R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        


infrafoto Pernis Petroleumweg
 @ laatste wijzigingen 14 november 2022

Shell poort 7


31 maart 2021 De route aan de rechterkant langs de Petroleumweg loopt onder allerlei buizenstelsels door.


31 maart 2021 Een trein kan pas de lijn op nadat een stop-/ontspoorblok is ontgrendeld.


16 oktober 2020: de aansluiting van Shell ligt aan de linkerkant van de weg. Op het portiershuis staat Poort 7 in Shell-kleuren.


16 oktober 2020 De laadinstallatie van Shell is vanaf de openbare weg niet zichtbaar, wel zijn de drie opstelsporen te zien waar altijd ketelwagens staan opgesteld. Verderop liggen nog drie sporen bij een laadinstallatie.


Koole Tankstorage Minerals


20 april 2016 Rechts de stamlijn Petroleumweg richting basisemplacement. Links de aansluiting naar het vroegere Nerefco, al jaren onbereden.


20 april 2016 Het aansluitwissel.


20 april 2016 De spoorpoort van Nerefco, die sinds de sluiting van dat bedrijf in 1997 niet meer geopend was.


20 april 2016 Na bijna twintig jaar zien we plotseling bedrijvigheid op het terrein.


20 april 2016 De oude sporen zijn weggehaald. (de ketelwagens op de achterstond staan bij Shell).


16 oktober 2020 Vier jaar later is er een enorme terminal met zes lange sporen aangelegd door Koole die (ter onderscheiding van de terminal aan de Vondelingenweg) de naam krijgt Koole Tankstorage Minerals.


16 oktober 2020 Een onverlaat heeft de poort eruit gereden, waardoor een noodvoorziening is geplaatst.


16 oktober 2020 De bovenbouw van het toevoerspoor is ivm vier jaar geleden (zie boven) vernieuwd.


16 oktober 2020 Twee van de zes sporen lopen langs een laadinstallatie. Er kunnen twee treinen tegelijk geladen/gelost worden.


2 maart 2021 Inmiddels is een nieuwe poort geplaatst.