R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

 

Noordwijkerhout Bezoeken

 

Noordwijkerhout woensdag 25 augustus 2010

In Noordwijkerhout wordt dagelijks een afvaltrein door ACTS opgehaald bij de VAB en (gecombineerd met wagens uit Crailoo) naar het verre Wijster gebracht. Opmerkelijk, omdat het afval van Haarlem, dat door de Noordwijkerhouter gepasseerd wordt, naar het veel dichterbij gelegen Amsterdam wordt afgevoerd, met een omweg via Uitgeest, dat wel. Vandaag is het de zwarte 7110 – niets bewijst dat het een ACTS-loc is – die een nieuwe, lege ACTS-containerdraagwagen en vijf wagens met elk drie blauwe afvalcontainers, uithaalt. Het vertrek van de trein is ingewikkeld, maar moet toch in een oogwenk plaatsvinden. Het beschikbare pad is smal. De machinist wacht naast het spoor tot de stoptrein naar Haarlem om 16:25 h voorbijraast. Omdat er geen sein is moet hij, nadat het hoofdspoor door de treindienstleider is vrijgegeven, met een sleutel de rijweg vrijmaken. De spoorbomen sluiten zich, de wisselvergrendeling wordt opgeheven; twee wissels moeten handmatig worden omgegooid; stapvoets passeert de trein, telegrafisch bediend, de drukke overweg, waar zich aan beide zijden een file van fietsers en auto’s vormt. 
Nadat de trein op het hoofdspoor is aangekomen, moeten beide wissels weer met de hand worden teruggezet en vergrendeld. De machinist heeft de trein een zodanige snelheid meegegeven dat hij zelf nog net tussen de zich openende slagbomen de overweg kan oversteken. Hij wandelt naar de kop van de trein en zet deze in beweging, op weg naar Haarlem. 

Een stationsgebouw heeft Noordwijkerhout niet (meer), maar een uitstapje naar het nabijgelegen voormalige station Lisse kan ik iedereen aanraden. Het restaurant dat dit gebouw heeft betrokken heeft het min of meer in oude staat, en dus in oude luister hersteld, compleet met historische NS-borden, zoals het opschrift: geen toegang zonder plaats- of perronkaart.

 18 februari 2015

Het is een stralende dag, blauwe lucht, felle winterzon en helder. Ideale omstandigheden om de uit Haarlem doorkomende afvaltrein in een typisch Hollandse omgeving langs de Leidse Vaart op de plaat te zetten. Nu moet het er maar eens van komen, op dus naar het verre Noordwijkerhout. Voor de zekerheid ben ik er om 14:00 h en wacht het tijdstip van doorkomst naar Leiden 14:50 h af. Maar het verloopt. Ik houd me onledig met het fotograferen van de langsflitsende nieuwe sprinters en de VIRM-treinstellen uit de intercitydiensten, mooie plaatjes, hoor, maar niet waarvoor ik hierheen gekomen ben. Locon, dat nu de afvaltrein uit Noordwijkerhout rijdt en deze combineert met wagensets uit Crailoo en Apeldoorn, laat me in de steek. De trein zou Voorhout tweemaal moeten passeren, naar en van Leiden, maar doet dat niet. Na anderhalf uur druip ik af. Het blijft stil bij het afvallaadstation.

7 mei 2015

Dit keer krijg ik waar voor mijn geld; opnieuw anderhalf uur wachten wordt nu wel beloond. Om 17:10 komt de prachtig tegen de blauwe lucht afstekende oranje Locon 220 met negen vuilcontainers uit Leiden en steekt enkele minuten later terug naar de het raccordement van het afvallaadstation. Ook nu heeft de machinist zijn handen vol aan het bekende ritueel: trein laten doorrollen tot voorbij het aansluitwissel (spoorbomen blijven dicht), twee wissels ontgrendelen en omleggen, trein achteruit het zijspoor op zetten en snel de wissels weer vergrendelen. Twee minuten later raast er alweer een reizigerstrein voorbij. Omdat mij geen foto's bekend zijn van de Windhoff rangeerrobot probeer ik om het gebouw heen te lopen om een glimp op te vangen van het apparaat. De honden uit de buurt nemen het me niet in dank af, maar het lukt wel. De foto’s aan de Leidse Vaart van de om 18:05 (nog steeds anderhalf uur achter op schema) naar Haarlem vertrekkende trein doen eerder leed vergeten.

 

 

 

.