R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Born ArcelorMittal (vh Lommaert)


28 april 2008


Nadat de heftruck de Langen-wagens heeft verplaatst, kan de 6480 de lijn naar Lommaert oprijden (13:35 h)Van het direct aan het water gelegen raccordement worden zes geloste wagens opgepikt.Voor het vervoer van de staalprofielen naar Lommaert zijn 25 meter lange wagens van het type Rbkks in gebruik met zo nodig aan weerszijden schutwagens van het type Lklmmps. De wagens zijn van de Luxemburgse spoorwegen CFL en komen uit Wasserbillig en Bettembourg.De trein bereikt hier de Bornse stamlijn langs Spaans Vonderen (13:52 h).


En maakt daarna een scherpe bocht naar het emplacement.


Korte tijd later is hij terug op hetzelfde punt, nu geduwd met een deel van de eerder op de dag naar Born aangevoerde wagens met staalprofielen (14:38 h).


Bij Lommaert worden de wagens verplaatst door VIMO-loc 3591 uit 1957.Het blauwe logo waarmee de loc aan de voorkant ooit getooid was, is volledig vervaagd. De loc zou in 2009 vervangen worden door een Unimog-wegrailvoertuig.


Een deel van de in de ochtend aangevoerde beladen wagens is bij Lommaert geplaatst. De druilerige regen levert een somber beeld op. De rest van de aanvoer is achtergebleven op het emplacement.


29 april 2008


Op dinsdag 29 april wordt de rest van de aanvoer van maandag geplaatst. Ongeveer zeven wagens met diverse staalprofielen. Links staat de aanvoer van de dinsdag. Die zal weer een dag op het emplacement moeten wachten. Het is file in Born.


De wagens gaan geduwd naar Lommaert.


De stamlijn naar o.a. Lommaert buigt voor de aansluiting van Enerco (waar een kolentrein geladen wordt) naar rechts af.


Aan de Franciscushaven bij Lommaert.


24 juni 2011


We zijn een aantal jaren verder en zien de loc (inmiddels van DB Schenker) bij Lommaert; de ganzen kijken vrolijk mee.


Eerst worden de lege wagens uitgehaald (8:12 h).Via de overweg in de Industrieweg gaan ze naar het emplacement.


Het betreft wagens van het type Rbnpss en Rbps.Ruim een half uur later (9:14 h) keert de loc terug van het emplacement en duwt de eerder aangevoerde beladen wagens naar Lommaert.

 
Op de achtergrond de kerk van Buchten.Om 9:24 zijn de wagens afgeleverd en keert de losse loc terug naar het emplacement.


Ze passeert daarbij het buiten gebruik zijnde spoortje van Langen.


26 april 2014


Een bijzondere gebeurtenis: reizigersverkeer op het goederenspoor. Het raccordement van ArcelorMittal (vh Lommaert) voor de silo's van Langen op 26 april 2014.


De Koningsdagexcursie van de NVBS deed in 2014 onder andere Born aan.


Ingezet werden de Veolia-treinstellen 205 + 203.


20 maart 2019


In 2019 is er nog weinig veranderd, al is de aanvoer per spoor langzamerhand verminderd. Drie treinen komen er per week nog naar Born met profielen, die nog steeds op platte wagens naar ArcelorMittal gereden worden.


Als vanouds staan op het emplacement beladen wagens te wachten tot er ruimte bij Arcelor is.

@ laatste aanvullingen 15 april 2019.