R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

infrafoto Bedrijvenpark Twente


infra emplacement Bedrijvenpark

14 juli 2005
Hier ligt de aansluiting van de industrielijn naar Bedrijvenpark Twente aan de spoorlijn Mariënberg (links) - Almelo (rechtdoor). De stamlijn werd in 1982 aangelegd.
Het bord met 'code' geeft aan dat hier de ATBNG-beveiliging begint. Het industriespoor is onbeveiligd, er wordt op zicht gereden. Langs het hoofdspoor staan de seinpalen 440 en 444 (in de verte), het industriespoor heeft een dwergsein met nummer 442.

13 augustus 2020

Het elektrisch wissel heeft nummer 441. De maximumsnelheid bedraagt in 2020 120 km/h, in 2005 was dat nog 80 km/h. In 2016 is de lijn Mariënberg - Almelo geheel vernieuwd waarna de baanvaksnelheid werd verhoogd.

13 augustus 2020

Hier een blik vanaf de andere kant. Links het goederenspoor naar het Bedrijventerrein. Er staat een vreemd bord naast.

13 augustus 2020 

'Niet te strak koppelen' staat er op, als advies aan het treinpersoneel. De scherpe boog die verderop volgt is kennelijk ontsporingsgevoelig. Goed zichtbaar is ook het op afstand bediende stop-/ontspoorblok dat voorkomt dat materieel vanuit de goederenlijn spontaan de hoofdlijn oprolt. Die kans is overigens nihil; het zou de helling op moeten.
Het ontspoorblok heeft de naam St 441 en is ongetwijfeld gekoppeld aan wissel 441.

13 augustus 2020

Iets verderop vinden we nog verscholen in het bos een onbewaakte (fietsers) overgang.

13 augustus 2020

Het eerste stuk van de stamlijn loopt tussen bedrijfsgebouwen door en kruist de straat 'Bedrijvenpark Twente'. Voor het gemak hebben alle straten hier dezelfde naam. Het is een handbediende knipperlichtinstallatie: de machinist moet hier stoppen en uitstappen om te sleutelen. (foto richting aansluiting)

26 februari 2009

Even voor die overweg staat dit bord: "Snelheid zodanig begrenzen om vóór de aangegeven overweg (dus bij km 0,5) te kunnen stoppen". Nog extra staat er iets verder een seinpaal met oranje vlak onder en lamp boven. Licht de lamp op, dan mag de overweg gepasseerd worden. De lamp is nu gedoofd.

13 augustus 2020

Via wat slingers komen we op oostelijke deel van het emplacement Bedrijvenpark. De wissels, de zogenaamde bromwissels,  worden verlegd door een ter plaatste met een knop bediende elektrische aandrijving. Wissel 15 en daarachter nummer 14.

13 augustus 2020

Wissel 15 gezien vanaf de andere kant.

26 februari 2009

In 2009 was de situatie identiek als in 2020; alleen met veel meer molshopen.

26 februari 2009

Een uitvergroting: "Let op: knop indrukken tot tong aan ligt".

26 februari 2009

Het emplacement telt drie sporen, op eentje komt de aanvoertrein, op een de afvoertrein en een is in gebruik om de locs te laten omlopen. (foto richting aansluiting). Het achterste (rechter) spoor is 290 m lang, de andere twee zijn 205 m.

13 november 2020

De (brom)wissels aan de westzijde van het emplacement. Nummer 17...

13 november 2020

en nummer 16.infra Van Merksteijn

29 april 2009

De infrastructuur bij Van Merksteijn is uiterst simpel: één spoor. De boog naar links komt van het emplacement Bedrijventerrein.

23 februari 2005

In 2005 werd een portaalkraan ingezet voor het loswerk, zowel uit schepen als van de trein. 

14 juli 2005

Er lag toen ook nog een kopspoor, dat later verwijderd werd.

26 februari 2009

Aan het begin van het raccordement van Van Merksteijn ligt een overweg met loodsen aan beide zijden van het spoor. 

27 februari 2009

Voorbij de geel-zwarte paal van de overweg ligt tot ongeveer 2009 nog een wissel naar een niet bestaand zijspoor.  Vanwege werkzaamheden is het laadspoor afgesloten.

27 februari 2009

In de verte (op het spoor naar Nijhoff) is een krol (kraan op lorries) aan het werk.

29 april 2009

In 2009 ligt er nog steeds het loze wissel.

29 april 2009

De portaalkraan heeft plaats gemaakt voor een mobiele kraan met verhoogbare cockpit.

13 augustus 2020

De mobiele kraan is elf jaar later nog steeds in gebruik. Goed te zien is dat de spoorlijn in de verte een slinger maakt (de wagens staan nl achter de loc.).

13 augustus 2020

De overweg is door de jaren heen ongewijzigd gebleven, met dat verschil dat het nu geen openbare weg meer is maar deel van het bedrijfsterrein van Van Merksteijn.

13 augustus 2020

Het terrein van Van Merksteijn is inmiddels volledig omheind. Deze foto is gemaakt aan de achterkant van het terrein.


Infra Legerdepot

26 februari 2009

Rond 1980 werd de spoorlijn vanaf de aansluiting van Nijhoff (Van Merksteijn was er nog niet) rechtdoor getrokken naar en nieuw gebouwd depot voor NAVO-materieel. Er is enig railvervoer geweest. (fotograaf staat met de rug naar het depot.)

13 augustus 2020

Het is niet meer dan een recht spoor met een overweg in de Bedrijvenparksingel. Rond 2005 werd het depot door het Amerikaanse leger afgestoten en overgenomen door het Nederlandse leger: het heet nu Complex Vriezenveen van het Ministerie van Defensie.

13 augustus 2020

En aan het eind bevindt zich een laadperron. Railgoed is er niet geslaagd er ooit een trein te fotografen maar in de loop van de jaren is er verschillende keren vervoer geweest van verkochte tanks en ander legermaterieel. (Wie wel een foto heeft, wordt uitgenodigd contact op te nemen met de webbeheerder via bovenstaand contactformulier.)Infra Korrelmij / Nijhoff

14 juli 2005

Korrelmij, later Nijhoff, was de eerste klant op het Bedrijvenpark. In 2005 is Nijhoff als ballastverwerker nog in bedrijf; zorgvuldig gaat het er niet aan toe; de wagens moeten hun weg door zand en grind maar zelf vinden.

31 augustus 2011

De poort is dicht, het groefspoor dichtgeslibd, maar er wordt nog wel ballast verwerkt.

31 augustus 2011

31 augustus 2011

De achterkant van het losspoor van Van Merksteijn. Het naar Nijhoff doorgaande spoor is in 2011 onder het zand bedolven. Een trein komt er niet meer.

1 februari 2012

Een net hek met waarschuwingsborden is geplaatst; een trein komt er  niet meer. Rond 20212 werd Nijhoff gesloten.

13 augustus 2020

In 2020 is het terrein van Van Merksteijn geheel omheind. Een schuifhek maakt de doorgang van een trein naar Nijhoff nog mogelijk.

13 augustus 2020

Maar de poort van Nijhoff blijft gesloten, het spoor is ongebruikt en wordt als parkeerplaats gebruikt.


13 augustus 2020

De rails liggen nog in het gras, maar het terrein is verlaten.

13 augustus 2020

Kantoorgebouwen staan er nog, van Nijhoff Grindmaatschappij BV, maar gewerkt wordt er niet meer.

13 augustus 2020

De weegbrug en verschillende transportbanden staan er nog steeds, al jaren ongebruikt; een BouWatch-camera houdt  een oogje in het zeil.


@ laatste wijzigingen 19 juli 2021