R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Veendam infrafoto Nedmag


2 mei 2007
De tweede afslag, voorzien van een bromwissel,  gaat naar Nedmag, dat hittebestendige materialen maakt. (op de hoek is de spoorloods van het RSCG te zien).


2 mei 2007
Het wissel is vergrendeld naar doorgaand spoor.


9 oktober 2016
Door de spoorverdubbeling is de situatie in 2011 flink gewijzigd. Links de aftakking naar Nedmag, midden het omloopspoor, en rechts de reizigerslijn. 


26 oktober 2015
Het bromwissel bij km 17.0 is een pompwissel geworden. RSCG heet voortaan Groningen Railport.


2 mei 2007
De spoorpoort van Nedmag ligt direct aan de overweg in de Transportweg. Rechts loopt de hoofdlijn door naar station Veendam. Er is nauwelijks verkeer op.


9 oktober 2016
De spoorpoort van Nedmag is een meter of twintig naar achteren geplaatst.

 
26 oktober 2015


26 oktober 2015


9 oktober 2016
. De beladen dolimetreinen nemen de eerste afslag rechts tot bij het lospunt. Op de foto zijn twee laad/losgebouwen zichtbaar.
Het meest gebruikte wissel heeft een pompmechaniek, de andere zijn oude handwissels.


9 oktober 2016
Aan het eind is het rechte spoor en de betonblokkenmuur van de Houtbank zichtbaar.


2 mei 2007
Een blik op het sporenplan van Nedmag  vanaf de noordpoort. Een kruiswissel en enkele lange sporen onder drie los-/laadtorens door, zijn zichtbaar. Latere foto's tonen aan dat tussen 2007 en 2015 de silo is verdwenen evenals het kopspoortje op de voorgrond..


2 mei 2007
Vanaf de zijkant ziet het er zo uit. Onlangs zijn twee opstelsporen van een stootjuk voorzien.


2 mei 2007
Het Nedmag-raccordement bezien vanaf de andere kant. Een blik door de zuidelijke  spoorpoort.


2 oktober 2016
Negen jaar later is het sporenplan ongewijzigd; alleen de wisselstellers zijn vervangen. Het meest linkse spoor is het lossppor. Op het tweede spoor worden reservewagens geparkeerd.


2 mei 2007
(blik richting Veendam) Aan de zuidkant verenigt het Nedmag-spoor zich in 2007 weer met de doorgaande lijn naar Veendam. De loc van de Nedmag-trein loopt via de doorgaande lijn om.


26 oktober 2015
Hekken bemoeilijken in 2015 het fotograferen zeer. De zuidelijke poort biedt enkel nog een omloopmogelijkheid. Er is geen verbinding meer met de lijn naar station Veendam.


26 oktober 2015
De loc kan gebruik maken dit kopspoortje om het omloopspoor te bereiken.

 

 

 

 

 

.