R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Amsterdam Westhaven 

Buurtgoederentrein Hornhaven


28 december 2005

 
In 2005 heeft de afvoertrein van het Hornhavenemplacement achter loc 6450 van Railion nog een respectabele lengte: 5 zeildoekwagens van Waterland Terminal en twintig wagens met auto's van Nisson/Koopman Terminal.


29 juli 2009


DBS-loc 6449 staat rond 8 uur in de ochtend op het basisemplacement Westhaven klaar voor vertrek naar de Hornhaven met aan de haak twee platte wagens (Res) voor de Waterland Terminal en vier autotransportwagens (Laeks) voor de Koopman Car Terminal.


Op de Hornhaven (foto achterzijde van emplacement) worden de vier Laeks'en gecombineerd met de twee al aanwezige soortgenoten; de twee Res'en met vijf soortgenoten. De zeven platte wagens worden bij de Waterland Terminal geplaatst.Van de Waterland Terminal komen zes geladen dichte wagens mee.


Met deze zes wagens bereikt loc 6449 tenslotte via de overweg in de Westhavenweg het basisemplacement Westhaven.De gesloten wagens zijn van het type Habbins.


31 juli 2009


De middagafvoertrein bestaat slechts uit drie schuifwandwagens van Waterland Terminal. De trein rijdt hier door de Basisweg, waar de voorbereidingen getroffen worden voor de bouw van een autowegviaduct.


De wagens zijn van het type Habbis.


13 oktober 2009


DBS 6460 mag op 13 oktober 2009 de afvoertrein rijden. Deze is wat langer dit keer, zes wagens.


Een rongenwagen en vier schuifwandwagens van de Waterland terminal.En een ketelwagen met dierlijke vetten, een vervoer dat in oktober 2009 is overgenomen van de infra-losplaats. "Ladegut gemäss tankcode" meldt het informatiebord, maar dat ontbreekt. Geen gevaarlijke lading dus.


4 november 2009


De avond valt, drie wagens met afgewerkte vetten vormen de povere opbrengst van de late dienst van loc 6460.18 mei 2016


DB Schenker is inmiddels DB Cargo geworden. Loc 6427 vertrekt van het basisemplacement Westhaven richting Hornhaven.


Op het emplacement Hornhaven is de loc in de weer met wagens voor de Waterland Terminal. (zie verder aldaar)


15 maart 2017


Het viaduct heeft vorm gekregen. Via de Basisweg brengt Loc 6464 een afvoertrein met respectabele lengte naar het Westhavenemplacement. De trein vult de hele lengte van de Basisweg. 


We tellen: twaalf schuifwandwagens,...


...23 staalwagens (huif- en telescoop),...


...twee rongenwagens...


...en drie cacaowagens van Steinweg. In totaal 40 wagens waarvan 37 afkomstig van de Waterland Terminal.


De lange trein heeft de overweg in de Westhavenweg bereikt.


17 mei 2017


Precies twee maanden later heeft de afvoertrein een soortgelijke maar veel kortere samenstelling. DBC 6469 met een cacaowagen van Steinweg, drie schuifwandwagens en acht huifwagens van de Waterland Terminal. 


Op weg naar het basisemplacement. Alleen de Hornhaven levert nog een bijdrage aan het wagenladingenvervoer.  Op het basisemplacement zullen geen andere wagens meer worden toegevoegd aan dit twaalftal. De tegen middernacht vertrekkende uc-trein naar Kijfhoek zal van beperkte omvang zijn.


De cacaowagen.


1 mei 2018Ook in 2018 rijdt nog steeds aan het eind van de middag een loc naar de Hornhaven om daar Steinweg en Waterland te bedienen.15 september 2022


Vier jaar later is er in het Hornhavengebied niet veel veranderd. Nog steeds zijn er twee klanten actief: de Waterlandterminal en Steinweg. Rechts een lange rij bulkwagens voor cacaovervoer, dat nu niet meer door DB Cargo verzorgd wordt. De dichte wagens zijn voor Waterland.


Het heet een wagenladingtrein maar is in feite een bloktrein omdat de wagens van één klant afkomstig zijn: Waterland. Loc DBC 6464 komt uit de Hornhaven en passeert de overweg in de Westhavenweg op weg naar het basisemplacement.


21 wagens voert hij met zich mee, 9 schuifwandwagens en 12 huifwagens.


Als altijd vertrekt laat in de avond de uc-trein naar Kijfhoek, in elk geval met deze 21 wagens van Waterland.


16 september 2022


18:09 uur.  Ook vandaag is DBC 6464 in de Hornhaven aan zet. Hij rangeert hier met vier huifwagens die al langer op het emplacement Hornhaven stonden. Ze worden voor de wagens geplaatst die dezelfde loc zojuist bij de Waterlandterminal heeft opgehaald en vertrekken richting basisemplacement. Hornhaven is daarna leeg, de cacaowagens zijn al opgehaald. Het is vrijdag, het weekend kan beginnen.


18:23 In een sukkeldrafje het begin van de Basisweg bereikt met achteraan 8  schuifwandwagens en vooraan 14 huifwagens die volgens de plakbrief staal vervoeren van Thijssen Krupp in Duisburg naar Betener Steel Tubes in Paderborn. Dat lijkt een vreemde route.


Ondanks hevige regenbuien rijdt de trein droog onder de enkele jaren hiervoor gebouwde fly-over  met de A10. Voor het wissel van de wijnboer NWB moet het konvooi bijna een kwartier wachten.  Is de treindienstleider al aan zijn weekend begonnen?


Twee verschillende typen huifwagens.
 Tenslotte zet de trein een eindsprintje in, mooi meebuigeng met de fly-over richting het basisemplacement Westhaven.

Laatste aanvullingen 27 januari 2024