R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

 

Veendam buurtgoederen

2 mei 2007

 

Om 9:55 nadert loc 6413 van Railion Nederland met unitcargotrein 55341, vroeger de buurtgoederentrein, het ingangssein van Veendam.
Op zijn tocht vanaf Zuidbroek loopt de trein over het tracé door de uitgestrekte en onbebouwde Tussenklappenpolder.


De uc-trein bestaat uit vier grootvolumewagens, vier tweeassige gesloten wagens, ...


... en twee containerdraagwagens met tankcontainers. Deze containers komen van Rohm & Haas aan het oostelijke uiteinde van het spoornet in Delfzijl; en hobbelen met de uc-trein uit Delfzijl naar Onnen. Ze worden vervolgens meegenomen naar Veendam waar ze bij het RSCG in de containertrein worden gerangeerd, waarna ze op weg naar Rotterdam opnieuw Onnen passeren. Je moet het maar bedenken!


Zodra de dienstleiding toegang heeft gegeven (10:05), rijdt de trein de overweg over en slaat daarna direct links af naar het RSCG. 


De tankcontainers en de tweeassers blijven achter op het RSC, de vier grootvolumewagens gaan naar Nedmag, waar ze door een Unimog op het terrein verplaatst worden.


De zojuist geplaatste grootvolumewagens tegen de achtergrond van de dolomietlosinstallatie van Nedmag.


De losse loc loopt weer terug naar het RSC om de afvoertrein op te halen.