R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Amsterdam Westhaven 

HKS Metals

HKS Metals (Hoogovens Klöckner Scrap Metals)

De oudijzerhandel Hollandia werd opgericht in 1926. Het bedrijf zat sinds WOII aan de Borneokade en sinds de jaren vijftig aan de Schroothaven, waar het weg moest toen de Coentunnel aangelegd werd. Sinds 1962 is het gevestigd aan de Bosporushaven en de Kwadrantweg, een zijstraat van de Radarweg. Hollandia werd in 1980 overgenomen door Hoogovens Metals en in 1993 door Hoogovens en Klöckner, vandaar de naam: HKS: Hoogovens Klöckner Scrap Metals. In 2012 kwam het voor 100% in handen van Thyssen Sonnenberg Recycling.
HKS is een groot sloop- en schrootbedrijf, dat per spoor bereikt werd via een aftakking van het emplacement Radarweg.
HKS had een eigen rangeerlocje: een Deutz 55825 (bouwjaar 1955), dat hier vanaf 1995 dienst deed, maar in 2006 zelf ten prooi viel aan de sloopwoede van HKS.
Rond 1998 was er veel aanvoer van te slopen spoorwegmaterieel. De geliefde 1200-locs hebben hier al gestaan, maar zijn “voor de poorten van hel” in 1998 weggesleept door ACTS, waardoor er in 2017 nog steeds enkele rijden.

Over het spoorvervoer is het volgende bekend. 
Rond 2000 was er veel aanvoer van afvalstaal zoals wielen van Nedtrain. Grote aantallen door NS(R) afgevoerd materieel als treinstellen (hondenkoppen, DEII) en motorposten maakten hun laatste rit naar HKS. Vanaf 2004 werd er bij vlagen schroot aangevoerd van de Renaultfabrieken in Frankrijk. In 2008 leefde dit vervoer op tot een wekelijks aanbod van een aantal open wagens type Eanos, tot het op 21 oktober van dat jaar stil viel. In 2009 raakte de aansluiting langzamerhand overwoekerd.
Terwijl er bij NS her en der veel te slopen materieel opgesteld stond, ging een contract met HKS niet door. Terstond werd in oktober 2010 de aansluiting opgebroken. Een historische vergissing, want vier jaar later startte de sloop van 1800-locs, die van ellende dan maar over de weg moesten worden aangevoerd. Ook in de jaren 2015 tot 2017 werd er veel sloopmaterieel, dat opgesteld stond op de verlaten sporen van de HCTerminal  (voorheen: Ceres Paragon Terminal) (zie Houtrakpolder), per dieplader de stad in gereden over de toch al zo drukke Basisweg naar HKS.Op 28 december 2005 konden we langs de Radarweg het transport vastleggen van enkele groene Franse schrootwagens achter Railionloc 6450, op weg naar emplacement Westhaven en via het uc-netwerk verder naar de Renaultfabrieken in Frankrijk.