R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        


infrafoto Pernis Botlekbrug

@ laatste wijzigingen: 7 november 20224 januari 2008
: De oude Botlekbrug uit 1952


4 januari 2008: De Botlekspoortunnel, geopend in 2006


31 maart 2021: De nieuwe Botlekbrug (met rechts de spoorlijn), geopend in 2021.