R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        


Born infrafoto stamlijn


2017 Het begin van de stamlijn ligt bij de afsplitsing van de aanlsuiting van Enerco (links).


2011 De poort van Enerco.


2011 Enerco heeft één (kade) spoor en in 2011 één hijskraan voor het laden en losen van de schepen. Voor de treinen wordt een shovel ingezet.


2019 De stamlijn loopt in een krappe boog tussen de kolenopslag en het kantoor van Enerco door en kruist op een zeer onoverzichtelijk punt de Industrieweg. Het bordje onder de "S" meldt: "Sleutelschakelaar / bedienen / als witte lamp constant / brandt oprijden" .


2019 Om knarsen en piepen tegen te gaan is er in die boog een spoorstaafsmeerinstallatie geplaatst.


2008 Naast de weg Spaans Vonderen splitst het spoor zich weer, links gaat het naar Langen en ArcelorMittal, rechts naar de overige bedrijven, die overigens al jaren (stand 2019) geen railvervoer meer hebben.


2008 Bij Langen ligt straatspoor; het wissel moet met een koevoet worden omgelegd.


2008 Blik terug langs Spaans Vonderen. De aftakking gaat naar de railterminal; de fotograaf staat met de rug naar Qek.


2008 Het spoor naar Qek (later Koopman) lijkt in goede conditie, maar het gras dat er overheen groeit, spreekt boekdelen: er rijdt niets. En dat is ook in 2019 het geval. 


2016 De stamlijn loopt verder langs de Verloren van Themaatweg. Op de foto de overweg in de (afbuigende) Verloren van Themaatweg gezien in de richting van het emplacement Born. Het wissel op de voorgrond hoort bij het eerste aansluitspoor van de railterminal.

 @ laatste aanvullingen 16 april 2019