R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Amsterdam Westhaven 

Handelsveem Steinweg
 @Laatste aanvullingen 26 februari 2019

Amsterdam is de grootste cacaohaven van de wereld. Al sinds jaar en dag werd er op diverse plaatsen in het havengebied cacao op de trein gezet, bij Cotterel, bij Eggerding, op de losplaats, bij VCK, ze zijn allemaal in op deze site besproken. Tegenwoordig is er nog maar een cacaoleverancier die het spoor gebruikt: Steinweg.
Steinweg heeft niet eens een spooraansluiting, maar gebruikt een boog in het doorgaande spoor aan de Corsicaweg (naar het Hemwegemplacement). Op dat spoor worden bulkwagens van het type Tagnpps beladen met cacaobonen. Het startte rond 2007 via een lange overdekte lopende band, maar lag daarna een tijdje stil omdat het spoor er te slecht bij lag. Rond 2010 werd het spoor vernieuwd en in de loop van 2011 verrees er een flinke uitbouw als een soort van stortbunker. Sindsdien worden er zo'n dertig wagens cacao per maand via het uc-netwerk naar de chocoladefabrioek van Lindt en Sprüngli in Olten in Zwitserland verstuurd. Aanvankelijk was DBS/DBC de vervoerder, maar in 2017 werd de taak overgenomen door het Belgische Lineas, dat uitsluitend voor enkele cacaowagens een aparte trein (door Captrain gereden) naar Kijfhoek in zette.

21 januari 2010


In 2010 kwam het vervoer hier pas echt op gang. Een ver uitstekende transportband met een slurf was voldoende om de bulkwagens te kunnen beladen. 
Het spoor was zo te zien kort tevoren vernieuwd.

25 mei 2011


Het transportbandsysteem was in mei 2011 al uitgebreid.

26 oktober 2011


In elk geval in oktober 2011 was een nieuwe uitbouw met een overdekte vulmond in gebruik. De naam "Steinweg 4" is gebleven.
Cacao wordt vervoerd in speciale bulkwagens type Tagnpps van het Zwitserse SBB-CFF, oorspronkelijk bedoeld voor graanvervoer maar nu in gebruik voor cacaobonen. (meer informatie over materieel en vervoer: zie losplaats)


Later op de dag werden de wagens opgehaald. Loc van dienst was loc 6470 van DB Schenker (v/h Railion),


Opmerkelijk is dat achter de loc enkele wagens hangen die omgevingsvreemd zijn. Een wagen voor vliegas ...

 
... en twee kolenwagens zijn vanaf de losplaats bij het basisemplacement meegezeuld naar de Hornweg. Het kan geen ander doel hebben gediend dan een rangeerbeweging uit te sparen op het Westhavenemplacement.


 
Op deze wijze ziet de Maltastraat een opvallend lange trein passeren.

 

De trein driehoekt en rijdt dan achteruit het Hornwegemplacement op om de daar aanwezige wagens op te pikken.

 

6 april 2012


Het vervoer van cacao is een blijvertje gebleken in het steeds meer vervoer verliezende Westhavengebied.


  

17 maart 2017


Vijf jaar later is de situatie ongewijzigd. Drie wagens beladen met cacao wachten op transport.Loc 6436 van DB Cargo haalt de drie wagens op.


 
Langs de Maltaweg.


De trein slaat linksaf op de sporendriehoek en zet daarna terug naar het emplacement...


...waar de wagens gekoppeld worden aan de afvoer van de Waterland Terminal.


In de loop van 2017 heeft Captrain het vervoer van de cacaowagens overgenomen. Ct rijdt in opdracht van Lineas driemaal per week een handvol cacaowagens naar Rotterdam van waar ze door Lineas zelf via haar Green Xpress Network naar Zwitserland doorgevoerd worden. Wat iedereen al had aangevoeld, werd enkele maanden later al bewaarheid. De aparte trein naar Rotterdam voor een wagentje of drie werd opgeheven en DBC nam het vervoer weer over. 

 

1 mei 2018


DBC 6438 haalt als vanouds de cacaowagens bij Steinweg op.


Langs de Maltaweg.Een lege of defecte wagen wordt uitgerangeerd.Uiteindelijk worden de wagens naar de Hornhaven gereden en direct door naar Waterland Terminal waar nieuwe wagens worden aangehaakt.


4 januari 2019


Een cacaowagen wordt geladen.


Men is nogal wat van plan bij Steinweg. 13 cacaowagens wachten op het Hornwegemplacement op hun beurt.