R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

 

 

De Betuweroute op woensdag

van 11:00 tot 13:00 uur 

 

tdr 11:35 tr 41761

De containertrein van Maasvlakte naar Duisburg Ruhrort van Kombi Rail Europe is niet aangetroffen.

tdr 11:37 tr 45710

wpt 10:57 Valburg 20140507 << - Köln Gremberg > Kijfhoek - loc DBS 189 034

11:37a
Viermaal per dag rijdt DBS een Unit Cargo trein van Kijfhoek naar Köln Gremberg en v.v. Op 7 mei is de trein naar Kijfhoek kort: 16 wagens slechts: 4x staalwagen, 4x cacaowagen, 7x ketelwagen en 1x platte wagen. In de verte is een losse loc naar Emmerich te zien. De UC is een half uur voor op 't schema. 

11:37b
Opvallend in deze trein zijn de bulkwagens type Tagnpps die cacao vervoeren tussen Steinweg in Amsterdam Westhaven en Zwitserland.

11:37c
Een andere opvallende is deze glanzende zilverkleurige ketelwagen van VTG.

wpt 10:57 Valburg 20140604 << - Köln Gremberg > Kijfhoek - loc DBS 189 xxx

11:37d
Op 4 juni is het volle bak: 42 wagens. Op deze foto het eerste deel van de trein (tot en met de cacaowagens), op de volgende foto het laatste deel. Opnieuw is de trein een half uur te vroeg. 

11:37e
DE UC bestaat uit: 8 staalwagens, 27 ketelwagens, 1 platte wagen voor coils, 5 gasketelwagens en 2 cacaowagens. De UC uit naar Gremberg vervoert voornamelijk ketelwagens, terwijl de UC naar Hagen vooral veel staalwagens telt.

wpt 11:40 Angeren 20140702 << - Köln Gremberg > Kijfhoek - loc DBS ??

De UC rijdt wel, maar foto's ontbreken.

wpt 11:45 Angeren 20140716 << - Köln Gremberg > Kijfhoek - loc DBS 189 082

11:37f
Een minuut of tien te laat  passeert de Gremberg-UC Angeren op 16 juli met 37 wagens.

11:37g
2x gasketel-, 2x schuifwand-, 1x ketelwagen, ...

11:37h
4x rode huifwagens en 3x telescoopwagens voor staal, 2x platte wagens voor coils, ...

 11:37i
dan volgen nog 8 staalwagens en 9 ketelwagens, ...

11:37j

11:37k

en tenslotte nog 6 gasketelwagens (te herkennen aan de oranje band).
Alle geobserveerde Gremberg-UC's passeerden Valburg tussen10:57 en 11:45. De dienstregeling geeft aan dat het 11:37 zou moeten zijn.

tdr 11:43 tr 47726

De lege kolentrein van TXL (loc class 66 + blauwe kolenwagens) van Mark-Evelingsen over Emmerich, Geldermalsen en Utrecht naar Amsterdam Houtrakpolder reed op 2 juli door Zevenaar. Foto ontbreekt.

tdr 12:05 tr 49507

wpt 12:19 Valburg 20140507 >> - Maasvlakte > Bottrop - loc CT 189 202 + 109

12:05a 
De kolentrein van Captrein naar Bottrop wordt voorafgegaan door de geelgrijze 189 202, geleasd van MRCE en nog in de kleuren van Siemens Dispoloc. Samen met de voorjaarbloemen fleurt  deze de verder saaie trein wat op. Vertraging een kwartier.

 12:05b

 12:05c

 12:05d
De wagens, 44 in getal, zijn van het type Falns; ze zijn in het bezit van On Rail Nederland.

12:05e
Door de boog bij Valburg-Oost rolt de kolentrein richting Emmerich. 

wpt 21:00 Angeren 20140702 >> - Maasvlakte > Bottrop - loc CT 189 106

12:05f
Twee maanden later trekt de 189 106 de trein, met de respectabele vertraging van negen uur.

12:05g

12:05h
Dit keer zijn er 33 wagens, type Falns van OnRail (NL - ORWU). 

 tdr 12:14 tr 48715

wpt 12:02 Valburg 20140507 >> - Maasvlakte > Dillingen - loc DBS 189 042 + 032

12:14a
Er kondigt zich weer een ertstrein aan richting Dillingen, tien minuutjes te vroeg.

12:14b 
De ertstreinen zijn vaste sets van 19 Falrrs-wagens van de DB. De lettercodes staan voor:
F = open stortwagen;
a =met draaistellen
l = aan twee zijden zelflossend
rr = meervoudige wagens
s = maximumsnelheid 100 km/h

12:14c
De wagens zijn twee-aan-twee vast gekoppeld door een stalen balk (feitelijk zijn er dus 38 wagens). Aan de andere uiteinden (foto 12:14b) zitten automatische koppelingen.

12:14d
Elke wagen heeft twee draaistellen met elk drie assen. 

wpt 12:20 Zevenaar 20140702 >> - Maasvlakte > Dillingen - loc DBS 189 035 + 032 

12:14e 
Zevenaar aansluiting, dezelfde trein als hierboven beschreven, zelfs een van de loc's is gelijk. De trein komt redelijk op tijd uit de tunnel door Zevenaar, dit is het eindpunt van de Betuweroute. 

12:14f
Hier is goed te zien dat 189-locs vier pantografen op het dak hebben, twee voor de spanning van de Betuweroute en twee voor de bovenleiding op het traditionele net.

 2:14g

12:14h
Erts is zwaar, de wagens zijn lang niet tot de rand volgestort.

 tdr 12:17 tr 48744

wpt 12:14 Angeren 20140716 << - Oberhausen > Maasvlakte - loc DBS 189 068 + 085

12:17a
Uit Oberhausen komt mooi op tijd een lege kolentrein van 44 wagens terug op weg naar de Maasvlakte.

tdr 12:18 tr 47718

wpt 11:03 Valburg 20140604 >> - Mark Elverlingsen > Maasvlakte - loc TXL 189 xxx

12:18a

Een lege kolentrein, nu van TXL, afkomstig van Elverlingsen, een elektriciteitscentrale onder Dortmund, zo'n 300 km hemelsbreed van de Maasvlakte.

12:18b
De trein telt 27 blauwe kolenwagens van VTG.

tdr 12:30 tr 41725

wpt 12:25 Valburg 20140507 >> - Maasvlakte > Rheinhausen - loc RRF 189 096

12:30a 
Containershuttle naar Rheinhausen, voor 90% beladen, het eerste gedeelte met tankcontainers, vooral van Hoyer en Bertschi (beladen bi Bertschi in de Botlek), het tweede gedeelte gewone containers (beladen bij ECT op de Maasvlakte). Tot nu toe is dit de eerste containershuttle uit Rotterdam die op tijd rijdt.

12:30b

12:30c

12:30d 

12:30e
RRF nam op 31 maart 2014 de Rheinhausenshuttle over van HUSA. De HUSA-loc 189 096 werd daarbij ontdaan van haar kleurige stickers en daarmee teruggebracht in de oorspronkelijke zwarte kleur.

wpt 19:03 Valburg 20140917 >> - Maasvlakte > Rheinhausen - loc RRF 189 096

12:30f
Enkele maanden later. De containertrein van RRF afkomstig uit Maasvlakte en Botlek en op weg naar Rheinhausen schittert in het avondlicht. De trein, die dit keer een vertraging heeft van ruim 6,5 uur vervoert 20 tankcontainers, 31 gewone containers en ongeveer 10% lucht.

12:30g
Bertschi en in mindere mate Hoyer zijn de belangrijkste klanten.

12:30h 

12:30i
Hier wordt het nadeel van de shuttles zichtbaar: de samenstelling blijft gelijk, ongeacht de hoeveelheid lading, waardoor er wel eens lucht vervoerd wordt. 

 tdr ??:?? tr 49364

wpt 12:32 Angeren 20140716 << - Singen > Amsterdam  Westhaven - loc DBS 189 049

12:32a
Weer een kolentrein dendert voorbij, deze buigt bij Meteren af van de Betuweroute, en rijdt vervolgens via Geldermalsen en Utrecht naar Amsterdam. Het enige opmerkelijke is, dat deze trein slechts 22 wagens van het type Fals telt. Het is de lege kolentrein uit Singen, die bij de 'oude' Rietlanden in de Westhaven beladen wordt.

12:32b

tdr 12:39 tr 48730

wpt 15:00 Angeren 20140917 << - Oberhausen -  Houtrakpolder - loc DBS 189 073 + 078

12:39a

En, voor de afwisseling, een kolentrein. Ruim vertraagd, 44 wagens. Deze zal bij de 'nieuwe' Rietlanden aan het einde van de lijn door de Houtrakpolder beladen worden.

Slot 11:00 - 13:00

Dit tijdsblok is de Betuweroute er vooral voor kolen en staal. Vijf kolen- en een ertstrein reden er en meestal goed op tijd. Eén containershuttle passeerde, de eerste die vanuit Rotterdam op schema reed. We  zagen de Gremberg-UC, die steeds tussen 10:57 en 11:45 door Valburg denderde  met gemiddeld 32 wagens. De variatie in vervoerders was beperkt: een kolentrein van Captrain, een van TXL, een shuttle van RRF en de rest van DBS. Alle locs waren van de serie 189, maar dan weer wel in drie kleurvarianten.
Volgens plan zouden er tussen 11 en 13 uur 8 treinen rijden; er reden op 7 mei, 9 juni en 16 juli gemiddeld 4,3