R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        


Born infrafoto

De infrastructuur in Born is tussen 2008 en 2019 nauwelijks veranderd. Enkele niet gebruikte sporen zijn opgebroken maar het meest opmerkelijke is dat de al jaren gesloten containerterminal is herschapen tot een ruime losplaats met nieuwe mogelijkheden.

@ laatste aanpassingen 16 april 2019