R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        


Born infrafoto railterminal


2008 In 2008 is de railterminal nog in bedrijf. Er staat een containertrein klaar en een loc van Ruhrtalbahn. Overal staan containers opgetast en de portaalkraan is in functie. Dit is spoorpoort 2.


2011 In 2011 is er al beduidend minder activiteit.  De Railterminal Born (RTB) telt zes sporen en heeft twee spoorpoorten die bereikt worden via overwegen in de Holtum-Noordweg. Dit is het aansluitspoor naar spoorpoort 1.

2011

2016 In 2016 is de infrastructuur nog intact, maar het railvervoer naar de TRB is teruggelopen tot incidenteel een wagentje.


2016 Langzaam overwint de natuur. Gras overwoekert de sporen bij spoorpoort 1.

2016 Mocht er nog een trein komen, dan zal de machinist achter spoorpoort 2 de sporen in de begroeiing moeten zoeken.


2016. Voor een trein de terminal verlaat moet de machinst sleutelen om de overweg te sluiten en de treindienstleider op de hoogte stellen.


2016 Het is treurig gesteld met de railterminal waar Limburg bij de opening in 1996 zo trots op was. De portaalkraan is inmiddels verkocht. Het kan niet anders dan dat de hele zaak zal worden geruimd.


2019 Wie schetst mijn verbazing als dat niet blijkt te zijn gebeurd. De railterminal is gerenoveerd. De twee spoorpoorten zijn gebleven, evenals de overwegen en twee lange sporen zijn herlegd (op een betonnen ondergrond zelfs).


2019 Er staan dan wel opleggers geparkeerd maar hier is in stilte een grote raillosplaats gebouwd, geheel geasfalteerd. En met potentie. Naar verluidt voor noodsituaties, zodat treinen bijvoorbeeld bij hoogwater naar hier kunnen uitwijken.  


2019 Ongeveer de helft van de vroegere terminal is voor spoorse doeleinden behouden gebleven, het andere deel is inmiddels bebouwd door Mainfreigt. Laten we hopen dat we er binnenkort treinen kunnen verwelkomen.

@ laatste aanvullingen 16 april 2019