R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Railgoederenvervoer op de Betuweroute

 

Hoeveel treinen rijden er op de Betuweroute?

Nu in de vorige pagina's is een beeld geschetst van alle treinen die ik op woensdagen in de zomer van 2014 gespot heb, kan ik deze vraag proberen te beantwoorden

 In de tijdsblokken die ik gespot heb (van 5:00 - 22:00 uur), rijden er volgens de dienstregeling (ervan uitgaande dat ik over de volledige gegevens beschik...) 81 treinen.  Hiervan heb ik er, verspreid over verschillende woensdagen, 17 ( = 20%) niet aangetroffen. In de nachtelijke uren rijden er volgens de dienstregeling nog 35.
Is daaruit af te leiden hoeveel treinen er in totaal rijden op de Betuweroute? In zekere mate wel.
Laten we ervan uitgaan dat in de nacht ook 80% rijdt van wat gepland is, dat er op elke werkdag ongeveer hetzelfde aantal rijdt als op woensdag en dat het treinaanbod op zaterdag en zondag samen vergelijkbaar is met één werkdag. Dat komt ik tot de volgende de schatting:
- in de dienstregeling 81 + 35 = 116 treinen;
- per week 6 x 116 = 696;
- hiervan rijdt 80% daadwerkelijk.
Zo kom ik op grond van observaties tot de schatting (80% van 696) van 557 treinen per week, oftewel 3,3 per uur. Keyrail (www.keyrail.nl) spreekt op haar site van 500 - 550 goederentreinen per week. Dat komt aardig overeen!


Positief is dat de Betuweroute inmiddels 74% van het spoorverkeer tussen de havens en Duitsland verwerkt (volgens Keyrail), wat de traditionele lijnen ontlast en het reizigersverkeer meer ruimte geeft. Maar dat zegt nog niets over het aandeel in het totale vrachtvervoer. Als je  eens een uurtje bij de A15 (of bijv de A73 of de noordelijke tak van de A1) gaat staan en het aantal vrachtauto's telt, is duidelijk dat de Betuweroute nog wel wat stimulans kan gebruiken: een containershuttle meer op het spoor betekent immers zo'n 30 vrachtautocombinaties minder op de weg. Eenmaal kon ik bijv. acht treinen binnen een uur spotten, wat aangeeft dat de Betuweroute nog capaciteit genoeg heeft voor een toename van het railgoederenverkeer.


Wat rijdt er ?

Twee opmerkingen vooraf: we praten over treinen op woensdag zoals ze in de dienstregeling staan (116 dus); op andere dagen zijn verschillen mogelijk. Ten tweede: een retourrit telt voor twee treinen: een ertstrein rijdt beladen naar Duitsland en leeg terug naar Rotterdam, we spreken in dit geval toch van twee treinen.

In de eerste plaats is de de Betuweroute een kolen- en ertslijn. Op een woensdag rijden er, voornamelijk overdag, 38 kolentreinen (dus 16x heen en 16x terug) naar/van energiecentrales en hoogovens naar uiteenlopende plaatsen in Midden- en Zuid-Duitsland. Ertstreinen rijden er 10 naar een hoogoven in Duitsland en terug.
De tweede plaats wordt ingenomen door containertreinen die vooral in de nacht rijden. Er staan er 42 geprogrammeerd op een woensdag, naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Tsjechië en Polen.
12 zogenaamde Unit Cargo treinen rijden per dag tussen het Roergebied en Kijfhoek. Dit zijn treinen die zijn samengesteld uit (soms wel 40) wagens van (deels) verschillende klanten.
De overige 15 treinen zijn bloktreinen, treinen met wagens voor één klant met graan, kalk, methanol, staal etc.


Verdere observaties

Van de 116  in de woensdagdienstregeling opgenomen treinen worden er 76 (66%) door  DBS (Deutsche Bahn Schenker) gereden. Twaalf private vervoerders verdelen de rest.

De treinen rijden nog niet erg op tijd. Als ik een marge aanhoud van 10 minuten te vroeg of tien minuten te laat, dan rijdt slechts 40% van de treinen op tijd, 19% rijdt te vroeg, 41% te laat. De gemiddelde vertraging (van die 41%) is meer dan een uur. UC-treinen rijden nog het meest op tijd (60%), containertreinen doen het niet best (33% op tijd).


Slot

De Betuweroute heeft in de zeven jaar van haar bestaan een belangrijke plaats veroverd in het verkeer tussen de Nederlandse havens en het Europese achterland. Met zo'n 550 treinen per week  is er echter nog veel capaciteit beschikbaar. De treinen mogen beter op tijd gaan rijden en het gebruik mag verder gestimuleerd worden. Dat zou een mooi voornemen voor 2015 zijn.

 

Laatste wijzigingen: 31 december 2014