R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Hengelo bijzonder verkeer


26 februari 2009. De intercity naar Berlijn achter e-loc 1751.


10 april 2009 9:36. Werkmaterieel van VolkerRail, waarschijnlijik gebruikt bij de lopende renovatie (lees: verkleining) van het emplacement.


10 april 2009 9:48.
Doorkomst van Spitzke V100-SP-004 met onderlossers Fccpps. Het is druk met werkverkeer. Om middernacht wordt het baanvak naar Oldenzaal gesloten voor drie dragen werkzaamheden. Kennelijk wordt het werkmaterieel al klaar gezet.


10 april 2009 9:55. 
RRF 21 met een werktrein van Schweerbau.


10 april 2009.
De achterkant van dezelfde trein met opvallend lage wagens.


10 april 2009 10.20.
Even later komt Spitzke V100-sp-004 weer terug.


10 april 2009 10:26.
Deze opvallende combinatie valt toch ook onder het rollend werkmaterieel.


7 oktober 2011. Een legertrein achter DB Schenker loc 6417 (nog met Railion-stickers) komt terug uit Duitsland. Met een grote variëteit aan militaire voertuigen.

@ laatste wijzigingen 27 december 2021