R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Coenhaven - Coenhavenweg infrafoto

@laatste aanvullingen: 30 mei 2019

infra emplacement Coenhaven


Het vijfsporige emplacement Coenhaven wordt vanaf het basisemplacement bereikt via emplacement Nieuwe Hemweg (omlopen) en de Vlothavenweg. 
De Coenhaven is in 1933 aangelegd; het is niet bekend wanneer het emplacement is aangelegd. vooral in de jaren zestig moet hier een druk spoorverkeer geweest zijn. De laatste jaren leidde het een noodlijdend bestaan. In het voorjaar van 2017 werd het emplacement geheel vernieuwd. Daarna is er geen trein meer gesignaleerd.

Wat in de beschrijvingen hierna opvalt, is dat Prorail de sporen in het Coenhavengebied uitstekend onderhoudt, terwijl het er tegelijkertijd op lijkt dat het infrabedrijf zijn best doet om het gebruik ervan zo weinig mogelijk te stimuleren. 
Wie hier meer over weet of er een mening over heeft, nodig ik uit te reageren: contactformulier

2 maart 1992 - foto Emiel de Block

In 1992 was er een levendig en gevarieerd vervoer op het Coenhaven emplacement.


28 december 2005

In 2005 was er nog steeds veel te doen op de Coenhaven: graanwagens naar Cargill/Igma, ketelwagens met olie van Europoint, De Humber en Kemira werden nog wel eens bediend, en er werd inframaterieel gestald.
Op deze koude dag is de wisselstraat echter nog niet niet bereden. (foto richting oost).


28 december 2005
(foto richting west) Linksaf ligt de aansluiting vanaf de Vlothavenweg, het toegangsspoor tot de Coenhaven. Rechtdoor loopt het spoor onder de A10 door naar Europoint en De Humber aan de Petroleumhaven.


28 december 2005
Blik eveneens richting west. Drie sporen staan vol met graanwagens (zonnebloempitten) voor Igma (dat achter de fotograaf ligt).


28 december 2005
Op deze koude dag heeft een onderhoudsploeg zojuist een railbreuk gerepareerd.


28 december 2005
Op een kopspoor staat een rijtje kiepwagens type Fas van On Rail.


28 december 2005
Op een ander kopspoortje staat een (waarschijnlijk defecte) ketelwagen van de SBB voor het Avia-vervoer van olie vanaf Europoint.


30 juli 2009

In de zomer van 2009 is alle vervoer op het emplacement Coenhaven beëindigd. Er wordt alleen nog wat inframaterieel geparkeerd. Links bij de "S" buigt het al begroeide spoor af naar Kemira Eggerding. Helemaal links achteraan buigt het spoor naar Cargill.


4 november 2009
En zo ziet het er in de winter van 2009 uit: vol met grindwagens. Er is één lichtpuntje: het olievervoer bij Eurotank (voorheen Europoint) is weer opgestart; de treinen komen op het vrije spoor binnen en steken dan terug via het spoor op de voorgrond.

 
11 februari 2015
De sporensituatie is zes jaar later nog volstrekt ongewijzigd. Het graanvervoer van Igma is weer uit de as herrezen.


11 februari 2015
Dit bord staat bij het (al lang gesloten) spoor naar Kemira/Eggerding; de treindienstleiding is vanaf deze plek al zeker 15 jaar niet meer gebeld.


26 april 2017
Twee jaar later en niets veranderd. Er is alleen geen vervoer meer.


26 april 2017

Alles ligt er puik bij. Er kan zo een trein komen.


27 juni 2017 foto Bert Gortemaker

Maar Prorail denkt er anders over.
Na maanden zonder treinen verschijnt er in juni 2017 plotseling een grote werkploeg van BAM met diverse machines. Het Coenhavenemplacement wordt, inclusief de toevoerroute, compleet vernieuwd. Dit valt onder normaal onderhoud; de grote vraag blijft: zouden er weer treinen gaan rijden? Maar ook, waarom laat Prorail deze werkzaamheden uitvoeren? Goed voor de werkgelegenheid, maar wat kost het?


27 juni 2017 foto Bert Gortemaker


27 juni 2017 foto Bert Gortemaker


14 oktober 2017
Alle wisselstellers zijn weer op hun oude plaats teruggezet, een deel van de sporen, de ballast en de dwarsliggers is vervangen. Het spoor naar de vroegere tweede aansluiting van Eggerding is weggehaald, het lag links op het omgewoelde veld. En nu maar wachten op de volgende trein.


4 januari 2019
In 14 maanden is er bepaald niet veel veranderd. Een trein lijkt er niet geweest.

De sporenlay-out is in vergelijking met de situatie in 1992 (zie eerste foto) niet  gewijzigd.


In het volgende bekijken we tegen de klok in de verschillende bedrijfsaansluitingen rond emplacement Coenhaven.


infra Igma/Bunge


28 december 2005
Hoewel de naam Cargill op de silo prijkt, zien we hier rechts de aansluiting naar het graanoverslagbedrijf Igma. De spooraansluiting van het bedrijf komt vanaf het Coenhavenemplacement, de havenfaciliteiten bevinden zich aan de andere kant, aan de Vlothaven.


29 juli 2009
De stoomuitstoot weet de naam van het bedrijf te verdoezelen; Igma is een dochteronderneming van het Amerikaanse Cargill. 


In 2016 vindt het laatste graanvervoer plaats. In dat jaar wordt Igma/Cargill overgenomen door Bunge.

"De Amerikaanse graangigant Bunge mag van de Europese Commissie twee onderdelen van het eveneens Amerikaanse landbouwconcern Cargill overnemen. Een daarvan betreft een raffinage-onderdeel van oliehoudende zaden in de haven van Amsterdam" (NU.nl, 7/2/2017)


14 oktober 2017
Wissel 43 verbindt emplacement Coenhaven met het spoor naar Igma (links achter).


Hier is wel iets heel bijzonders aan de hand. De toegang tot het onlangs gerenoveerde en er dus piekfijn bijliggende Coenhavenemplacement is afgesloten. De Bemo (zie Igma) kan Igma niet eens meer verlaten. Op het bordje in de struiken staat "Begin beheergebied Prorail". Het aansluitspoor is niet vernieuwd. Verbiedt Prorail nu Igma de toegang tot het vernieuwde emplacement?Het fabrieksspoor van Igma kruist een aanvoerweg.


Hier kwamen dus regelmatig graantreinen binnen. Naar verluidt is het indoorspoor inmiddels (2019) geasfalteerd. 
Lees verder: Igma


infra Cargill


28 december 2005
De aansluiting van Cargill (vervoer o.a. van sojaschroot) bestaat uit een dubbel kadespoor via een grote boog verbonden met het uiteinde van de Coenhavenemplacement. Het vervoer is hier in 2006 gestopt, het spoor is in 2011 opgebroken.


infra Peelen Forest Terminal / Pier Azië


04 november 2009
De derde aansluiting loopt met een onbewaakte overweg over de Coenhavenweg naar Pier Azië met de Peelen Forest Terminal (sinds enkele jaren: Cotterel), waar voorheen per trein soms rollen papier werden aangevoerd. De laatste trein reed lang geleden, zoals ook de foto aantoont. Dat moet in 2007 geweest zijn.


11 februari 2015
De situatie is in zes jaar niet gewijzigd.


04 november 2009
Op het terrein van Peelen liggen twee lange kadesporen.


De loodsen van Peelen zijn na 2007 overgenomen door Cotterel, dat ook alweer jaren geleden vertrokken is.
Bij de vernieuwing van het Coenhavenemplacement in 2017 is deze aansluiting naar Pier Azië behouden gebleven. 


14 oktober 2017
Zoek de verschillen. Nog steeds is er niets veranderd.


Het aansluitwissel is wel netjes vernieuwd, betonnen dwarsliggers zijn geplaatst. Het spoor kan nog decennia lang mee.


Waarschuwingsborden zijn geplaatst, een mooi overpad voor de fietsers is gecreëerd; er is alleen één probleem: de toegang tot het emplacement is afgesloten. Nu stond er toch al geen trein op de kade, maar er kan er dus ook niet een naar toe. Waarom dan zoveel vernieuwd? Zou iemand nog de verwachting hebben, dat na 10 jaar hier het railvervoer weer wordt opgestart?


infra Pier Afrika

De vierde aansluiting was die op Pier Afrika (geen foto). Het spoor is in 2000 opgebroken.


Infra Kemira Eggerding / Eggerding I


28 december 2005
De vijfde aansluiting, naar Eggerding & Co is een dubbele, zoals te zien is rechts op de foto. Het spoor in het midden van de foto buigt in de verte naar rechts, dat is de zesde aansluiting, ook naar Eggerding.


29 december 2005
Alleen het rechterspoor kan nog gebruikt worden. Op de achtergrond staan nog de installaties van Kemira.


04 november 2009
De situatie is ongewijzigd in vergelijking met 2005. In 2009 werd er wel nog voor het laatst cacao op de trein gezet.  


In 2017 is er al jaren geen vervoer meer, maar de aansluiting is ook na renovatie van het Coenhavenemplacement behouden. Dat is toch een signaal dat iemand er nog toekomst in ziet.


14 oktober 2017
Het is bij Eggerding wel een enkelsporige aansluiting geworden, al heeft het oude wissel vreemd genoeg de renovatie overleefd, het ligt waarschijnlijk buiten het Prorailbeheergebied. Het spoor links in wel fraai vernieuwd. Prorail heeft zich beperkt tot het afsluiten van het opgebroken spoor met een sluitsein. Een tamelijk overbodige actie, omdat het spoor nog maar een meter doorloopt, maar het zal wel voorschrift zijn. 


14 oktober 2017

Maar wat is toch de gedachte achter het plaatsen van sluitseinen bij de ingang van het Prorailgebied vanaf een kade waar al jarenlang geen trein meer gezien is, terwijl bovendien wel nog geïnvesteerd is in een modern over(fiets)pad?


14 oktober 2017
Eggerding heeft ondertussen de ingang vernieuwd. Het spoor heeft een eigen, nieuwe poort gekregen. ook hier is dus de mogelijkheid van een herstart open gehouden. Het tweede spoor is opgebroken.


Het rechter kadespoor is in principe nog te bereiken, de paaltjes  kunnen worden verplaatst. Op het vroegere tweede spoor is een gebouw geplaatst.


infra Kemira Eggerding II


30juli 2009
Kemira Eggerding II, de zesde aansluiting, heeft het veld geruimd. De installaties, die op de tweede foto hierboven nog te zien waren, zijn verwijderd, de loodsen en daarmee de meeste sporen op het bedrijf zijn ten behoeve van de tweede Coentunnel afgebroken. Installatiebureau Van Hoek heeft zich er nu gevestigd. Spoorvervoer op de dubbele aansluiting was er al meer dan tien jaar niet meer; in 1997 stopte de aanvoer van mineralen in bollen- en silowagens. 


04 november 2009
Het gras is gemaaid, tot aan de poort ziet het spoor er nu wel redelijk uit, maar daarachter...


04 november 2009
... is het geblokkeerd en overwoekerd.


04 juni 2012
Het aansluiting van Kemira op het emplacement is ondertussen onderbroken voor een nieuw fietspad.


11 februari 2015
Op het emplacement ligt de dubbelsporige aansluiting van Kemira er nog bij in oude staat. 


26 april 2017
Aha, er is iets veranderd, er is een sluitsein geplaatst. Er mag geen trein meer van het opgebroken spoor naar het emplacement rijden...


26 april 2017

Er zou inderdaad nog net een wagen op passen.


14 oktober 2017
De laatste herinnering aan de tweede aansluiting van Eggerding is bij de renovatie in juni 2017 weggevaagd. Het afgekapte spoor is uit zijn lijden verlost.


 infra Europoint / Eurotank Amsterdam (ETA)


28 december 2005
Onder de A10 door loopt een spoor naar nog twee aansluitingen, naar rechts richting Petroleumhavenweg en naar links richting Jan van Riebeeckhavenweg, waar Europoint, tegenwoordig Eurotank Amsterdam BV, zich bevindt.


28 december 2005

Voor de poort van Europoint vertakt het spoor zich. In 2005 werden hier regelmatig treinen met olie voor Avia in Zwitserland verstuurd.


29 juli 2009
Vier jaar later lijkt de aansluiting door de uitdijende begroeiing ontoegankelijk. Toch werd in de herfst van dat jaar het olievervoer weer opgestart. Maar niet voor lang.
De laatste trein bereikte ETA in 2013.

Lees verder: Europoint en Eurotank


infra De Humber / Vopak FinCo-Alkion


18 mei 2016
De petroleumhaven loopt rond, zo ook de rails. Naar rechts ligt het aanvoerspoor vanaf de Coenhaven, naar achter een lijn naar het vroegere Amatex. Linksaf gaat het naar Vopak. Terwijl er hier al vele jaren geen trein meer gezien is, is de staat van onderhoud perfect. 


4 januari 2019
Hetzelfde wissel de andere kant op. De jaren zijn verstreken, het spoor blijft ongerept liggen. Wel is er een 'uitzichtpunt' gecreëerd. 


28 december 2005
Het uithaalspoor, eindigt in een stootjuk. In het verleden (tot 1993) liep het spoor van hier door naar Amatex (dat nu deel uitmaakt van Eurotank).


4 januari 2019
Naar links ligt de aansluiting naar  FinCo-Alkion, voorheen De Humber. Ooit werd iets verderop creosootolie en stookolie verladen. 


18 mei 2016
Waar de betrokkenheid van Prorail ophoudt, is het iets anders gesteld met het onderhoud. 


4 januari 2019
Prorail is op deze locatie nog actief geweest tussen 2016 en 2019. Er is een sluitsein geplaatst. Heel bijzonder, want het verbiedt treinen afkomstig van de overwoekerde lijn van FinCo-Alkion (waar al meer dan 10jaar geen trein meer komt) het uithaalspoor op te rijden. Overdreven?


28 december 2005
In 2005 werd er bij De Humber terminal nog wel eens een ketelwagentje gelost/geladen. Hoogtijdagen voor deze aansluiting lagen rond 2003, waarschijnlijk in 2007 werd de laatste wagen opgehaald.
De terminal werd in 2013 verkocht aan FinCo-Alkion, dat geen spoorvervoer opgestart heeft.


18 mei 2016
Kennelijk kan FinCo-Alkion nog geen afstand doen, want op het terrein van het bedrijf lijkt de laad-/losplaats nog intact.