R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Amsterdam Westhaven 

NWB

Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf (N.W.B.)

N.W.B. is een tankterminal, die zich rond 1970 gevestigd heeft aan de westzijde van de Mainhaven. NWB is gespecialiseerd in opslag en overslag van consumptie-ethanol en rum, die per schip worden aangevoerd uit Zuid-Amerika en Afrika. Volgens de eigen site wordt er ook FAME (biodiesel) overgeslagen: “Your gateway for ethanol and FAME”. De opslagcapaciteit is 60 miljoen liter, de havenfaciliteiten liggen aan de Beringhaven.  (www.newob.eu)
Per trein wordt ethanol afgevoerd naar Europese bestemmingen. Het bedrijf heeft een mooi gelegen raccordement op de oever van die Mainhaven. Het is de enige nog per trein bediende aansluiting aan de Basisweg. Het betreft een enkel kopspoor met de lengte van zeven ketelwagens. Het vervoer is in de loop der jaren aan  grote fluctuaties onderhevig geweest, maar is in 2017 groter dan ooit.
 

Over de laatste 20 jaar zijn de volgende vervoersgegevens bekend.
In 1998 zette NWB al regelmatig setjes wagens met ethanol op transport via het uc-netwerk van Railion. In 2003 vertrokken er koppeltjes ketelwagens met ethanol naar Delémont in Zwitserland en Schachen in Tsjechië.
In 2008 viel het vervoer stil en werd in de bladen gemeld dat het ethanolvervoer naar beide bestemmingen verplaatst was naar Vopak in de Rotterdamse Botlek. Niemand gaf nog een cent voor de laatste spoortransportstroom aan de Basisweg.

Maar zie, het wonder geschiedde: in maart 2010 werd weer eens een wagen ethanol verstuurd naar Heilbron, en later in het jaar volgden er meer, met in 2011 een frequentie van eens per twee weken een setje van 2 tot 5  wagens. Een jaar later werd wekelijks naar Zwitserland gereden, oplopend tot zo’n 30 wagens per maand in 2014. Tot dan toe stelde DBC (en voorgangers) de loc.

Maar de concurrentie sloeg toe: Locon vond de weg naar NWB. In 2015 waren er zelfs drie vervoerders actief: Locon naar Delémont en Schachen, DBC (met nieuw vervoer) naar Cornaux in Zwitserland. LTE bracht in de zomer een bloktrein met (bio) ethanol uit Zörbig (Dld) naar NWB. Dat was dubbelnieuw: een bloktrein en áánvoer van ethanol, dat kenden we nog niet. In  2016 werd ook Rurtalbahn regelmatig met een bloktrein ketelwagens gespot.
Ook in 2017 en 2018 blijft het druk bij NWB: Locon is weggevallen maar LTE en vooral RTB laten zich vaak zien. 

 

18 mei 2016


Om 14:30 is de eerste serie wagens van NWB opgehaald en naar emplacement Westhaven gereden. UN-code 1170 geeft aan dat het hier om ethanol (ook wel ethyl alcohol) gaat.
Omdat de aansluiting van de Basisweg op de zuidelijke sporen uitkomt en besloten is de vertrektrein op het noordelijkste spoor samen te stellen, worden de wagens  naar het infra-emplacement uitgehaald en daarna naar het opstelspoor geduwd.


Rurtalbahn met de V155 was deze dag aan zet. Het is een G1206-loc in 2009 gebouwd door Vossloh en vanaf het begin in dienst bij RTB.


Er stond al een rij beladen ketelwagens, daar komen er nu zeven bij.


Na deze operatie vertrekt de loc spoorslags naar de Basisweg.


Het is 16:43 h als hij met een derde set wagens terugkomt van NWB en hier de Westhavenweg oversteekt naar het basisemplacement.


15 maart 2017


Op 15 maart 2017 treffen we een ethanoltrein aan op het omloopspoor aan de Basisweg, droog onder het viaduct waarop de Westrandweg (A5) ligt.


Vandaag brengt LTE een set ketelwagens naar NWB, met de loc 6408 (ex. NS/Railion).


Zeven ketelwagens staan klaar om naar NWB geduwd te worden, de maximale lengte voor dit raccordement.


Deels zijn het Duitse Zans-wagens van VTG,

 
deels zijn het Gatx-wagens.


De Basisweg wordt op de telegrafische piloot overgestoken.De Mainhaven vormt een bijzonder decor.


17 maart 2017


Drie dagen later is het Rurtalbahn, die hetzelfde doet.
Evenals in de vorige reportage blijft een setje wagens op het omloopspoor aan de Basisweg achter.

 


Een deel bestaat uit nagelnieuwe Tsjechische (Cz) Ermewa-wagens type Zacns, waarop de naam van de inhoud prominent aanwezig is en een deel uit oudere Duitse Gatx-wagens type Zans. De "c" in de wagencode geeft aan dat deze onder druk gelost/geladen kan worden, maar dat lijkt voor ethanol niet nodig.


De loc wacht netjes tot de wagens beladen zijn. Rurtalbahn heet sinds eind 2016 RTB Cargo.  Dit is loc V 203, een G2000-3 BB van Vossloh, bouwjaar 2008, en direct als V 203 aan RTB geleverd.

 

14 maart 2018


Op de Betuweroute bij Valburg pauzeert een (waarschijnlijk lege) ethanoltrein. De nieuwe en kleurige ketelwagens vallen op.


Loc V203 van RTB Cargo brengt de trein via een deel van de Betuweroute naar NWB in Amsterdam.

 

De ogenschijnlijk nieuwe wagens staan in Tsjechië geregistreerd; het gaat om 10 wagens type Zacns van Wascosa (CZ - WASCO)...


... en om 8 wagens type Zacns van Ermewa (CZ - ERMW).

Laatste aanvullingen 5 april 2018