R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Amsterdam Westhaven 
ETA (Eurotank Amsterdam) 2009

 


4 november 2009
Het regelmatige olievervoer naar Zwitserland werd in 2007 beëindigd. Daarna kwamen op onregelmatige basis verschillende vervoerders bij ETA langs. In 2009 was het HGK met de class66-loc DE668,  die de twintig wagens op het Westhavenemplacement binnenreed.Het lijken dezelfde VTG-wagens te zijn als in 2005.


Plaatsing van de zojuist gearriveerde wagens laat nog even op zich wachten, omdat de vorige trein bij ETA nog in behandeling is. In de verte is een van de twee O&K-locjes van ETA te zien. De ene is hier al sinds de bouw in 1956 in dienst, de andere (bouwjaar 1966) sinds 2001. 


Ook na 2009 werd ETA nog enige tijd onregelmatig bediend. De laatste trein bracht DBS in juni 2013.