R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Radarweg infrafoto

Op deze pagina zie je de infrafoto's van het emplacement Radarweg met de aansluitingen naar HKS, Suez, Ter Haak en VCK/Scandia.

@ laatste aanvullingen 19 februari 2024

Emplacement Radarweg
 


Emplacement Radarweg (3 sporen) is bereikbaar via een aftakking halverwege het basisemplacement. Er werden in de zomer van 2009 vooral lege wagens (kolen- en cacaowagens, alsmede schuifwandwagens) die even (of door de crisis langer) niet nodig waren, geparkeerd. In 2016 was er nauwelijks meer iets te doen. In 2017 staan er toch weer zo nu en dan kolenwagens. Vanuit het emplacement Radarweg wordt alleen de VCK Scandia Terminal nog met enige regelmaat bediend.


14 oktober 2017

Het spoor naar het emplacement Radarweg takt af in het midden van het basisemplacement Westhaven, direct achter de koplading aan de losplaats..


31 juli 2009
Na een overweg in de Nieuwe Hemweg splitst de lijn zich in drieën. Op de achtergrond is het basisemplacement nog net zichtbaar.


31 juli 2009

Alle sporen zijn bezet, twee rijen kolenwagens en links dichte wagens. Het ziet er naar uit dat de bovenbouw nog niet zo lang geleden vernieuwd is, de ballast oogt nog vers.


31 juli 2009

De dichte wagens zijn van SBB Cargo, waarschijnlijk  bestemd voor cacaovervoer vanaf de Scandia Terminal.


31 juli 2009

Aan het eind komen de drie sporen weer bij elkaar in een kopspoor, waar een loc kan omlopen.


26 april 2017
Het gebruik van het Radaremplacement nam in de loop der jaren af. Begin 2017 heerst er grote rust. Op de foto dezelfde plek als de vorige maar in omgekeerde richting. Het Engels wissel biedt links toegang tot de aansluiting van VCK, het andere loopt naar het kopspoor achter de fotograaf.


26 april 2017
Slechts vier kolenwagentjes staan er betere tijden af te wachten.


6 april 2012
Bij de renovatie van het basisemplacement werd ook de tankplaat vervangen. Om tijdens de bouw de diesels toch aan de praat te kunnen houden werd er een alternatief 'tankstation' ingericht op het (verlengde) kopspoor aan het eind van het Radaremplacement. De tank werd gevuld door tankauto's.


14 oktober 2017
In 2017 is er geen spoor meer van het tankstation. Naar rechts loopt de aansluiting van VCK/Scandia Terminal.


14 oktober 2017
Het emplacement staat op deze zaterdag plotseling weer goed vol. Mogelijk is er een verband met het lege infraemplacement, want daar waren in het verleden enkele sporen voor de stalling van wachtende kolentreinen gehuurd.


14 oktober 2017
Nog domineert de rookpluim van de NUON-kolencentrale de Westhaven, maar haar dagen zijn geteld.


3 september 2023
De laatste jaren zijn er dagen dat er wagens staan maar ook dagen als deze komen voor.Infra HKS


30 juli 2009
Bij wissel 23 begon de aansluiting van HKS, waar in de loop der jaren vele treinen gesloopt zijn.


30 juli 2009
Je ziet het direct: er is geen vervoer meer, het spoor is dichtgegroeid. De laatste treinen reden hier in 2008.


30 juli 2009
De poort van HKS, waar zo veel treinmaterieel eenmalig doorheen getrokken is, is definitief gesloten. In 2010 werd het spoor opgebroken.


14 oktober 2017
Anno 2017 is er niets meer dat doet denken aan de poort en het spoor. En dat, terwijl er wel weer veel spoormaterieel gesloopt wordt bij HKS, maar dat komt over de weg.

Lees meer over HKS


infra Suez Overslagbedrijf


Het bedrijf de Noordeuropese Houtimport 
was gevestigd aan de Suezhaven. Tot begin jaren negentig was er zeer incidenteel sprake van de aanvoer van hout per spoor. Het bedrijf verhuisde rond 2003 naar Delfzijl, waarna op deze plek het Suez Overslagbedrijf neerstreek. Het spoor was sindsdien niet meer in gebruik en de aansluiting met het Radarwegemplacement werd in elk geval vóór 2009 verwijderd; op terrein zelf is het in 2017 wel nog steeds zichtbaar. 


29 juli 2009
Ooit werden hier wagens met hout binnengereden. De overname van het terrein door Suez Overslagbedrijf betekende het einde voor het spoorvervoer. Op de foto is te zien dat op het erf van Suez nog wel het oude spoor is blijven liggen, maar de verbinding met het emplacement is dan al opgebroken.


29 juli 2009
Ook de spoorpoort bleef gehandhaafd.


14 oktober 2017
Inmiddels is hier het aannemingsbedrijf Markus BV gevestigd. Het spoortje ligt er nog steeds.


infra Ter Haak / USA / DHB

Helemaal achteraan op dezelfde kade als Noordeuropese Houtimport was de stukgoedterminal Ter Haak, later hernoemd in United Stevedores, gevestigd. Langs de Kwadrantweg (tussen Houtimport en HKS) liep een spoor (staat niet op de tekening) dat ook aansloot op het Radarwegemplacement. Onregelmatig was hier tot de eeuwwisseling sprake van spoorvervoer. Het bedrijf heet tegenwoordig DHB, maar op het dak prijkt nog steeds in grote letters “Ter Haak”. 


14 oktober 2017
Er is niet veel meer te zien, maar mogelijk was dit de losplaats van Ter Haak aan de Kwadrantweg.VCK / Scandia Terminal


29 juli 2009
De spoorpoort van VCK ging in 2009 regelmatig open voor het vervoer van o.a. cacao en papier.


4 november 2009
Heel veel ruimte is er niet: een slingerend kopspoortje, en een beperkt terrein waar ook nog vrachtauto's hun weg moeten zoeken.


26 april 2017
Vanaf het Radaremplacement wordt VCK met een boog (en wat hoogteverschil) bereikt. Binnen de poorten is het, getuige de foto,  zo vol dat er even geen trein bij kan. Toch schijnt er weer regelmatig aanvoer van rollen papier te zijn.

Lees meer over VCK/Scandia Terminal


1 mei 2018
Soms denk je: VCK is gestopt met het spoorvervoer.


1 mei 2018
En de aanvoerroute stemt ook niet erg optimistisch.


3 september 2023
Maar dan staan er tot ieders verrassing toch weer wagens op het terrein.