R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

 

Vlaardingen stamlijn west  infrafoto


23 oktober 2007
Aan de westzijde van het station verlaat de westelijke stamlijn het emplacement.
 


23 oktober 2007
De Prorailpoort staat gastvrij open, maar we zullen op de stamlijn geen leven meer aantreffen.


23 oktober 2007
. De stamlijn moet de Delflandse Dijk over. In de afdaling treffen we een  stop/ontspoorblok met vergrendeling aan. Waarschijnlijk niet meer ontgrendeld na de laatste trein naar Tessenderlo in 2006.

Terwijl er al jaren geen trein meer geweest was, schijnt hier ergens eind 2014 nog een stootjuk geplaatst te zijn.


23 oktober 2007
Onder aan de dijk een Y-splitsing, rechtdoor gaat het naar Tessenderlo, linksaf (dus terug) naar Unilever.


23 oktober 2007
Het spoor lijkt er nog goed bij te liggen. Jammer alleen, dat het niet meer in gebruik is.


23 oktober 2007
Richting oost Langs de Deltaweg ging het naar Unilever, totdat dat het railvervoer in 1989 beëindigde.

6 december 2014
In de loop van 2014 is een stootjuk geplaatst, waarmee de westelijke stamlijn definitief ontoegankelijk werd. (foto: M. Schoonhoven)

12 april 2015
In 2015 wordt de westelijke stamlijn stukje bij beetje opgebroken. (foto: M. Schoonhoven)


23 oktober 2007
De spoorpoort van Unilever. Ooit werden  hier o.a. Sunlight zeep en later Vim, OMO, Andy en Jif geproduceerd. In 2007 protesteert het personeel tegen de aangezegde overplaatsing naar Oost-Europa. De fabriek wordt in 2008 toch gesloten. Wat overbleef in Vlaardingen was een groot Unilever Research Lab. Eind 2016 wordt bekend gemaakt dat ook dit Lab, waar nieuwe levensmiddelen en verzorgingsproducten ontwikkeld worden, uiterlijk in 2019 geheel gesloten zal worden.


23 oktober 2007
Terug naar de andere kant van de Deltaweg. Het meest westelijke stuk van de stamlijn loopt via een onbewaakte overweg naar Tessenderlo, een groothandel in chemische producten. (foto richting oost).


23 oktober 2007
De spoorpoort van Tessenderlo is in 2006 definitief gesloten.


23 oktober 2007
Het spoor binnnen de poort van Tessenderlo loopt naar links tussen de gebouwen. Bij de tweede lantarenpaal is het bed nog te zien van het oude spoor naar rechts, naar Hydro Agri (Windmill), een kunstmestbedrijf dat zijn productie en daarmee het railvervoer al in 1999 beëindigde.

20 september 2009
Achter de poort s het westelijke spoor van Hydro Agri te zien.(foto M. Schoonhoven)


Bron: google earth 2010
 Beeldmateriaal van vóór 2007. Rechtsonder de overweg uit een van de vorige foto's. Bij Tessenderlo staan enkele bulkwagens en een ketelwagen op het spoor. Het aftakkende spoor naar het voormalige Hydro Agri is nog niet opgebroken.


Bron: google earth 2017
Beeldmateriaal uit 2013. Goed zichtbaar is dat de lijn naar Tessenderlo(links) er nog steeds ligt (zonder de oude aftakking) evenals die naar Unilever (rechts).
Volgens RM323 is begin 2015 de westelijke stamlijn afgebroken.

Na metroaanleg in 2017 zal de westelijke stamlijn geheel tot het verleden behoren.