R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Rotterdam Waalhaven Zuid 
Shunter Blindeweg

@ Laatste wijzigingen 2 april 2021

Blustrein
Sinds september 2019 mocht er niet gerangeerd worden op Waalhaven Zuid in verband met onvoldoende blusmogelijkheden. Als tijdelijke oplossing is nu gekozen voor een blustrein 'Prorail incidentenbestrijding' bestaande uit vijf watertanks, een wagen met blusmaterieel en schuimblussers en een vaste locomotief. De blustrein is op 1 april in dienst gesteld; tegelijkertijd werd het rangeerverbod opgeheven.

31 maart 2021
Geen al te beste foto, maar de nieuwe blustrein rangeert op de sporen bij Shunter.

31 maart 2021
Op de loc zit een sticker met de volgende tekst: "HVO. Deze locomotief rijd op schone brandstof."