R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

infrafoto Dollegoor


infra naar Dollegoor

26 februari 2009
De westzijde van stationsemplacement Almelo. Links twee sporen naar Wierden, in het midden het spoor naar Vriezenveen met een aftakking naar Dollegoor. En rechts een oud spoortje met een terugstekend kopspoor voor het onderstation, ooit bedoeld voor het plaatsen van transformatoren.

26 februari 2009
Het bord rechts betekent: "einde beveiligd gebied", hetgeen wil zeggen dat op zicht gereden wordt. Datzelfde bord staat ook in de verte bij de ingang naar Dollegoor.

8 september 2020
Het spoor naar het onderstation inclusief het dwergsein is tussen 2009 en 2020 opgebroken. De borden 'einde beveiligd gebied' zijn kennelijk niet meer nodig; dat geldt ook voor de seinpaal in het spoor uit Vriezenveen.

14 juli 2005
Vanaf het emplacement loopt het Dollegoor-spoor nog even parallel aan het hoofdspoor en daalt dan hier links af naar het havenbekken.

11 februari 2005
Het afdalende spoor komt aan de Dollegoorweg op een klein emplacementje met een omloopspoor uit. 
In 2005 ziet alles er wat verwaarloosd uit. Links achter loopt het spoor door naar de Jollesweg, maar dat gedeelte is niet meer in gebruik. 

13 november 2020
De sporensituatie is na 15 jaar ongewijzigd; wel is de handbediende wisselsteller vervangen door een voetbediende en zijn de houten bielzen vervangen door betonnen.

15 september 2020
Aan de oostzijde eindigt het emplacement met een stootjuk.

infra Naar de Jollesweg 

14 juli 2005
In het verleden liep de lijn hier verder naar de Jollesweg, via deze overweg  in de Dollegoorweg. Op de achtergrond een DM'90 in de stoptreindienst. (richting foto: terug naar emplacement)

14 juli 2005
Op de hoek Dollegoorweg - Jollesweg, bij wat nu For Farmers is, was vóór de spoorpoort al een stootjuk geplaatst. Rails lagen er verderop echter nog wel. (richting foto: vooruit vanaf het emplacement).

14 juli 2005
Binnen de poort liep het spoortje - weliswaar onberijdbaar - nog door. In de jaren zestig, mogelijk al in de jaren vijftig  werden hier wagens geplaatst voor de CLBH, een boerenbond. (foto: terug)

14 juli 2005
Na zo'n 100 meter in de Jollesweg takt er een lijntje af; langs de bedrijfshallen loopt het andere spoor door. (foto: terug)

9 april 2010
Deze aftakking lijkt een kantoorgebouw binnen te dringen. In de jaren zestig lag hier een tweesporig raccordement van Cebeco. (foto vooruit)

9 april 2010
de lijn is nog enkele honderden meters te volgen... (foto terug)

5 juli 2014
... in de vorm van een straatspoor door de volstrekt verlaten Jollesweg... (foto terug)

9 april 2010
... en die eindigt - tamelijk karakteristiek voor het hele industrieterrein Dollegoor, in mineur maar met een vrolijk zitje. (foto vooruit)

In 2020 is de Jollesweg netjes geasfalteerd en is er van het spoor niets meer terug te vinden.


infra emplacement Dollegoor

23 februari 2005
Op deze plek wordt in 2005 de grindtrein gelost (zie treinfoto). De eerste aftakking loopt het terrein van Grindhandel Dollegoor op, maar is niet in gebruik. De tweede aftakking buigt eerst rechtsaf langs het kantoor van de Grindhandel in de verte en dan linksaf onder de brug over een zijtak van het Twentekanaal door; ook deze boog is in 2005 niet in gebruik. Rechtdoor een kopspoor.

26 februari 2005
Een blik de andere kant op.

26 februari 2009
De aftakking naar de Grindhandel is vanwege slecht onderhoud niet in gebruik, ze is overigens ook geheel gebarricadeerd. En waarschijnlijk is het spoortje te kort voor een lange grindtrein.

23 februari 2005
Het stootjuk aan het eind van het kopspoor. Tot hier kunnen de grindtreinen oprijden. Op de achtergrond de spoorboog die onder de brug door loopt.

27 februari 2009
Eerder zagen we dat het omloopspoor aan de Dollegoorweg niet gebruikt werd; hier is zichtbaar waarom: de wisselsteller ontbreekt en de wisselbladen zijn met een klemschroef vergrendeld.

15 juli 2020
Inmiddels wordt er veel gebruik gemaakt van het omloopspoor: er staat nu een voetbediende wisselsteller.

13 november 2020
De raillas met rails die langs elkaar kunnen schuiven is een middel tegen spoorspatting tijdens hete dagen.

13 november 2020
In 2020 ligt het emplacementje er goed onderhouden bij. Een autotrein vanaf Bentheim passeert op het hoofdspoor.

15 juli 2020
Het wissel aan de oostzijde van het omloopspoor.

26 februari 2009
Tussen 2005 en 2009 heeft de Grindhandel Dollegoor een losplaats gerealiseerd op het eigen terrein, direct aan het spoor. Toevallige bijkomstigheid was dat het spoor rakelings langs het hek scheerde.

26 februari 2009

26 februari 2009
De losplaats bestaat uit een ingenieus uitgevoerd railsysteem waarover twee bakken onder de trechters van een grindwagen kunnen worden geschoven.

26 februari 2009
Grind stroomt vervolgens op een transportband...

26 februari 2009
...die de steentjes omhoog brengt naar een ander stelsel van transportbanden.

13 november 2020
Inmiddels is het systeem verder geperfectioneerd: er ligt nu een losput, direct naast de rail waar grind op een transportband gestort wordt. Er hoeft geen bak meer onder de grindwagens geschoven worden, waardoor wagens met een lagere trechter kunnen worden ingezet.

13 november 2020
Er is een dakje boven geplaatst zodat het personeel ook nog droog kan zitten.


infra Dollegoor voorbij de brug

26 februari 2009
Even voorbij het Grindbedrijf buigt de lijn naar links, onder de brug door. Graffiti- kunstenaars kunnen hier in volstrekte rust hun ding doen.

26 februari 2009
En de achterkant.

26 februari 2009
Achter de brug ligt in 2009 nog een terugstekende aftakking, naar Otto Simon. De IC uit Berlijn spoedt zich naar Amsterdam.

26 februari 2009 
Het is al enige tijd geleden dat hier een trein gereden heeft.

26 februari 2009 
Dikke bomen versperren de toegang tot het gebouw van Otto Simon.

26 februari 2009 
Het losperron met de loods van Otto Simon ligt er nog onberispelijk bij, maar de speelgoedgroothandel vervoert niet meer per spoor.

27 februari 2009
In 2009 staat het einde van de grindtrein bij het wissel naar Otto Simon. Duitse sluitseinen verraden de afkomst van te trein.

15 juli 2020
Op nagenoeg dezelfde plek maar gezien vanaf de brug staat elf jaar later de laatste wagen van de grindtrein. De aftakking naar Otto Simon, die voorbij het tweede paaltje naar links liep,  is volledig verdwenen.

@ laatste wijzingen 2 april 2021