R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        


Born railterminal Born (RTB)

28 april 2008


Na een redelijk begin in 1996 is het vervoersaanbod op de RTB sterk teruggelopen. Voor het eerst sinds  jaren rijdt er sinds kort weer een shuttle.


Driemaal per week rijdt Rurtalbahn een shuttle met K-line containers naar Rotterdam, een mooie opsteker voor Born. De V152 (serie G1206 van MRCE) moet nog tot de avond wachten tot hij in actie mag komen. 
De economische crisis zou echter roet in het eten strooien: aan het eind van 2008 stopte deze dienst alweer. 


Railion bereikt de RTB nog eens per maand. De 6480 nadert om 12:13 h de railterminal met één wagen waarop twee opengewerkte containers.


Met klembanden zijn twee gele cilinders met een 'organometallic substance' (UNCode 3394) vastgezet. 
Het gaat om aluminiumalkylen uit Bergkamen. Dit vervoer zou nog tot 2012 gehandhaafd blijven.


Railion en Rurtalbahn ontmoeten elkaar op de terminal.


De containers worden direct gelost. 


Omdat de Rurtalbahnloc het omloopspoor blokkeert, kan de 6480 niet omlopen en moet zij met het ene wagentje geduwd terug naar het emplacement, door de stromende regen.


Om 12:47 h passeert de trein de aansluiting van Langen. De hele operatie van emplacement naar de RTB en terug heeft uiteindelijk drie kwartier geduurd.


24 juni 2016


In 2016 maken we bij toeval de apotheose van de RTB mee. Op het overwoekerde terrein ontwaren we drie open bakwagens.


Ze staan hier omdat ze voor een kennelijk defect op de RTB behandeld worden.


Het zijn in Spanje geregistreerde wagens van Ermewa ("E - ERSA") van het type Fas.


Later zal bekend worden dat de laatste wagens in april 2017 werden opgehaald, waarna de RTB gesloten werd maar tegen elke verwachting in niet geheel opgebroken. Er is nog hoop. Zie 'infra railterminal'

@ laatste aanvullingen 18 april 2019