

 

Infra Waterland Terminal


14 oktober 2017
De Waterland terminal bestaat uit een lang kadespoor in een hal waar ook de schepen overdekt kunnen aanleggen (in het bijzonder geschikt voor producten die door regenwater kunnen worden aangetast) en een tweede spoor buiten de loods. Het spoorvervoer startte in 1998 en heeft tot vandaag de dag stand gehouden, sterker nog, het is de kurk waarop het uc-vervoer van Amsterdam drijft.


26 oktober 2011
Het aansluitspoor, beginnend op het emplacement Hornweg (zie aldaar) loopt via een smalle doorgang tussen bedrijfsterreinen door en is slechts met moeite fotografeerbaar.


1 mei 2018
Beter dan dit wordt het niet.


2024
Het goede nieuws is dat de Waterland Terminal dagelijks flinke aantallen wagens verstuurt.