R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Amsterdam Westhaven infrafoto


foto: google earth
Het railgoederenvervoer in Amsterdam speelt zich af in het gebied tussen de Haarlemmer Trekvaart en het Noordzeekanaal. Het gebied ten westen van de spoorlijn Amsterdam - Zaandam is het gebied van de Houtrakpolder, dat in een volgend thema besproken zal worden. Aan de oostzijde van deze lijn ligt het Westhavengebied, dat weer in drie deelgebieden uiteenvalt: De Coenhaven (Coenhavenweg, Vlothavenweg, Nieuwe Hemweg, Petroleumhavenweg), De Westhaven (basisemplacement, Westhavenweg, Radarweg) en de Hornhaven (Basisweg, Hornweg, Maltaweg, Corsicaweg).
De railinfrastructuur van al deze gebieden wordt hieronder in beeld gebracht.

 

infrafoto Coenhaven


infrafoto Vlothaven/Hemweg


infrafoto Westhavenweg


infrafoto Radarweg


infrafoto Basisweg


infrafoto Hornweg