R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Almelo Bedrijvenpark Nijhoff

 

Inleiding
De sporen naar het Bedrijvenpark zijn in 1982 aangelegd. Het grindbedrijf Korrelmij was de eerste gebruiker. In de loop der jaren is de naam gewijzigd in Grindbedrijf Nijhoff. Er werd vooral vuile ballast behandeld. Rond 2012 kwam er een eind aan de bedrijvigheid.

14 juli 2005


Op het emplacement Bedrijvenpark Twente staat een lange trein met ballast, bestemd voor of afkomstig van Nijhoff.


Ballast wordt hier vervoerd in lage platte twee-assige wagens type Klmos.


De spoorpoort van Nijhoff; de wagens worden tamelijk ruw met een kraan gelost.


De wagens worden met een shovel of kraan voortgeduwd, Er ligt een dikke laag modder waardoorheen de wagens hun rails moeten zoeken. De trein telt in totaal 17 wagens. Zo lang is deze aansluiting kennelijk.


Railion 6513 haalt de geloste wagens op en passeert daarbij de portaalkraan van Van Merksteijn.


De zeer eenvoudige fietspadoverweg net vóór de aansluiting met de spoorlijn Almelo - Mariënberg.


En dan rollen de zeventien geloste wagens voorbij richting station Almelo.


10 april 2009


Vier jaar later staan twee rijen platte wagens op het Almelose stationsemplacement. De voorste rij is leeg, de achterste beladen met verse ballast. Er staat zelfs nog een gesloten wagen op de losplaats.


Het zijn blauwe Klmos'en van Railpro.


29 april 2009


Bij Nijhoff moet een geloste trein uitgehaald worden. Omdat er maar één spoortje ligt worden hiervoor de eerder geplaatste maar nog niet geloste walsdraadwagens voor Van Merksteijn meegenomen naar het emplacement Bedrijvenpark en later weer teruggezet.


Daarna rijdt de 6519 (sinds kort van DBSchenker, opvolger van Railion ) de wagens naar Almelo station via een smalle doorgang aan de noordzijde van het Bedrijvenpark.


Voorbij de bocht gaat het omhoog naar de lijn Almelo - Mariënberg.


De ballasttreinen hebben niet lang meer gereden. Rond 2012 sloot Nijhoff zijn poorten.

 


@ laatste wijzigingen 1 augustus 2021