R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Oosterhout infrafoto

1 Halve Zolenlijn
2 Emplacement Weststad (laag)
3 Emplacement Weststad (hoog)
4 Raccordement Energieweg
5 Raccordement Rederijweg
6 Raccordement Bovensteweg
7 Oosterhout Vijf Eiken
8 Munitiedepot Vijf Eiken

1 Halve Zolenlijn

1985 Het begin van de Halve Zolenlijn, even buiten station Lage Zwaluwe. De lay-out is iets eenvoudiger dan heden ten dage.

 


1985 Wachtershuis no 7, Hooge Zwaluwe, is nog goed zichtbaar. Tegenwoordig is het verscholen achter groen.

 

 

De Halve Zolenlijn loopt nog door tot Geertruidenberg. Ten behoeve van de aansluiting van Oosterhout Weststad is er een aftakking naar links gerealiseerd, die, met een grote boog de hoofdlijn kruisend, naar rechts afbuigt.

 

De kruising van de Oosterhoutboog met de originele Halve Zolenlijn. Zo te zien wordt er naar Oosterhout nog wel eens gereden, maar naar Geertruidenberg niet meer. Het is 1985.

2 Emplacement laag

2006 De oostelijke ingang van 'emplacement laag' in 2006; rechtdoor ligt het oorspronkelijke spoor naar het oude emplacement ('hoog'), het is niet meer in gebruik.

 

Emplacement laag (aangelegd in 2000) bestaat uit twee lange sporen met een kruiswissel in het midden. Wagens voor Gefco staan op het rechterspoor, de loc loopt om.

 

De natuur begint het dijkspoor terug te vorderen. Het zal sinds de aanleg van het emplacement laag niet vaak meer gebruikt zijn.Op de achtergrond worden wagens bij Gefco geplaatst.

 

 De spoorpoort van De Graaf, waar een inpandig spoor ligt.

 

 

Het kruiswissel in het midden van het emplacement,

 

In de verte links de aansluiting van Ikea. Op de voorgrond houten dwarsliggers in de aanloop naar het kruiswissel.

 

De spoorpoort van Gefco. Op het terrein liggen drie sporen. Links de doorgaande lijn naar emplacement hoog; in de verte is nog net de brug over een leidingenstraat te zien.


 3 Emplacement hoog


2006 Een Engels wissel verenigt het spoor vanaf emplacement laag (boven links) en het dijkspoor (boven rechts) aan het begin van emplacement hoog.(foto ri noord)

 

30/12/2014 Dubbelspoor met verbindingswissels aan de Industrieweg. Rechts de losweg.

 

Emplacement hoog aan de Industrieweg bestaat uit drie sporen waarvan in de regel alleen het linker gebruikt wordt.Dat er wagens staan op het rechterspoor is waarschijnlijk toeval en eenmalig. (foto ri zuid) In 2008 is er minstens een van de sporen opgebroken.

 

Ter hoogte van de vers bestrate losweg steekt de aftakking naar de Rederijweg terug. (foto ri noord). Vanaf dit punt is vanaf ong. 2008 het spoor afgesloten.

 

Iets verderop: links emplacement hoog en rechts de lijn naar de Rederijweg (foto ri. noord).

 

Het einde van het emplacement aan de zuidzijde. Rechts gaat het naar de losplaats. (foto ri noord)

 

 

30/12/2014 (foto ri zuid) Het eind van het emplacement hoog. Hoewel de sporen verderop er bruikbaar uitzien, wordt dit deel niet meer bereden.

 4 Raccordement Energieweg

 

2006 De andere kant op: links de aftakking naar de Energieweg en rechtdoor die naar Walon, beide al jaren onbereden. (foto ri zuid).

 

 

30/12/2014 Dezelfde boog gezien vanuit de Energieweg. In acht jaar is er niets veranderd.

Het eindpunt van het raccordement Energieweg. Wanneer werd dit voor het laatst bereden? Welk vervoer was er?

5 Raccordement Rederijweg

Het raccordement Rederijweg ziet anno 2006 minstens een trein per dag. Er ligt een omloopspoor. Het doorgaande spoor is geblokkeerd door afvalcontainerwagens.

 

Aan het omloopspoor ligt een verlaten overdekt laadperron van ELD Peterson, op- en overslag van chemicaliën. Of het perrron ooit gebruikt is, is zeer de vraag.

 

De andere kant op kijkend zien we op een vrijwel ongebruikt kopspoortje een wagen met ACTS-containers, en naar links de aftakking naar Whirlpool.

 

2006 Whirlpool, dat vrijwel dagelijks bediend wordt heeft een tweesporig raccordement, waarvan een spoor inpandig is.

 

Beide sporen eindigen in de open lucht bij een stootjuk.

 

30/12/2014 Enkele jaren later is Whirlpool uitgerangeerd. Inmiddels is het spoor verwijderd en de poort gesloten. De verf bladdert af.

 

30/12/2014 Sporen in het wegdek en het wissel zijn verwijderd.

 

Het stootjuk aan het eind is gebleven.

6 Raccordement Bovensteweg

30/12/2014 Sinds de vernieuwing van de wegensituatie bij de Bovensteweg is het Raccordement aldaar beter zichtbaar. De oude lijn naar Walon ligt er prima bij, inclusief de overweg in de Energieweg.(foto ri. noord)

 

De lijn loopt om een groot leeg te koop staand terrein heen naar een strook tussen de enorme hal van LG  en de Bovensteweg.

 

Er liggen drie kopsporen.

 

En een heel oud omgooiwissel.

  7 Oosterhout Vijf Eiken

2006 De lijn naar het eerste emplacement van Oosterhout is al in 1993 gesloten, maar hij ligt er nu, dertien jaar later nog steeds. Hij start bij station Gilze-Rijen, op de foto het achterste spoor.
In 2010 is de stamlijn eindelijk opgebroken.

 

2006 Links is het verroeste spoor nog te zien. Om het tijdbeeld te schetsen: de Betuweroute is nog niet geopend, de stoet aan kolentreinen trekt nog over de Brabantroute, hier met 6400-dubbeltractie en een 1600 in opzending.

 

Voor de A631 buigt de lijn, volledig overwoekerd, naar het noorden af.

 

2006 Rails zijn er nog wel te vinden op het kaarsrechte tracé door het bosgebied De Vijf Eiken; treinen komen er niet meer.

 

Bij een overweg in een bosweg zijn zelfs de rails onzichtbaar.

 

Een wisselverbinding in het tweesporige emplacementje De Vijf Eiken, dat verworden is tot een groenstrook midden tussen parkeerplaatsen.

 

Het linkerspoor steekt een weg over en loopt dan dood tegen een hekwerk; het zou nog een honderdtal meter hebben doorgelopen tot de loodsen gebouwd werden.


 8 Munitiedepot Vijf Eiken

2006 De aansluiting van het munitiedepot, voorzien van een poort (niet zichtbaar) en een stop-/ontspoorblok.

Het spoor is al enige tijd onbereden. Er liggen takken op de rails en de paaltjes van de afrastering aan de overzijde lijken binnen de vrije ruimte te staan. (foto ri. oost)

 

Een blik door de poort van het munitiedepot. Op de losweg rechtdoor is nog wel eens een trein geweest, het spoor linksaf lijkt al tijden ongebruikt. (foto ri. west)

 

Victor Lansink heeft een serie bijzonder mooie foto's gepubliceerd van de infrastructuur rond Oosterhout. Zie:  http://www.railtrash.net/images/Oosterhout_Gilze/