R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Amsterdam Westhaven 
Rotim 1 (2005-2009)

28 december 2005

 
Op de kade van Rotim aan de Vlothaven staan enkele Fccpps-wagens te wachten op belading met ballast. Hoewel niet te zien, wordt Rotim (nog) geheel door Railion bediend.


Deze kade maakte in tot 2013 deel uit van de terminal van United Stevedores Amsterdam; Rotim huurde dit gedeelte.  De opvallende ijzeren constructie, een soort bok, links direct achter de poort zal nog tot in lengte van dagen de foto's sieren. 


29 juli 2009


Rond 08:00 h heeft een Volker Rail loc al een lange rij ballastonderlossers van het Westhavenemplacement naar het emplacement Nieuwe Hemweg geduwd. 
In 2008 nam Volker Rail het pendelvervoer tussen het basisemplacement Westhaven en de Infrasporen (zie verderop) enerzijds en Rotim anderzijds (hemelsbreed ongeveer een kilometer maar wel met twee keer omlopen) van Railion/DBS over.


De loc rangeert naar het linkerspoor en haakt daar een tiental kiepwagens (type Fas van On Rail) aan.De tweekoppige bemanning stuurt de loc rechtsaf de Vlothavenstraat in.


Om half negen is de (bijna) uitgestorven Coenhaven bereikt (foto richting west), waar de wagens tijdelijk geparkeerd worden. Ze zullen later naar Rotim geduwd worden om te worden beladen. PS. de rookpluim is niet afkomstig van de loc... 


Volker Rail 203-1 "Tom"


De Coenhaven lijkt geannexeerd door de infra-aannemers. Igma/Cargill heeft in de zomer van 2009  geen spoorvervoer.


Tegen elf uur staan de wagens, reeds beladen met steenslag, klaar voor vertrek bij Rotim. Om 12:17 h heeft de 203-1 een nieuwe opdracht: drie onderlossers van het infra-emplacement naar de Vlothaven te brengen. Wel een bijzondere samenstelling.


De loc tussen twee ballastwagens.


31 juli 2009


Twee dagen later zien we ongeveer hetzelfde tafereel. Volker Rail 203-1 vertrekt , nadat hij 15 Fccpps-wagens op emplacement Nieuwe Hemweg heeft afgeleverd, met drie Fas'en richting Vlothavenweg.


Close up van de codering: 80 D-ORME (On Rail Duitsland) 680 0 024-3 Fas. Dit zijn hydraulische kiepwagens.


Geduwd gaat het de Vlothavenweg in; verderop zal hij getrokken het raccordement van Rotim oprijden.


In de verte kijkt de eigen rangeerloc toe. Deze Vollert rangeerrobot (bwj. 1977) heeft na een carrière bij EMO (Maasvlakte) en bij Nedtrain Zaanstraat (met nummer "Nedtrain 403") van 2009 tot 2013 bij Rotim dienst gedaan. In 2015 is hij overgebracht naar Akzo Nobel in de Botlek. 


Aangekomen op de kade aan de Vlothaven, wordt de loc losgekoppeld om daarna om te lopen.