R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Westhavenweg infrafoto

Op deze pagina zie je de infrafototo's van het Westhaven-basisemplacement, de openbare losplaats, het infra-emplacement en de aansluiting van OBA.

@laatste aanvullingen: 18 februari 2024

 


Het basisemplacement Westhaven en directe omgeving anno 2017.
Het sporenplan van het basisemplacement is in 2012 gewijzigd. Om meer ruimte te maken voor vooral de kolentreinen werden de bovenste sporen verlengd en werden vier extra opstelsporen aangelegd. De bovenste zeven doorgaande sporen kregen een bovenleiding. In 2017 zijn zelden meer dan drie sporen bezet.
Het basisemplacement is het start- en eindpunt van alle treinen naar/van de Coenhaven, de Vlothaven, de Westhavenweg, de Radarweg en de Hornhaven.
Niet op bovenstaand plaatje te zien: in 2023 is het NS-opstelterrein boven het goederenemplacement geopend.


Basisemplacement

Onderstaande foto's bieden niet alleen een beeld van de infrastructuur, maar ze geven vooral een idee van welke locomotieven er zoal in de loop der jaren stonden opgesteld op het basisemplacement.


28 december 2005
Railion maakt nog de dienst uit in Amsterdam: we zien twee 1600'en en twee 6400'en op de kop van het emplacement. Op de voorgrond links het spoor naar de Hornhaven en rechts (onder draad) de verbinding richting de hoofdlijn naar Zaandam, en naar de Houtrakpolder.


28 december 2005
Dezelfde locs gezien vanaf de andere kant. Vóór de renovatie van het emplacement stonden wachtende locs meestal op de tussensporen aan de oostzijde, dichtbij het personeelsverblijf, dat op de achtergrond zichtbaar is.

 
28 december 2005
De 6450 wacht voor de overweg in de Westhavenweg tot hij naar de Hornhaven kan vertrekken. Bij het dienstkantoor staat een klassiek sein als statisch monument.


juli 2007
Twee jaar later op exact dezelfde plaats als twee foto's hierboven.
Railion 6403 werd (samen met 6401 - 6402 en 6504) tussen 2006 en 2009 verhuurd aan Railpro, waarbij de loc een nieuw uiterlijk kreeg. Het indelen van dit beperkt aantal locs in Railpro-treinen bleek te ingewikkeld, met als gevolg dat ze toch vooral voor Railion/DBS bleven rijden; in 2009 kregen ze weer de geelgrijze kleur van Railion/DBSchenker.


29 juli 2009

In de oude situatie lag er een onoverzichtelijke wirwar aan sporen voor het dienstgebouwtje. Sinds 2008 wisten ook de 189-locs de Westhaven te vinden.


29 juli 2009
De omgeving van het dienstgebouw was verwaarloosd. De vervallen G-wagen was in gebruik als een soort van materiaalopslagplaats.


30 juli 2009
Railion werd in 2009 DBSchenker, de Duitse invloed deed zich gelden: de 6511 kreeg een nieuwe kleur.  
In de verte het viaduct van de A10. Het geëlektrificeerde spoor naar Amsterdam Centraal loopt er onderdoor. Ondertussen was de hegemonie van RN/DBS ten einde: verschillende andere vervoerders deden de Westhaven aan.


4 november 2009
Op de inmiddels bekende parkeerplaats treffen we ITL-101 aan, een van de vele uit de voormalige DDR afkomstige V100-locs. Bouwjaar 1976, gemoderniseerd in 2007 en in dat jaar aangekocht door Shunter, daarna verhuurd aan achtereenvolgens ITL,  RRF, LOCON, HTRS en vanaf 2016 aan Rurtalbahn, steeds onder nummer 203 101.


4 november 2009

ITL reed in 2009 NYK-shuttles vanaf de toen nog veelbelovende Ceres Paragon terminal in de Houtrakpolder naar Duitsland en Tsjechië. Het jaar ervoor reed ITL nog incidenteel een maïstrein uit Tsjechië naar Igma en retour met sojapellets. 


21 januari 2010
En paar maanden later staat ITL-102 op dezelfde plek. Bouwjaar 1971, sinds 2007 bij ITL, in de loop van 2010 zou de loc overgaan naar Captrain onder nummer 203 102.


25 mei 2011
Loc 1609 kwam in 1981 in dienst bij de NS. Bij de boedelscheiding tussen NSR en NSCargo belandde de 1609 bij de Cargopoot. ACTS nam de loc in 2008 over, de naam van het bedrijf werd veranderd in HUSA in 2011, waarna de loc in de kunstzinnige kleuren van Husa bestickerd werd. Hij staat hier te flonkeren in de zon, onder de rook van de  Hemwegcentrale van NUON. Rechts ligt de kolengestookte eenheid 8 (uit 1994) en links de gasgestookte eenheid 7 (uit jaren zeventig).


25 mei 2011
Voor welke dienst zou deze loc gebruikt zijn? Tunneldelen uit Spelle? Husa had in 2011 ook het afvalvervoer van Haarlem naar de Houtrakpolder (via Uitgeest) van ACTS overgenomen en reed dat gedeeltelijk met een E-loc.


26 november 2011
Bijzondere gasten op de Westhaven waren de 107 en 108 van RRF.  Ze werden ingezet om kolentreinen van TXL (naar Duisburg) naar OBA te rangeren. 


Karakteristiek aan deze ex-NMBS 73-locs zijn de spaakwielen.


6 april 2012
Weer een HUSA-loc, nu de 1606. In 2012 reed Husa de Schwarzkollmtrein, de aanvoertrein van steenslag naar Rotim. Op de achtergrond is een kolentrein en een steenslagtrein te zien.


6 april 2012
Nog een laatste blik op de oude sporensituatie met links de tankplaat en rechts het dienstgebouw.


6 april 2012
In 2012 werd het basisemplacement ingrijpend gerenoveerd. Het ballastbed voor de nieuwe kopsporen is op de foto al gelegd.


11 februari 2015
De renovatie is (al enige tijd) een feit. Er ligt een ruim en overzichtelijk emplacement, 7 lange geëlektrificeerde sporen (en rechts een achtste niet geëlektrificeerd spoor naar de losplaats), en er staat zegge en schrijve één trein. Het gaat niet best met het spoorvervoer in Amsterdam.


11 februari 2015
LOCON 9905 (ex-NS 1636) wacht aan de westzijde van het emplacement op nadere inzet. LOCON reed in 2015 twee diensten per week: een graantrein van Igma naar Barneveld en een cacaotrein vanuit de Houtrakpolder naar Berlijn.


17 maart 2017
Drie locs in ruste telt het Westhavenemplacement om 15:30 op 17 maart. De wegsleeploc 6430, die bij pech en ongelukken mag uitrukken. 


17 maart 2017
De Locon 1796, die twee dagen eerder een staaltrein bij de CTA-terminal heeft opgehaald (zie: Houtrakpolder).


17 maart 2017
En de DBC 6436, die aan het eind van de middag zal worden ingezet om bij de Hornhaven een gemengde trein op te halen.


26 april 2017
Loc 6455 van DBC heeft nieuwe energie opgedaan bij de (nieuwe) tankplaat.


26 april 2017
De drukte door de verschillende vervoerders in het voorgaande decennium is over. DBC heeft alweer (bijna) het alleenrecht in Amsterdam. De twee 189's wachten tot ze voor een kolentrein, waarschijnlijk naar Dillingen aan de Saar, geplaatst worden.
Hier is goed te zien dat de sporen verlengd zijn, en bijna doorlopen tot aan het A10-viaduct.


15 maart 2017
Rechts het nieuwe DB-dienstgebouw met tankplaat. 
De kleuren zijn prachtig, de treinen afwezig. Op de windmolen staat: "Zeehavens Amsterdam, daar vaart u wel bij!" Hij lijkt niet te gelden voor het railgoederenvervoer. De bouwwoede in Amsterdam is omgekeerd evenredig met de toename van het vervoersaanbod.14 oktober 2017
Eindelijk weer eens drukte op de Westhaven, zo lijkt het. Maar schijn bedriegt. We bekijken hier het basisemplacement vanaf de oostzijde. Het is zaterdag, er is wel veel materieel opgesteld, maar er rijdt niets. Rustdag. Wat we zien, is van links naar rechts: twee duo's 189, twee 6400's, een lege staaltrein (huifwagens), twee kolentreinen en een glimp van een derde 6400.


14 oktober 2017
Vanaf de andere (west-) kant ontwaren we nog wat meer wagens: links de twee al genoemde kolentreinen, dan een rij dichte wagens, dan de achterkant van de staaltrein en helemaal rechts nog een samenraapseltje.


14 oktober 2017
Van verderaf met telelens zien we ook nog LTE 6406 met een VTG-kolenwagen. Er komen in de herfst van 2017 toch weer andere vervoerders naast DBC naar Amsterdam. LTE rijdt kolentreinen naar Mannheim en RTB rijdt ethanoltreinen naar NWB (zie Basisweg) .


14 oktober 2017

Er is veel verf verspild aan de huifwagens.
Eenheid 7 van de Hemwegcentrale is inmiddels afgebroken, maar de 8 rookt nog vrolijk door. Links ervan moet ook eenheid 9 liggen, de in 2012 geopende aardgasgestookte centrale. De druk op Nuon om de laatste kolengestookte centrale te sluiten is groot. Volgens wiki verstookt deze 60 kg poederkool per seconde. Sluiting zal ongetwijfeld grote consequenties hebben voor OBA, dat een directe  transportband heeft naar de centrale.


14 oktober 2017

De bijna zwarte huifwagen in de staaltrein springt eruit. Een internationaal geval: een in Nederland geregistreerde wagen (NL) van het Duitse leasebedrijf On Rail Vermietung, ORV (de laatste twee letters van ORWU kan ik niet thuis brengen), met het Duitse opschrijft "Ladegut: Coils" en de in het Frans gestelde plakbrief "Vide" (leeg).


14 oktober 2017

Op het voorste spoor staan enkele ketelwagens voor vervoer van benzine en diesel. Ze moeten hier verdwaald zijn, er is geen regulier vervoer van dit spul naar Amsterdam.


4 januari 2019
Het wordt allengs rustiger op het basisemplacement.


4 januari 2019
Ten behoeve van rangeerwerk heeft het Belgische bedrijf Lineas het locje 363 723 in de Westhaven gestationeerd.


4 januari 2019


4 januari 2019


19 september 2022
De rangeerloc 607 van Railpro staat op de parkeerplek tussen het emplacement en het infraemplacement.


3 juli 2023
Een jaar later is hij vervangen door de 606. De locjes rangeren met bouwtreinen o.a. met ballastwagens.


3 september 2023
Op het emplacement staat een rij VTG-wagens, beladen met cacao van Steinweg te wachten op verder vervoer door Lineas naar Zwitserland.


Het NS-opstelterrein is inmiddels aangelegd en geopend: achter het hekwerk bieden de zeven sporen vele (internationale) reizigerstreinen een rustplaats. Voor het hek liggen de acht sporen van het (oude) goederenemplacement, waarop een lange kolentrein die beladen is bij OBA  wacht op vertrek.
Loc 1579 828 van RFO (voorheen 1628 van NS, bouwjaar 1982) zal deze trein naar Bentheim rijden vanwaar een andere maatschappij hem naar Tsjechië brengt.


De kolen zijn geladen in open Tsjechische wagens van het type Eanos.


Infra Losplaats basisemplacement 


17 maart 2017

Aan de zijkant van het basisemplacement ligt een kleine losplaats, geopend in 1987, als alternatief voor de opheffing van de losplaatsen in het Oostelijke Havengebied. In 2003 kwam er een koplading bij. De losplaats bestaat uit een kopspoor met koplading voor een paar wagens en een doorgaand spoor met bestrating aan de zijkant, eveneens voor slechts enkele wagens.

Achter de 6430 staat nog een defecte kolenwagen op de losplaats en verder is het emplacement vooral heel leeg. 


28 december 2005
De losplaats wordt in 2005 ook al gebruikt voor enkele defecte wagens; mogelijk worden ze ter plekke hersteld. Hier zien we een containerdraagwagen met drie containers, bestemd voor het afvalvervoer van Haarlem naar de Houtrakpolder.


En aan de andere kant staat een kolenwagen die gebruikt wordt voor het kolenvervoer vanaf OBA.


26 april 2017
De losplaats wordt in 2017 niet (nauwelijks?) meer gebruikt. Op het basisemplacement staat een kolentrein.


Op deze foto is de koplading goed te zien. Erachter staan ketelwagens te wachten tot ze bij NWB aan de Basisweg geplaatst kunnen worden.

Lees verder: treinfoto losplaats.


Infra Infra-emplacement

Aan de westzijde van het basisemplacement bevinden zich de infrasporen: zeven kopsporen, bestemd voor het opstellen van werktreinen waaronder veel ballastwagens. In het verleden, en zeker toen Rotim nog spoorvervoer had, stond het infraterrein vol met grind/ballastwagens en werktreinen. Anno 2017 staat het leeg. Waar alle ballastwagens gebleven zijn? Bonder in Maarssen heeft de ballastoverslag overgenomen, maar daar is weinig plaats om al die wagens te stallen.  In 2022 zijn de ballastwagens weer terug.


14 oktober 2017
Het spoor vanaf het basisemplacement splitst zich hier: links het "Fordspoor"  naar de infralosplaats, rechts naar het infraemplacement.


14 oktober 2017
Een mooi overzichtelijk terrein in uitstekende staat is het infraemplacement, met een paar verdwaalde wagens en verder geheel leeg. Al maanden. Het past in het beeld van de leegloop in het Westhavengebied. Althans in 2017.


14 oktober 2017
Het spoor terug naar het basisemplacement. Mocht er nog een trein komen, dan is de instructie voor de machinist helder. Het sein is later weer verwijderd.


25 mei 2011
In 2011 stond er een bijzondere werktrein op de infrasporen. Een werkliedenwagen.


Een kraan van Leonhard Weiss.


En de zware kraan met bijnaam Obelix van Volker Rail.


4 november 2009
In 2009 was er nog volop bedrijvigheid op de infrasporen. (foto richting infraemplacement)
Twee locs van VolkerRail en een van Strukton staan opgesteld op een stukje dubbelspoor aan de westzijde van het basisemplacement. Dit was de vaste parkeerplaats voor de VolkerRaillocs die betrokken waren bij werktreinen en bij het eventuele rangeerwerk bij OBA. Achter de locs naar links loopt de aansluiting van OBA en rechtdoor die van het infraemplacement.


16 november 2011
Een van de Volkerraillocs is in actie met een lange trein onderlossers met ballast.


6 april 2012
Ook in 2012 waren de infrasporen nog flink in gebruik. Loc 203-5 (ex V100) met enkele kiepwagens.


26 april 2017
Maar in 2017 is het infraemplacement leeg, op een enkele kolentrein-in-de-wacht na. Het lijkt alsof de werktreinen uit Amsterdam verbannen zijn.


Foto op dezelfde plek maar nu in de richting van het basisemplacement. De betonplaten vormen de de infra-losplaats (Lees hier verder)
In de herfst van 2017 staat het infraemplacement, zoals gezegd, leeg. Ook kolentreinen-in-de-wacht staan er niet meer, die zijn verhuisd naar de Radarweg. Het zou me niet verbazen als het binnenkort gesloten wordt.


15 september 2022
IN 2022 is het weer business as usual: de ballastwagens staan er weer, in groten getale.


Ook aan de losplaats staan de ballastwagens bij het infra-emplacement, die als zodanig niet meer in gebruik is.


OBA/ HES BULK  infra


29 juli 2009
Vanaf het basisemplacement loopt een enkel spoortje tussen de haven en bedrijfsgebouwen tot aan de poort van OBA. De aansluiting dateert uit 1957 en is vanaf 1961 op enkele jaren na tot op heden intensief gebruikt.


De slinger in het spoor is het restant van de vroegere situatie, toen er twee sporen door de poort liepen.


13 oktober 2009
Het tweede spoor is nog zichtbaar in het bestrate gedeelte vóór OBA. (foto vanaf OBA).

Aan het tweede spoor lag een losplaats voor het bedrijf Welter, waar in elk geval tot 2003 nog wagens cacao beladen werden (tja, waar niet eigenlijk in de Amsterdamse haven?). In 2007 werd het tweede spoor opgebroken.


13 oktober 2009
In de verte begint een trein aan het laadproces; de eerste wagen staat onder de laadbunker. De loc zal gedurende het laadproces de trein steeds een stukje naar voren trekken. Wanneer de laatste wagen beladen wordt, staat de loc al een heel eind buiten de poort.


Onder een soort brug met lopende banden lag ooit het tweede spoor.


Tijdens het laden zitten de OBA-operator en de machinist samen in de bedieningsruimte. De operator stuurt de aanvoer per transportband van de kolen, de machinist stuurt de loc op afstand en laat hem steeds een paar meter verder rijden.


14 oktober 2017
We eindigen zoals we begonnen zijn: de spoorslinger vóór  OBA. Het is zaterdag, de poort is gesloten. In vergelijking met 2009 en vele honderden kolentreinen verder is er nauwelijks iets veranderd: een lopende band en een paar lantaarnpalen zijn er bij gekomen.


4 januari 2019
Dit is de andere kant, het verbindingsspoor tussen OBA en het basisemplacement Westhaven.


2024
Hoewel de drukte iets is verminderd is sinds de energiecrisis rijden er nog dagelijks treinen kolen vanaf OBA, dat inmiddels HES BULK heet. De infrastructuur is onveranderd eenvoudig.