R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Hengelo infrafoto

Inleiding
Bij station Hengelo lag een groot raccordement voor railvervoer bij Stork. Dat is in 1990 al opgeheven. Aan de oude Gols-lijn Hengelo - Boekelo/Haaksbergen lag een aansluiting naar AKZO (later Nouryon) en de CCT-terminal. In 2013 kwam een eind aan het goederenvervoer. Sinds 2016 is een deel van deze lijn in gebruik voor toeristische railfietsen.

Hengelo situatie 2021 naar sporenplan.nl

bron: google 2009@ laatste aanvullingen 26 december 2021