R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

infrafoto station Almelo

Station Almelo oostzijde

13 november 2020 
Dit is al het derde station van Almelo, uit 1962. Eerdere stations werden gebouwd in 1865 en 1883.

13 november 2020
Alle treinen stoppen aan het eilandperron op spoor 2, 3 of 4. Bij het stationsgebouw aan de overzijde stopt niets.

13 november 2020
Het stationsgebouw wordt bereikt via een voetgangerstunnel vanaf het eilandperron.

10 april 2009
Aan de oostzijde loopt het spoor naar Hengelo, dwars door de stad, wat teveel geluidsoverlast opleverde. Op deze foto zijn de werkzaamheden voor de aanleg van een verdiept spoor bezig.

10 april 2009
Er is tijdelijk maar een spoor beschikbaar.

13 november 2020
Het verdiepen van het spoor geeft dit resultaat. Sinds 2009 rijden de treinen tussen Almelo en Almelo de Riet door een tunnelbak. Foto richting station Almelo.

13 november 2020
Idem, foto richting Hengelo.
Station Almelo middengedeelte

13 november 2020
De opstallen op het eilandperron stammen waarschijnlijk nog uit de negentiende eeuw.

13 november 2020
Aan de zuidrand van het stationsemplacement heeft het ROC van Twente zich gevestigd, op de muur rechts staan foto's van fraaie Almelose plekjes.

13 november 2020
Het perron is bijzonder lang, door het kruiswissel halverwege kunnen er twee treinen achter elkaar staan.

13 november 2020
Aan de kant van het stationsgebouw ligt het emplacement. De rode constructie is een parkeergarage.

13 november 2020
Aan de westzijde ligt ook (spoor 3) een zogenaamd zakspoor. Het is een overkapt kopspoor maar niet geëlektrificeerd, zodat alleen de dieselstellen van Blauwnet er gebruik van kunnen maken.

10 april 2009
Spoornostalgie.

10 april 2009
Het emplacement gezien vanaf de overzijde van de haven.


Station Almelo westzijde

13 november 2020
Aan de westzijde vallen allereerst twee ongebruikte en met stop-/ontspoorblokken afgesloten kopsporen op.

10 april 2009
Elf jaar eerder was de situatie precies gelijk.

10 april 2009
Een van die ongebruikte spoortjes buigt af door een poort; het stootjuk is zichtbaar, zo kort is het lijntje.

10 april 2009
In het midden, met stootjuk, ligt een opstelspoor voor een dieselstel (geen bovenleiding).

19 oktober 2018
Negen jaar later is de sporensituatie ongewijzigd. De achterste afbuiging naar links is niet geëlektrificeerd en dus uitsluitend bedoeld voor dieselstellen.

13 november 2020
Midden en rechts liggen de twee hoofdsporen naar Wierden en naar Mariënberg; rechts daarvan zijn de goederensporen te zien.

26 februari 2009
Bij de overweg in de Aalderinkssingel liggen twee kopspoortjes. Op een ervan staan enkele wagens ballast voor Nijhoff.

26 februari 2009
Alleen het rechter kopspoor heeft bovenleiding, zodat het wel gebruikt wordt om E-locs te parkeren.

8 september 2009
Het wisselcomplex aan de westelijke emplacementsuitgang.


@laatste wijzigingen 6 mei 2021