R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Amsterdam Westhaven 
Losplaats

Sinds de aanleg in 1987 werd de losplaats aan het basisemplacement met enige regelmaat gebruikt. Aanvoer van rollen papier uit Zeebrugge voor de Telegraaf, aanvoer van vodden, afvoer van cacao naar Naarden-Bussum, oud militair materieel. In 2008 was cacao nog de enige constante. En toen kwam 2009.

Losplaats  27 juli 2009


Vanaf 2009 kent de losplaats een nieuwe vervoersstroom: vliegas (ook wel filterstof), het restant van de vuilverbranding in Alkmaar (en sinds 2010 ook van Wijster). Het wordt beladen in silowagens. Vrijwel dagelijks worden (meestal bruine) wagens type Uacs hier beladen.


Aan het eind van de middag treffen we een rangeerploeg van Railion aan die met zes wagens waaronder deze cacaobulkwagen, die van Cotterel af komt, rangeert.


De andere zijn Zwitserse schuifwandwagens type Hbbillns.


Met de sleep wagens nog aan de haak wordt nog een silowagen voor vliegas op de losplaats bijgeplaatst
.


Hierna maakt de 6405 een begin met het samenstellen van de uc-afvoertrein die in de avond naar Kijfhoek vertrekt. De silowagens zullen de volgende ochtend gevuld worden.Losplaats 29 juli 2009


Kielholz-Rybicki verzorgt de hele transport keten. Vanuit een speciale bulktankertruck wordt het vliegas via een slang in de spoorsilowagen geblazen. Het is 8:00 uur. In 2009 worden er dagelijks silowagens geladen.


Aan het tweede loswegspoor staat een cacaowagen, die ook beladen zal worden deze dag. Ook het cacaovervoer vindt in 2009 op deze losplaats dagelijks plaats


Het is een Zwitserse wagen type Tagnpps. Over wat erin gaat bestaat geen discussie. De lading is o.a. bestemd voor Lindt & Sprüngli in Olten, Zwitserland. 


Het beladen van deze wagens gaat in de open lucht met transportbanden.
Foto: Eric van Maanen, 11 augustus 2009

Twee transportbanden zijn nodig om de cacaobonen uit de oplegger in de cargo-wagen te krijgen.
Foto: Eric van Maanen, 11 augustus 2009


Terug naar 29 juli: De eerste vrachtauto is weg,


Dit zijn wagens van GATX Duitsland met opschrift: "Filterstaub aus Verbrennungsanlagen." De wagens gaan via het uc-netwerk van DBS naar Sondershausen in Midden-Duitsland, waar (en de bronnen verschillen hierover van mening) het spul in cement gerecycled wordt, dan wel in een oude zoutmijn wordt opgeslagen.


Achter de koplading staat een tiental Uacs'en opgesteld; bij behoefte worden ze naar de losplaats gesleept.


Rond het middaguur komt loc 6449 met een tweemansploeg even langs.
DBS is er druk mee, gedurende de dag komt regelmatig een 6400-loc naar de losplaats om een of meer wagens op te halen of bij te plaatsen.


Hij haalt de twee Uacs (alleen de achterste is beladen) uit.


Combineert met de al beladen cacaowagen.


De ploeg zet de drie wagens op het middenspoor, waar de uc-afvoertrein wordt samengesteld en zal daarna de (lege) voorste Uacs samen met een nieuwe lege wagen (uit de rij die links achter net te zien is)  op het losspoor zetten.


Niet op de foto: de vrachtauto van Kielholz Rybicki staat al met de volgende lading te wachten. Rechts is nog net het uc-deel met de vanochtend beladen Uacs te zien.


Losplaats 30 juli 2009


In de wachtrij op het basisemplacement staan ook bijzondere Uacs's. Deze fraai bestickerde wagen van GATX.


Maar ook een blauwe van ERMEWA, die een wat meer doorleefde indruk wekt.


Op de losplaats speelt rond 15:00 h het bekende tafereel zich af.


De beladen wagens worden weer op een middenspoor klaargezet. 


Het heldere weer biedt mooie fotomogelijkheden.


Op de achtergrond de nog steeds rokende NUON-centrale.


De loc wordt losgekoppeld...


... en maakt zich snel uit de voeten om daarna met een kolentrein naar OBA te rangeren.


Losplaats overig


31 juli 2009
Dit keer zien we een Franse Uagpps-wagen met opschrift Transcereales voor de cacaobonen. Op de plakbrief is te lezen dat de bestemming de chocoladefabriek van Lindt & Sprüngli in Kilchberg (Zwitserland is). Kilchberg ligt een paar kilometer onder Zürich aan de Zürichsee. Achter de fabriek ligt een tweesporige spoorloods.


13 oktober 2009
Vier cacaowagens en twee vliegas-silowagens.


4 november 2009
Er wordt weer ijverig vliegas uit de bulktanker in de silowagens gepompt. De blauwe ASA-wagen heeft ook weer Amsterdam weten te vinden. 


21 januari 2010
Een ander type Uacs-wagen voor het vliegasvervoer treffen we aan in Amsterdam, niet specifiek voor fijnstof, maar dit keer officieel bestemd voor "Feinschüttgüter und Granulate". 
Het aanbod van vliegas is in 2010 toegenomen, doordat het nu ook aangevoerd wordt vanuit de vuilverbranding in Wijster. 
Helaas neemt het vliegasvervoer in de loop van 2011 af van dagelijks naar een keer of twee per week.


Bijzonder is deze oversteek aan de achterkant.


6 april 2012
Twee silowagens voor vliegas en een Transcerealeswagen voor cacao. Dat hier nog een cacaowagens staat, moet een uitzondering zijn.
Het beladen van de cacaobonen op de losplaats was namelijk in 2011 gestopt en overgegaan naar Steinweg in het Hornhavengebied.
In de loop van 2012 stopte ook plotseling het vliegasvervoer. Gewoon. Zoals er al zoveel gestopt is in Amsterdam.

 

15 maart 2017
De losplaats ligt er verlaten bij. Een enkele defecte wagen vindt er zijn tijdelijke rustplaats. Maar verder gebeurt er hier niets meer. Waarschijnlijk kan ook dit boek gesloten worden.